Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om overal in Drimmelen te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken, dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 en mondeling tot 12.00 uur op dinsdag 14 maart 2023 een vervangende stempas aanvragen bij het cluster Publiekszaken, team Verkiezingen (tel 14 0162 of email: verkiezingen@drimmelen.nl).

Voor elke aanvraag moet u een kopie legitimatiebewijs overleggen. Mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.