Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers (Tozo 5)

Tozo 4 liep tot 1 juli 2021. Maakte u hier gebruik van, dan wordt uw uitkering niet automatisch verlengd met Tozo 5. Hiervoor kunt u hieronder een nieuwe aanvraag indienen, net zoals ondernemers die niet eerder van Tozo gebruik hebben gemaakt. Op Tozo 5 zijn dezelfde voorwaarden van toepassing. Deze regeling loopt tot 1 oktober 2021.

Bent u ondernemer en hebben de coronamaatregelen nadelige gevolgen voor uw onderneming? En heeft u hierdoor niet voldoende inkomsten? Wanneer kunt u de Tozo aanvragen?

Tozo 5 kunt u  niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen. Het werkt zo:

 • u kunt de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet tot uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de maand waar u de aanvraag voor doet. 
 • u kunt de uitkering in juli 2021 eventueel aanvragen voor de volledige loopduur van deze regeling.

De voorwaarden voor Tozo 5 zijn gelijk aan de voorganger Tozo 4.

Wat zijn de voorwaarden?

De regeling gaat in op 1 juli 2021 en wordt verstrekt tot uiterlijk 1 oktober 2021. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • u bent 18 jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U staat ingeschreven in de gemeente Drimmelen.
 • U bent vóór 17 maart 2020 met uw onderneming gestart en u staat inschreven in het handelsregister.
 • U werkt als zelfstandige in Nederland en voldoet aan het urencriterium (u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf).
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het handelsregister.
 • Uw gezinsinkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (voor alleenstaande € 1.078,70 en voor gehuwden/samenwonenden € 1.541,00). Er wordt rekening gehouden met inkomsten van u en/of uw partner.
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage tot een bedrag van maximaal € 10.157,00.

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner (*) ? Dan telt voor uw recht op een uitkering ook het inkomen van uw partner (*) mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum (**) ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering, alimentatie of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op een Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

(*) U bent partners als u getrouwd of geregistreerd partners bent; of

 • op hetzelfde adres woont en:
 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent,
 • samen een kind heeft;
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

(**) dit is netto per maand

Voor gehuwden en samenwonenden:

 • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541,00;
 • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08;
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99;
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79;
 • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78;
 • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58.

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

 • van 21 tot AOW-leeftijd € 1078,70;
 • van 18 tot 21 jaar € 266,29.

Heeft u vragen over Tozo 5? Stuur dan een mail naar tozo@drimmelen.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 5). 

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. De verlenging kan ingaan vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet en loopt tot uiterlijk 1 oktober 2021. 

Bewijsstukken

Op het formulier staat onder iedere vraag aangegeven welke bewijsstukken u moet meesturen. Als u gebruik heeft gemaakt van ondersteuning op grond van de eerste Tozo-regeling, dan hoeft u geen nieuwe bewijsstukken mee te sturen tenzij uw situatie veranderd is.

Na uw aanvraag

Wij proberen om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U ontvangt van ons een beschikking. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar aantekenen.

Wijziging in uw situatie of stoppen uitkering

Geef wijzigingen op tijd door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u een Tozo-uitkering heeft aangevraagd en u gaat weer aan de slag met uw onderneming. Geef aan wanneer uw uitkering moet stoppen of wanneer u inkomsten heeft waar de gemeente rekening mee moet houden. Zo voorkomt u terugvorderingen.

Stuur een mail met uw gegevens naar tozo@drimmelen.nl om wijzigingen door te geven of neem contact op met uw casemanager.

Lening bedrijfskapitaal aanvragen

De lening voor bedrijfskapitaal is onderdeel van de Tozo-regeling en is bedoeld voor ondernemers die liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis. Als zelfstandig ondernemer kunt u een lening voor maximaal € 10.157 bedrijfskapitaal aanvragen voor de gehele Tozo periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021. De lening heeft een maximale looptijd van 5 jaar en kent een rentepercentage van 2%.

Heeft u al een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd?

Voor Tozo 5 kunt u dan de lening voor bedrijfskapitaal alleen aanvragen als u bij Tozo 1 t/m 4 nog niet het maximale bedrag van € 10.157,00 heeft ontvangen. Als u bij Tozo 1 bijvoorbeeld € 3.000,00 heeft ontvangen en bij Tozo 2 nog eens € 3.000,00 kunt u nu op grond van Tozo 5 een aanvullende lening van € 4.157,00 aanvragen.