Stimuleringssubsidie voor pilot met Integrale Kind Centra

7 mrt 2018
Wethouder Harry Bakker overhandigde dinsdag 6 maart aan de schooldirecteuren van vier basisscholen uit de gemeente een symbolische cheque voor vier pilots met een Integraal Kind Centrum (IKC). De overhandiging vond plaats in basisschool de Stuifhoek in Made.

In een IKC werken basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal samen. De subsidie is een éénmalige stimuleringssubsidie van € 10.000 per locatie. Het doel is dat de IKC’s zich op korte termijn verder ontwikkelen tot een volwaardig IKC en een voorbeeld worden voor eventueel andere IKC-initiatieven.Het gaat om de volgende pilot-IKC's:

  • IKC bij brede school De Windhoek in Terheijden (OBO en Eskadee)
  • IKC bij de Zeggewijzer in Terheijden (SKOD en Eskadee)
  • IKC bij brede school de Schittering in Hooge Zwaluwe (De Waarden en Eskadee)
  • IKC bij de Stuifhoek in Made (SKOD en Eskadee)

In 2015 hebben de besturen van de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD), Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant (OBO) en Stichting de Waarden, Stichting Kinderopvang ESKADEE en de gemeente Drimmelen een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van IKC’s in de gemeente. In april 2016 ondertekenden alle partijen een intentieovereenkomst. Zij spraken daarbij af dat er vier pilot-IKC’s komen. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol en geeft daarom de subsidie. De IKC’s zijn van start gegaan per 1 januari 2018.

Het doel van een IKC

Het doel van een IKC is om de functies opvang, opvoeding, ontwikkeling en educatie samen te brengen. Dit gebeurt op een manier die past bij de behoeften van de kinderen en hun ouders. Het ideaal is dat kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ouders op één locatie gebruik maken van een divers aanbod op hoog niveau. Daarbij ervaren zij geen schotten tussen instellingen, zijn er doorgaande lijnen op pedagogisch-didactisch gebied en is er een ‘warme overdracht’ van de ene functie / beroepskracht naar de andere. Ook is het de intentie om samen te werken met cultuur-, sport- en muziekverenigingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld nu al in Hooge Zwaluwe, waar de school muzieklessen door de muziekvereniging faciliteert.