Subsidie voor boeren en landeigenaren voor aanleg natuur

16 mrt 2021

Wie in het buitengebied woont en op zijn of haar grond ruimte heeft voor de aanleg of het in stand houden van landschapselementen kan hiervoor subsidie krijgen. “Je kunt hierbij denken aan een knotwilgenrij, een wandelpad, een poel of een bloemrijke rand langs de akker,” legt wethouder Vissers uit. “Het zijn elementen die het landschap tot leven brengen, er ontstaat meer variatie in plant- en diersoorten en het zorgt ervoor dat bewoners en toeristen meer plezier beleven aan het aan het buitengebied. Bovendien verbinden we de agrarische sector en natuur met elkaar in plaats van dat we de tegenstellingen benadrukken. Daar ben ik groot voorstander van.”

Vergoeding voor landbouwgrond

De subsidie, die vanaf deze week kan worden aangevraagd, komt voort uit de Stimuleringsregeling Landschap, een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen. Wethouder Vissers: “Hiermee willen we landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren stimuleren.” Naast vergoedingen voor landschapselementen en wandelpaden is er ook een vergoeding mogelijk voor de inbreng van landbouwgrond. De regeling is uitgebreid met onder andere de mogelijkheid tot vergoeding van waterpartijen die van betekenis zijn voor het waterbeheer.

Brabant

Een boer of landeigenaar kan via een coördinator landschapsbeheer van Brabants Landschap advies inwinnen. De coördinator geeft aan waar het waterschap of de gemeente vooral belang bij heeft. De coördinator kan ook helpen bij de aanvraag en de uitvoering. Afhankelijk van het doel financiert de gemeente of het waterschap 50% van de vergoeding en de provincie de andere helft.

Advies aan de keukentafel

De subsidie geldt niet altijd binnen de gemeente en niet overal is elk thema opengesteld. Bij serieuze belangstelling volgt een keukentafelgesprek. Meer informatie en de actuele situatie is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ernst Verwer (elerverwer@gmail.com), die namens ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. is aangesteld als gebiedscoördinator. Zijn telefoonnummer: 06-53217681.