Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De TONK-uitkering is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat hierbij met name om vaste woonlasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit. Aanvragen TONk II periode 1 januari 2021 - 1 oktober 2021.

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • u heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de Coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • U heeft op dit moment minder dan € 31.340 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner, kind(eren) < 18 jaar en de waarde van beleggingen of bitcoins.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • Uw recht op huurtoeslag wordt in mindering gebracht op de huursom en met deze uitkomst wordt rekening gehouden met de berekening van uw woonlast.
 • De kosten van uw huur of hypotheekrente en de rekeningen voor gas en elektriciteit bedragen gezamenlijk minimaal € 500 per maand.
 • Uw woonkosten boven € 500 per maand komen voor vergoeding in aanmerking.
 • De tegemoetkoming is gemaximeerd op € 500 per maand. 

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw woonkosten;
 • het inkomen van u en uw eventuele partner op dit moment;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.