Tijdelijke verkeersmaatregel

8 sep 2017

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat:

gedurende de rondgang van fanfare Concordia op zaterdag 9 september 2017 tussen 10.00 uur en 11.00 uur (of zoveel korter of langer dan nodig is) de volgende straten zijn afgesloten: Raadhuisstraat, Havenstraat, Spoorstraat en Kerkdijk (t.h.v. Molen Zeldenrust) te Hooge Zwaluwe, e.e.a. in het kader van de Open Monumentendag;

voor het omleiden van het verkeer worden verkeersregelaars ingezet.
Wij verzoeken u vriendelijk met deze tijdelijke verkeersmaatregel rekening te houden.