Start ontwikkeling 14 huurwoningen Ganshoek Lage Zwaluwe

14 apr 2021

Het college heeft deze week het uitwerkingsplan voor de ontwikkeling van 14 huurwoningen in Lage Zwaluwe vrijgegeven. ”Er is grote behoefte aan betaalbare woningen in Lage Zwaluwe, hier kunnen mensen straks fijn en groen wonen,” vindt wethouder Jan-Willem Stoop. “We willen snel na de zomer de eerste paal de grond in slaan,’ zegt Ellen van Beijsterveldt, directeur-bestuurder van Woonvizier.

Geschakelde woningen

Na de realisatie van zorgcentrum de Ganshoek (2019) in Lage Zwaluwe heeft Woonvizier in samenspraak met de gemeente Drimmelen een plan uitgewerkt om 14 ‘grondgebonden’ woningen te kunnen bouwen in het gebied tussen de Dominee Jamesstraat en het zorgcentrum. De regels uit het bestemmingsplan Ganshoeksingel zijn nu omgezet naar het huidige ontwerp. Er is gekozen voor een heldere structuur met één bouwcluster van twee rijen met elk 7 geschakelde woningen. Voor het ontwerp van de woningen heeft Woonvizier twee bouwbedrijven een vraag uitgezet. De woningcorporatie verwacht in mei een keuze te maken tussen de ontwerpen en dus ook welke partij gaat bouwen.

Woningbehoefte

Wethouder Stoop spreekt van een mooie nieuwe stap voorwaarts om het gebied rondom de Ganshoek definitief in te richten. “Hiermee wordt recht gedaan aan de woningbehoefte in Lage Zwaluwe en we versterken meteen het groene karakter van de omgeving met dit plan.” “In de nabijheid van zorgcentrum De Ganshoek kunnen mensen straks geheel zelfstandig wonen met alle voorzieningen dichtbij,” vult directeur-bestuurder Van Beijsterveldt aan. Het stedenbouwkundig plan ligt digitaal ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen tot en met 27 mei 2021.