Stemmen bij volmacht

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees parlement op donderdag 23 mei 2019 kan een kiezer stemmen bij volmacht. De volgende voorwaarden gelden hierbij:

Machtiging door schriftelijke aanvraag

 • Woont iemand die u wilt machtigen niet in de gemeente Drimmelen maar deze heeft wel een stempas ontvangen voor deze verkiezing, dan kunt u die kiezer ook machtigen.
 • Bij de afdeling Publiekszaken, team Verkiezingen, zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Dit formulier kunt u hieronder¬†ook¬† downloaden of met DigiD aan te vragen via de volgende link:

https://iburgerzaken.drimmelen.nl/gaas-web/server/continue/StartAanvraag...

pdf Model L8 Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 129.28 KB)

 • De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij of zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 9 april 2019 als kiezer zijn geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Machtiging door overdracht van de stempas (onderhandse volmacht)

 • De kiezer kan een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem of haar te stemmen.
 • Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet mede ondertekenen.
 • De gemachtigde kan iedereen zijn die in Drimmelen woont en ook een stempas heeft ontvangen.
 • Dan geeft de kiezer de, in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, aan de gemachtigde.
 • De kiezer die voor u gaat stemmen moet zelf ook voor de verkiezing gaan stemmen.
 • Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming.
 • Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Let op:

 • Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
 • De volmacht stem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.