Subsidieregeling Groene Daken

De gemeente wil in 2022 subsidies gaan geven voor de aanleg van groene daken. De regeling moet nog worden opgesteld en de gemeenteraad beslist hierover op 3 februari 2022. Daarna kunnen inwoners de subsidie aanvragen. Zodra dit kan zullen we dit hier bekend maken.