Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers (Tozo 3)

Het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo-3) is nog steeds mogelijk. Deze Tozo-regeling geldt vanaf 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 maart 2021. Op grond van Tozo-3 wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. Er geldt hierbij wel een partnertoets. Dit betekent dat het inkomen van uw partner meetelt bij de bepaling van het recht op uitkering. Er geldt nog geen vermogenstoets in Tozo-3. Of u nu een eerste aanvraag doet of uw huidige regeling wilt verlengen, gebruik het onderstaande formulier om Tozo3 digitaal aan te vragen.

Waar kan ik meer informatie krijgen over de Tozo en de gevolgen van de coronacrisis voor mijn bedrijf en beroep?

De Rijksoverheid geeft informatie over alle financiële regelingen voor ondernemers. Een aantal organisaties geven meer informatie over de Tozo en uw bedrijf. Kijk bijvoorbeeld op de websites van:

Zoekt u informatie over de Tozo, specifiek voor uw eigen beroep? Kijk dan op de website van uw beroepsvereniging

Misschien gaat mijn bedrijf de crisis niet overleven. Wat nu?

Het doel van de Tozo is: bedrijven helpen om de coronacrisis te overleven. Maar helaas lukt dat niet voor alle bedrijven. Gaat het niet goed met uw bedrijf? Denk dan nu al na over een nieuw beroep of een nieuwe baan. Dit heet heroriëntatie. Vanaf 1 januari 2021 kunt u hierbij hulp krijgen van uw gemeente. Hoe die hulp er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Daar wordt op dit moment over nagedacht.

Hoe kan ik nadenken over het aanpassen van mijn bedrijf, of over een nieuw beroep?

Bent u ondernemer en hebben de coronamaatregelen nadelige gevolgen voor uw onderneming? En heeft u hierdoor niet voldoende inkomsten? Zelfstandigen die niet eerder een Tozo-uitkering hebben ontvangen of waarbij de Tozo uitkering drie maanden of langer geleden is beëindigd, kunnen een nieuwe aanvraag Tozo 3 indienen om voor de regeling in aanmerking te komen.

Wanneer kunt u de Tozo aanvragen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen. Het werkt zo:

 • U kunt de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.
 • U kunt dus geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Wat zijn de voorwaarden?

De regeling gaat in op 1 oktober 2020 en wordt verstrekt tot uiterlijk 1 april 2021. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de Aow-leeftijd nog niet bereikt.
 • U bent Nederland of daarmee gelijkgesteld.
 • U staat ingeschreven in de gemeente Drimmelen.
 • U bent vóór 17 maart 2020 met uw onderneming gestart en u staat inschreven in het handelsregister.
 • U werkt als zelfstandige in Nederland en voldoet aan het urencriterium (u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf).
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het handelsregister.
 • Uw gezinsinkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (voor alleenstaande € 1.059,03 en voor gehuwden/samenwonenden € 1.512,90). Er wordt rekening gehouden met inkomsten van u en/of uw partner.
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage tot een bedrag van maximaal € 10.157,00.

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner (*) ? Dan telt voor uw recht op een uitkering ook het inkomen van uw partner (*) mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum (**) ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op een Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

(*) U bent partners als u getrouwd of geregistreerd partners bent; of

 • op hetzelfde adres woont en:
 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

(**) dit is netto per maand

Voor gehuwden en samenwonenden:

 • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.512,90;
 • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.606,88;
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.320,47;
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.017,89;
 • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 825,46;
 • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88.

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

 • van 21 tot AOW-leeftijd € 1059,03;
 • van 18 tot 21 jaar € 261,44.

Heeft u vragen over de Tozo 3? Stuur dan een mail naar tozo@drimmelen.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). 

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 9 maanden. De verlenging kan ingaan vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. 

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • U kunt de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.
 • U kunt dus geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook. 

Bewijsstukken

Op het formulier staat onder iedere vraag aangegeven welke bewijsstukken u moet meesturen. Als u gebruik heeft gemaakt van ondersteuning op grond van de eerste Tozo-regeling, dan hoeft u geen nieuwe bewijsstukken mee te sturen tenzij uw situatie veranderd is.

Na uw aanvraag

Wij proberen om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U ontvangt van ons een beschikking. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar aantekenen.

Wijziging in uw situatie of stoppen uitkering

Geef wijzigingen op tijd door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u een Tozo-uitkering heeft aangevraagd en u gaat weer aan de slag met uw onderneming. Geef aan wanneer uw uitkering moet stoppen of wanneer u inkomsten heeft waar de gemeente rekening mee moet houden. Zo voorkomt u terugvorderingen.

Stuur een mail met uw gegevens naar tozo@drimmelen.nl om wijzigingen door te geven of neem contact op met uw casemanager.

Lening bedrijfskapitaal aanvragen

De lening voor bedrijfskapitaal is onderdeel van de Tozo-regeling en is bedoeld voor ondernemers die liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis. Als zelfstandig ondernemer kunt u een lening voor maximaal € 10.157 bedrijfskapitaal aanvragen. Vraagt u de lening op grond van Tozo 3 aan vóór 1 januari 2021, dan hoeft u tot dié datum niet af te lossen. Vraagt u een lening bedrijfskapitaal aan ná 1 januari 2021? Dan start de aflossingsperiode op de datum van verstrekking van de lening. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en kent een rentepercentage van 2%.

Heeft u al een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd?

Voor Tozo 3 kunt u dan de lening voor bedrijfskapitaal alleen aanvragen als u bij Tozo 1 en/of 2 nog niet het maximale bedrag van € 10.157,00 heeft ontvangen. Als u bij Tozo 1 bijvoorbeeld € 3.000,00 heeft ontvangen en bij Tozo 2 nog eens € 3.000,00 kunt u nu op grond van Tozo 3 een aanvullende lening van € 4.157,00 aanvragen.