Themabijeenkomst ‘Samen of alleen?’

1 okt 2019
Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt, is enorm; meer dan 1 miljoen mensen in Nederland voelt zich erg eenzaam. De Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober 2019) vraagt aandacht voor dit probleem met de oproep: ‘Kom erbij!’. In onze gemeente wordt in het kader van de Week tegen Eenzaamheid dit jaar de themabijeenkomst ‘Samen of alleen?’ georganiseerd.

Deze bijeenkomst is op maandag 7 oktober 2019 van 13.00 uur tot 17.30 uur in de Mayboom in Made. Surplus Welzijn, SWO Drimmelen, Surplus zorg, GGD, KBO, GeriaFit, Dorpsgericht werken/gemeente Drimmelen, stichting Zinvol en Theek5 organiseren deze middag samen. Het tegengaan van eenzaamheid is namelijk iets dat we niet alleen kunnen oplossen, het is iets van ons allemaal

Themabijeenkomst ‘Samen of alleen?’

Het doel van deze middag is om blijvend aandacht te schenken aan dit belangrijke onderwerp. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De themabijeenkomst is zowel interessant voor mensen die zich wel eens eenzaam voelen of dat willen voorkomen, als voor mensen die als vrijwilliger of professional te maken hebben met mensen die eenzaam (kunnen) zijn.

Eenzaamheid wordt tijdens de bijeenkomst op verschillende manieren benaderd. Zo wordt er een lezing gegeven door Bob van Geffen, is er een informatiemarkt met aanbod van activiteiten én er is een breed aanbod aan workshops; van theorie en verdieping tot gezellig en praktisch. Er is kortom voor iedereen deze dag wat te halen. Meld u dus vandaag nog aan voor de themabijeenkomst ‘Samen of Alleen’.

Programma

  • 13.00 uur: informatiemarkt
  • 13.30 uur: start in de grote zaal met het openingswoord door wethouder Lieke Schuitmaker
  • Lezing door Bob van Geffen
  • Workshops
  • 16.30-17.00 uur: ondertekening van het lokale convenant tegen eenzaamheid. Alle partijen die de bijeenkomst georganiseerd hebben tekenen mee, maar ook alle deelnemers aan de informatiemarkt. We nodigen alle aanwezigen uit om het convenant mee te ondertekenen. 
  • 17.00 uur: centrale afsluiting. Daarna kunt u de informatiemarkt nog verder bezoeken.

Aanmelden kan via info@swodrimmelen.nl.

Heeft u geen eigen vervoer? Er rijdt een bus vanuit de verschillende kernen naar de Mayboom in Made. Na aanmelding ontvangt u daar meer informatie over.

Ondertekening lokaal convenant

Eerder dit jaar ondertekende wethouder Lieke Schuitmaker al het landelijke actieprogramma van ‘Een tegen eenzaamheid’. Het belang van dit actieprogramma tegen eenzaamheid werd daarmee onderstreept en op maandag 7 oktober doet ze dit nog eens samen met de lokale partners over. Het actieprogramma bestaat uit vijf pijlers: Bestuurlijk commitment, Creëer een sterk netwerk, Betrek eenzamen zelf, Werk aan duurzame aanpakken, en Monitoring en evaluatie. Door ondertekening van het lokale convenant geven partijen aan zich blijvend in te zetten tegen eenzaamheid.

In het coalitieakkoord “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN” en in de Geluksagenda staat het terugdringen van eenzaamheid als actiepunt benoemd. Daarnaast blijft de gemeente Drimmelen zich inzetten voor een bruisend verenigingsleven en het creëren en behouden van een sterke sociale samenhang.

Wethouder Lieke Schuitmaker benadrukt het belang van de samenwerking voor de aanpak tegen eenzaamheid: “Er gebeuren al zoveel mooie dingen in onze gemeente en er zijn zoveel actieve mensen! Het kan niet anders dan dat, wanneer wij met verenigingen, ondernemers, vrijwilligers en anderen om tafel gaan, we samen door het maken van slimme verbindingen nog meer voor onze inwoners kunnen betekenen. Want eenzaamheid oplossen, dat kun je alleen samen.”

Op www.eentegeneenzaamheid.nl kunt u terecht voor meer informatie over het thema eenzaamheid, hoe het te herkennen is en hoe u kunt helpen om eenzaamheid tegen te gaan.