Subsidie Gezond en Actief Leven

Als u, uw vereniging, of uw organisatie binnen de gemeente Drimmelen activiteiten organiseert of initiatieven bedenkt om de gezondheid te bevorderen dan kunt u hiervoor eenmalig subsidie aanvragen. Denk hierbij aan meer bewegen, gezonder zijn/gezonder oud worden en/of elkaar meer ontmoeten. Het gaat om nieuwe activiteiten, of bestaande activiteiten waar u nog geen subsidie voor krijgt. U kunt deze subsidie schriftelijk aanvragen tot 15 december 2023.

Wat moet u weten

  • Het budget van de subsidieregeling is € 84.000. Deze regeling komt voort uit de gestelde doelen vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Sportakkoord II. Een gezonde fysieke leefomgeving en leefstijl het versterken van de sociale basis en vitaal ouder worden voor iedereen. Voorbeelden zijn tegengaan van eenzaamheid, drugs/roken, alcoholpreventie en het voorkomen van overgewicht
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Zodra het plafond van deze subsidieregeling is bereikt kunnen we geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen. Deze worden dan geweigerd
  • De subsidieregeling is eenmalig en alleen van toepassing in het jaar 2023
  • Het maximaal te ontvangen budget is € 5.000
  • Per activiteit of initiatief (meer bewegen, gezonder zijn/gezonder ouder worden of elkaar meer ontmoeten) mag 1 aanvraag worden ingediend

Nodig bij uw aanvraag

  • Een plan van aanpak
  • Een begroting

Aanvragen

Stuur het ondertekende aanvraagformulier op naar gemeente@drimmelen.nl
of
Gemeente Drimmelen
t.a.v. afdeling Sociaal Domein
Postbus 19
4920 AA Made

Na uw aanvraag

U hoort binnen 4 weken of u deze subsidie ontvangt.

Vragen

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Jody van Eijnatten, via telefoonnummer 14 0162 of gemeentedrimmelen.nl

Zie ook
 

Subsidieregeling Gezond en Actief Leven in de gemeente Drimmelen 2023