Start planvorming Sociaal-cultureel dorpshart Made

28 nov 2017
De gemeente Drimmelen en Breda Bouw starten eind november het onderzoek naar een nieuwe invulling van het sociaal-cultureel dorpshart in het gebied aan de Kerkstraat, als onderdeel van het Centrumplan voor Made. Het gebied omvat de Bernarduskerk, de pastorie en de bijbehorende tuin, het Gaymansplantsoen, de Mayboom en het aangrenzend pleintje met parkeerplaatsen.

Insteek is het omvormen van de kerk voor onder meer sociaal-culturele voorzieningen, herbestemming van de pastorie en de Mayboom met behoud van de kapel, invulling van een dorpstuin en woningbouw aan de randen van die dorpstuin.

Gesprekken voor samenhangend plan

BOEI en de gemeente gaan gesprekken voeren met partijen die nu in beeld zijn bij de gemeente en Breda Bouw. Onder andere met gebruikers van de kerk en de Mayboom, maatschappelijke organisaties en omringende horeca- en winkelondernemers. Dit om te komen tot een samenhangend plan voor het gebied dat recht doet aan de wensen van alle betrokkenen en waar draagvlak voor is in het dorp.

BOEI is een onafhankelijke maatschappelijke partij die cultureel erfgoed wil behouden voor de toekomst.

Oproep om mee te denken

Naast gesprekken met bekende partijen, doen de gemeente en Breda Bouw ook een oproep aan andere organisaties en ondernemers die mee willen denken. Bijvoorbeeld over duurzaamheid, spelen en bewegen in de dorpstuin, idee├źn voor zorgaanbod of ondersteunende horeca of een andere voorziening die u nu nog mist in het gebied. Iedereen die denkt een concrete bijdrage te kunnen leveren aan de invulling van het sociaal-cultureel dorpshart in Made kan zich aanmelden via wijzijndrimmelen.nl.