Toegankelijkheidssubsidieregeling ‘Kom binnen’

17 nov 2021
Wist u dat al 60 verenigingen/clubs in onze gemeente gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling ‘Kom binnen’? En uw club/vereniging kan ook nog een aanvraag doen!

Het streven van de gemeente Drimmelen is dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Clubs en verenigingen kunnen daarom bij de gemeente een aanvraag indienen om hun clubhuis of activiteiten toegankelijker te maken. Op deze manier kunnen ook mensen met een beperking meedoen.

Iedereen kan meedoen

Met deze subsidie kan bijvoorbeeld een mindervaliden toilet gemaakt worden. Of de deuropening van een clubhuis verbreed worden, zodat mensen met een rolstoel makkelijker naar binnen kunnen. Ook kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers getraind worden hoe om te gaan met autisme.

Het gaat dus niet alleen om concrete aanpassingen aan een gebouw, maar ook om het aanbieden van toegankelijke activiteiten en het bijdragen aan de bewustwording.

Voorwaarden

Het maximaal uit te keren bedrag is € 10.000. Verenigingen die gebruik willen maken van de ondersteuning kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Indien een vereniging al eens gebruik heeft gemaakt van de regeling is het mogelijk om nogmaals een aanvraag te doen.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de pagina 'Toegankelijkheidssubsidie kom binnen' op deze website.

Vragen

Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met de heer Van Pul via jvanpul@drimmelen.nl