Tellen van de stemmen

Het tellen van de stemmen van de stembureaus die op 15 maart 2023 zijn geopend vinden plaats (zoals altijd) in het stembureau zelf.

Zitting Gemeentelijk Stembureau (GSB)

Het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen zal door het GSB op 16 maart 2023 in het gemeentehuis plaatsvinden. De aanvang van de zitting van het GSB is om 09.00 uur.

Bij onverklaarbare verschillen zal het GSB overgaan tot een hertelling van het betreffende stembureau. Mocht het GSB besluiten tot een hertelling van één of meerdere bureaus over te gaan, dan zal dit aansluitend plaatsvinden in het gemeentehuis vanaf 13.00 uur. Het GSB zal na afloop van de hertelling weer in een openbare zitting bij elkaar komen om de definitieve uitslag vast te stellen.

De tellingen en de zittingen zijn openbaar.