Toekomstscenario Kleine Schans - Terheijden

In de ‘Visie haven Terheijden’ is de Kleine Schans als uitvoeringsproject opgenomen. De uitgangspunten daarvan zijn beschreven als: meer aandacht voor recreatie, meer toerisme en het versterken van de relatie met de Zuiderwaterlinie.

We vinden het daarbij belangrijk om op een open manier met alle partijen het gesprek aan te gaan om tot een gedragen scenario te komen voor de toekomst van de Kleine Schans.

Gesprekken met diverse betrokken partijen

De gemeente Drimmelen heeft daarom sinds die tijd een groot aantal gesprekken gevoerd met allerlei betrokken partijen in Terheijden en de inwoners. Tijdens die gesprekken, waar een bijeenkomst met omwonenden er één van is, zijn verschillende meningen en ideeën opgehaald met betrekking tot de Kleine Schans.

Het verslag van de bewonersavond op 23 mei 2019 is hier terug te lezen:

Ontwerpatelier

Na de gesprekken met alle betrokkenen los van elkaar heeft de gemeente alle partijen bij elkaar gebracht voor een ontwerpatelier-avond. Deze avond vond plaats op 24 juni 2019 en werd goed bezocht. Er waren 30 personen van verschillende partijen aanwezig om actief mee te denken en te werken aan ideeën over de Kleine Schans.

Lees hier het verslag van deze avond:

Aan het eind van de avond kon worden vastgesteld dat er veel overeenstemming is over de wensen voor de toekomst van de Kleine Schans. Het is daarom niet nodig om twee scenario’s uit te werken. Na de vakantieperiode wordt het ontwerp voor Fort de Kleine Schans aan het college aangeboden. Daarna komt er opnieuw een avond voor betrokkenen en bewoners.