Stemmen- stempas

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om te kunnen stemmen heeft u het volgende nodig:

  • uw stempas en
  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). Voor deze verkiezing mag het identiteitsbewijs op 17 maart 2022 maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Beide moet u meenemen naar het stembureau van uw keuze. Daar brengt u uw stem uit op een stembiljet met een rood potlood. Beide krijgt u op het stembureau nadat u uw stempas en identiteitsbewijs heeft laten zien.

Een overzicht van de stembureaus in onze gemeente is te vinden op de pagina 'Stembureaus' op deze website. 
De stembureaus zijn op 17 maart 2021 geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Heeft u hulp nodig bij het stemmen? Kijk dan op de pagina 'Hulp bij stemmen' op deze website. Of wilt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen? Ga dan naar de pagina 'Machtigingen op deze website. 

Stemwijzer

De stemwijzer voor de gemeente Drimmelen is beschikbaar. Klik hier om meteen naar de stemwijzer te gaan.

Stemgeheim en stemfie

U hoeft aan niemand bekend te maken op wie u heeft gestemd, op welke manier dan ook. Dus ook niet door het maken van een foto (stemfie). Niemand mag u daartoe ook dwingen.

Een kiezer moet bij het gebruik van zijn camera in het stembureau ook zorgen dat het stemgeheim van andere kiezers blijft gewaarborgd. 

Bezorgen stempassen

De stempassen moeten uiterlijk 2 maart 2022 in het bezit van de kiezers zijn. In de gemeente Drimmelen wordt de stempas op 22 en 23 februari 2022 bezorgd.

Heeft u geen stempas ontvangen? Neem dan (ruimschoots) vóór 11 maart 2022 17.00 uur schriftelijk of mondeling contact op met de afdeling publiekszaken, team Verkiezingen, tel. 14 0162 of email backofficeburgerzaken@drimmelen.nl

Vervangende stempas

Bent u uw stempas kwijt of deze is beschadigd? Zonder uw stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is mogelijk om éénmaal een nieuwe stempas aan te vragen.

Online aanvragen

U kunt de vervangende stempas tot 9 maart 2022 online aanvragen via de link: Aanvraag vervangende stempas of volmacht (drimmelen.nl). Hiervoor hebt u uw DigiD nodig.

Hebt u geen DigiD? Dan kunt u bellen of mailen met een medewerker van het team verkiezingen tel 14 0162 en email backofficeburgerzaken@drimmelen.nl

Vanaf 9 maart 2022 tot vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur kunt u de vervangende stempas alleen nog mondeling aanvragen. Dit moet bij de afdeling Publiekszaken, team Verkiezingen.

Voor elke aanvraag moet u een kopie legitimatiebewijs overleggen. En mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Actief Kiesrecht

Niet iedereen ontvangt een stempas voor deze verkiezing. Om te mogen stemmen (actief kiesrecht) tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gelden de volgende eisen:

  • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn;
  • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • kiezers hebben de Nederlandse nationaliteit.

Voor niet-Nederlandse inwoners die EU-burgers zijn, geldt: mensen uit andere lidstaten van de Europese Unie kunnen stemmen, als ze 18 jaar of ouder zijn, en in een Nederlandse gemeente wonen.

Hierbij is van belang dat:

  • ze op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) officieel in Nederland wonen, volgens de Basisregistratie Personen (BRP);
  • ze niet zijn uitgesloten van kiesrecht, niet in Nederland, of in de andere Europese lidstaat waar ze vandaan komen.

Niet-Nederlandse inwoners die geen EU-burger zijn, mogen stemmen voor de gemeenteraad onder de volgende voorwaarden: 

  • ze verblijven op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) 5 jaar legaal en onafgebroken periode van in Nederland.
  • Ze hebben op de dag van kandidaatstelling een geldige verblijfstitel op grond van de Vreemdelingenwet 2000 art. 8 onder a, b, c, d, e of I. Of ze hebben een document op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES.