Tarieven afval 2019: belangrijke wijzigingen

9 jan 2019
Oud papier
Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad de tarieven van afval (inzameling, milieustraat etc.) voor 2019 vastgesteld. Deze zijn op een aantal onderdelen fors gewijzigd.

De redenen voor deze wijzigingen zijn:

  • Het grote succes van het gescheiden inzamelen van afval leidt tot hogere kosten en lagere inkomsten, zoals in bijna alle “diftar”-gemeenten (“de vervuiler betaalt”).
  • De economie groeit, er is meer afval en alle prijzen gaan omhoog. Dat merken we ook in de prijzen die we moeten betalen aan onze afvalinzamelaars.
  • Eind 2017 is er voor gekozen het vastrecht 2018 eenmalig lager vast te stellen.
  • Het Rijk verhoogt de afvalstoffenbelasting op de verwerking van restafval vanaf 2019.

De gemeente Drimmelen komt in 2018 hierdoor tussen de € 700.000 en € 900.000 tekort op “afval” en betaalt dit eenmalig uit een pot die speciaal voor het afvalbeleid beschikbaar is. Dit kan volgens de wet en gemeentelijk beleid niet structureel.

Wat betekent dit?

  • U betaalt in 2019 nog steeds een vastrecht per jaar dat ten opzichte van 2018 fors stijgt. Per huishouden/perceel van € 90,12 naar € 145,55 en per perceel met verzamelcontainers van € 68,28 naar € 110,34.
  • Het ophalen van oud papier, verpakkingsafval (verpakkingsplastic + drankenkartons en blik) en het inleveren van glas blijft ook in 2019 gratis. De kosten hiervan zijn verwerkt in het zojuist genoemde vastrecht.
  • Het ophalen van GFT (groene container/kliko) was in 2018 nog gratis, maar wordt vanaf 2019 weer betaald: € 2,60 per keer voor een 140-liter en € 0,60 per keer voor een 25-liter container/kliko.

De prijs van het ophalen van restafval (grijze container/kliko) wordt in 2019 iets lager. Van € 11,70 naar € 10 per keer voor een 240-liter en van € 2,44 naar € 2,10 per keer voor een 40-liter container/kliko en per aanbieding met een pas bij een ondergrondse container.

Wat zijn de kosten voor een gemiddeld gezin?

Een gemiddeld gezin betaalt in Drimmelen in 2019 € 221.

In de afgelopen jaren was dit:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
€ 233 € 214 €245 € 231 € 222 € 150* € 221

* Op basis van de voorlopige cijfers van 2018. Dit grote verschil in het bedrag ten opzichte van de jaren daarvoor heeft onder andere te maken met het eenmalig verlaagde vastrecht in 2018.

In 2018 betaalde u dus eenmalig fors minder. Voor de gemeente zijn die kosten er echter wel. Achteraf gezien is de verlaging die voor 2018 is doorgevoerd niet op alle fronten juist geweest. Daarom wordt het tekort op “afval” voor 2018 eenmalig betaald uit een pot die speciaal voor het afvalbeleid beschikbaar is.

Is dit de laatste stijging?

Nee, de gemeenteraad heeft besloten de gestegen kosten niet in 1 jaar door te berekenen en heeft € 250.000 beschikbaar gesteld hiervoor. Dat betekent dat de gemeente in 2019 nog € 250.000 bijlegt uit de algemene reserve.

Loont afval scheiden dan nog wel?

Ja! Ondanks dat bepaalde tarieven veranderen of stijgen is het uitgangspunt nog steeds dat de vervuiler betaalt. Wie meer afval aanbiedt, betaalt ook meer! Dat is eerlijk en daarom blijven we hier aan vasthouden. Ook met de nieuwe tarieven zit er nog steeds een aanzienlijk verschil tussen de kosten van de groene en de grijze mini-container (kliko). Dus nog steeds geldt, dat wie beter afval scheidt minder betaalt!

Waarom scheiden we ons afval eigenlijk?

De gemeenteraad heeft het beleidsplan afvalinzameling 2016-2020 vastgesteld. Daarin willen we in Drimmelen ‘van afval naar grondstof’. We willen dat ons afvalbeleid een echte bijdrage levert aan het beperken van het gebruik van grondstoffen en de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Door afval te scheiden, te recyclen of te hergebruiken bereiken we die doelen. Dat is goed voor de aarde en voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Het belang van afval scheiden is en blijft dus groot.

Is onze manier van afval inzamelen een succes?

Ja! We hebben de doelstelling om in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner te hebben. De voorlopige cijfers over 2018 lijken daar in de buurt te komen! De basis is dus heel erg goed.

Voor meer vragen en antwoorden verwijzen we u naar de vraag-en-antwoordlijst op deze website www.drimmelen.nl/afvalinzameling

Daarnaast kunt u voor andere vragen ook telefonisch contact met ons opnemen via: 140162.

Meer informatie

Tarieven 2019