Toegankelijkheidssubsidie 'Kom binnen'

Heeft u plannen om de toegankelijkheid van uw gebouw vergroten? Clubs en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor een financiële ondersteuning bij het toegankelijker maken van hun activiteiten. Zo kunnen ook mensen met een beperking meedoen.
  • Het verbreden van de deuropening van een clubhuis zodat mensen met een rolstoel makkelijker naar binnen kunnen.
  • Het trainen van vrijwilligers over hoe om te gaan met autisme.

Het gaat dus niet alleen om concrete aanpassingen aan een gebouw, maar ook om het bijdragen aan de bewustwording.

De regeling is éénmalig en het maximaal uit te keren bedrag is € 10.000.
Verenigingen die gebruik willen maken van de ondersteuning kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. U kunt nog tot 15 december 2019 een aanvraag indienen. (De oorspronkelijk termijn is verlengd!).

Wilt u meer informatie informatie over de mogelijkheden, of hebt u vragen over het aanvraagformulier? Neem dan contact met op met Tessa Kuijsters of Henk Stam via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl ter attentie van mevrouw T. Kuijsters of de heer H. Stam.