Stembureaus en toegankelijkheid

Stembureaus en toegankelijkheid

Wat is er geregeld voor kiezers met een beperking?

Alle stembureaus moeten zo veel mogelijk toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. In sommige gevallen mag een kiezer met beperking hulp krijgen bij het uitbrengen van de stem.

Toegankelijkheid stembureaus

Het streven is dat alle stembureaus toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Dit betekent dat de stembureaus voor bijvoorbeeld kiezers in een rolstoel goed bereikbaar zijn. En dat deze kiezers binnen de mogelijkheid hebben zelfstandig te stemmen.

Hieronder volgt een overzicht van de stembureaus en de toegankelijkheid.

Made

 • Gemeentehuis Made, Park 1 in Made, is toegankelijk
 • Cultureel centrum de Mayboom, Kerkstraat 10 in Made, is toegankelijk
 • Zorgcentrum de Wijngaerd, Prinsenpolderstraat in Made, is toegankelijk (let op: dit is niet in het zorgcentrum zelf, maar in een apart gebouw met toegang via de Prinsenpolderstraat).
 • Portakabin nabij De Duinpan, Romboutstraat in Made, is minder toegankelijk
 • Sporthal de Amerhal, Lignestraat 58 in Made, is toegankelijk
 • Albert Heijn Made, Nieuwstraat 104 in Made, is toegankelijk

Drimmelen

 • Ons Dorpshuys, ’t Fort 1 in Drimmelen, is toegankelijk

Hooge Zwaluwe

 • Ontmoetingscentrum de Zonzeel, Poolsestraat 13 in Hooge Zwaluwe, is toegankelijk

Lage Zwaluwe

 • Brandweerkazerne, Kruisstraat 48J in Lage Zwaluwe, is toegankelijk
 • Brasserie ’t Appeltje, Plantsoen 3 in Lage Zwaluwe, is toegankelijk

Wagenberg

 • Sporthal Driedorp, Kerkstraat 11A in Wagenberg, is toegankelijk

Terheijden

 • Woonzorgcentrum Antonius Abt, Dorpsplein 1 in Terheijden, is toegankelijk*
 • Portakabin nabij basisschool de Zeggewijzer, Biezelaar 59 in Terheijden, is minder toegankelijk
 • Portakabin nabij basisschool de Windhoek, Abtslaan 15 Terheijden, is toegankelijk
 • Witte Kerkje, Hoofdstraat 1 Terheijden, is toegankelijk

* Dit is een bijzonder stembureau, alleen toegankelijk voor bewoners en verzorgers.

Bovenstaande stembureaus zijn op 17 maart 2021 geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Kiezers met een lichamelijke beperking

Kiezers die door hun lichamelijke gesteldheid niet in staat zijn om zelf te stemmen, mogen hulp krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slechtziende of blinde kiezers of mensen met de ziekte van Parkinson. Deze kiezers mogen in het stemhokje hulp krijgen bij het stemmen door een medewerker van het stembureau, of door iemand naar eigen keuze.

In alle stembureaus is in elk geval 1 leesloep aanwezig, die de tekst op het stembiljet vergroot. Ook is de verlichting in het stemhokje in orde. Daarnaast komt er een gesproken kandidatenlijst op de gemeentelijke website beschikbaar.

Analfabeten en kiezers die de Nederlandse taal niet machtig zijn

Kiezers die analfabeet zijn en kiezers die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen, mogen geen hulp krijgen bij het stemmen. Zij mogen buiten het stemhokje wel uitleg krijgen hoe het stembiljet werkt. Maar zij mogen geen hulp krijgen in het stemhokje.

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking mogen geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mogen zij buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt.

Onder curatele gestelde kiezers

Kiezers met een wettelijke vertegenwoordiger (een mentor, bewindvoerder of curator) mogen zelf stemmen. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is.

Alleen de kiezer zelf mag iemand machtigen om iemand anders te laten stemmen. Dit geldt ook als de kiezer onder curatele staat. Het initiatief hiertoe moet van de kiezer zelf komen.

Kiezers die niet in staat zijn om een handtekening te zetten

Kan een kiezer geen handtekening zetten (op het identiteitsdocument staat ‘niet in staat tot tekenen’)? Dan kan hij of zij iemand machtigen om voor hem of haar te stemmen.

De schriftelijke of de onderhandse volmacht is dan door deze kiezers niet ondertekend. De gemeente of het stembureau controleert in deze gevallen of de opmerking ‘niet in staat tot tekenen’ ook in het identiteitsdocument staat. Als dit niet zo is, is de volmachtsstem niet mogelijk.