Tijdelijk extra jongerenwerk vanwege coronacrisis

7 apr 2021

De gemeente Drimmelen gaat tijdelijk meer jongerenwerk inzetten om deze doelgroep beter te kunnen bereiken en begeleiden. “We zien dat jongeren zich vaker eenzaam en geïsoleerd voelen door de coronacrisis. Jongerenwerk is een van de manieren om jongeren op een laagdrempelige manier te bereiken,” legt wethouder Jürgen Vissers uit. “Het extra geld voor activiteiten, dat het college beschikbaar stelt, zal hier ook bij helpen.” Hiermee kan de jongerenwerker samen met jongeren uit Lage Zwaluwe een ‘huiskamer’ opzetten, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Tijdelijke uitbreiding

De coronacrisis heeft een grote impact op jongeren. Er zijn steeds meer jongeren die zich eenzaam en geïsoleerd voelen. Door het activiteitenaanbod nu te vergroten ontstaat de mogelijkheid voor jongeren om onder begeleiding en met in achtneming van de coronaregels elkaar digitaal en fysiek te ontmoeten. Ook zijn er meer mogelijkheden voor individuele coaching. De tijdelijke uitbreiding is mogelijk doordat het Rijk hier extra geld voor ter beschikking stelt. “Als er nieuwe initiatieven voor activiteiten vanuit het jongerenwerk ontstaan, zullen we kijken of we die ook kunnen honoreren. Het is mogelijk dat we opnieuw geld van het Rijk krijgen hiervoor,” zegt wethouder Vissers.

Jongerenwerk

De jongerenwerker heeft als belangrijke taak het bieden van ondersteuning en coaching aan jongeren bij het opgroeien in een complexe maatschappij. De jongerenwerker is vertrouwenspersoon als jongeren problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld thuissituatie, school, werk, drugs, alcohol, seksualiteit. Wanneer er bij de jongeren en/of ouders behoefte is aan meer zorg of hulpverlening, ondersteunt de jongerenwerker bij het zoeken naar oplossingen of hij brengt ze in contact met bijvoorbeeld het CJG.

Surplus

Welzijnsorganisatie Surplus voert een groot deel van het jongerenbeleid uit voor de gemeente. Bij Surplus werkt nu één jongerenwerker fulltime en daar komt nu een jongerenwerker voor 16 uur bij tot het eind van 2021. De gemeente werkt daarnaast met een buurtsportcoach voor de doelgroep jeugd tot en met 12 jaar en een buurtsportcoach voor ouderen en aangepast sporten.