Start herinrichting centrumroute Terheijden

4 jul 2019
Na maanden van voorbereidingen is het dan zover: op vrijdag 5 juli 2019 wordt het officiële startsein voor de werkzaamheden van de herinrichting centrumroute Terheijden gegeven. Wethouder Jan-Willem Stoop onthult samen met de aannemer die middag om 13.30 uur het geplaatste bouwbord (informatiebord over de werkzaamheden) ter hoogte van de kruising Markstraat/Hoofdstraat op officiële wijze.

Herinrichting centrumroute Terheijden

De doorgaande route in Terheijden wordt opnieuw ingericht. Hiermee worden de knelpunten in het traject van de Moerdijkseweg tot aan de rotonde Zeggelaan opgelost. Ook wordt het gebied rondom de kerk en het Dorpsplein opnieuw ingericht. De opdracht voor deze werkzaamheden is na aanbesteding verleend aan Strukton Zuid B.V. uit Breda.

Werkzaamheden

In samenwerking met het TEC (Traais Energie Collectief) wordt de herinrichting van de centrumroute in Terheijden gecombineerd met het aanleggen van een warmtenetwerk. Daarnaast vervangen we de riolering en brengen we nieuwe verharding aan. Ook worden er verkeersremmende maatregelen meegenomen in de herinrichting, denk daarbij aan wegversmallingen en hogere trottoirs en plateau’s bij de aansluitende wegen.

De aannemer is op dit moment bezig met hun eigen voorbereidende werkzaamheden (planning, bestelling van materialen etc.) en de daadwerkelijke werkzaamheden starten naar verwachting rond 20 augustus. Op vrijdag 5 juli wordt het geplaatste bouwbord met informatie over de werkzaamheden ter hoogte van de kruising Markstraat/Hoofdstraat onthult  als het startsein voor de uitvoering van dit project. U bent van harte welkom om bij de officiële onthulling aanwezig te zijn.