Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen, kunt u een andere kiezer machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Voor deze verkiezing geldt dat zowel de volmachtgever als de gevolmachtigde in de provincie Noord-Brabant of het Waterschap Brabantse Delta moeten wonen en ingeschreven staan in de BRP van een gemeente in die provincie of waterschap op 30 januari 2023.

Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stembureau.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een "onderhandse volmacht". U moet de gegevens invullen en u en de gemachtigde moeten beiden tekenen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De Rijksoverheid probeert misbruik van kopie├źn van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
  • de datum waarop degene de kopie afgeeft
  • de kiezer streept zijn/haar burgerservice nummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

De voorwaarden voor een onderhandse volmacht:

  • De kiezer kan een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem of haar te stemmen.
  • Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet mede ondertekenen.
  • De gemachtigde kan iedereen zijn die in de provincie Noord-Brabant of het Waterschap Brabantse Delta woont en ook een stempas heeft ontvangen.
  • Dan geeft de kiezer de, in een volmacht bewijs omgezette stempas, aan de gemachtigde.
  • Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
  • Het overdragen van de in volmacht bewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming.

Bent u toch in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen, dan kan de onderhandse volmacht ingetrokken worden. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u dan weer stemmen.

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven stond in de BRP. Dit verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 17.00 uur door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar bij de gemeente. Het formulier kunt u verkrijgen in het gemeentehuis. Ook kunt u hier het formulier voor deze aanvraag downloaden: formulier schriftelijke volmacht voor Provinciale Staten (pdf, 29 kB) en formulier schriftelijke volmacht voor Waterschappen (pdf, 29 kB). Het is binnenkort ook mogelijk via DigiD de aanvraag te doen. (link volgt nog).

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde moet voor deze verkiezing ook in dezelfde gemeente wonen.

De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmacht bewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

De voorwaarden voor een schriftelijke volmacht

Woont iemand die u wilt machtigen in de provincie Noord-Brabant of het Waterschap Brabantse Delta een stempas ontvangen, dan kunt u die kiezer ook machtigen.

Bij het cluster Publiekszaken, team Verkiezingen, zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Deze formulieren zijn ook te downloaden via de website of met DigiD aan te vragen (link volgt nog).

De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij of zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.

Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2023 in dezelfde Provincie (Noord-Brabant) of Waterschap (Brabantse Delta) als de volmachtgever als kiezer zijn geregistreerd.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmacht bewijs.

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van u (de volmachtgever) namelijk ongeldig verklaard. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat u (de volmachtgever) uw stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen (de gemachtigde) mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Ronselen

Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer en niet bij de gemachtigde. Het is verboden om volmacht stemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven). Iemand mag ook niet een kiezer omkopen door middel van een gift of een belofte of de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven.

Provinciale Staten of Waterschap

Denkt u er aan dat u voor iedere verkiezing afzonderlijk een aanvraag moet doen voor de volmacht?