Toekomstscenario Kleine Schans - Terheijden

In de ‘Visie haven Terheijden’ is de Kleine Schans in Terheijden als uitvoeringsproject opgenomen. De uitgangspunten daarvan zijn beschreven als: meer aandacht voor recreatie, meer toerisme en het versterken van de relatie met de Zuiderwaterlinie.

We vinden het daarbij belangrijk om op een open manier met alle partijen het gesprek aan te gaan om tot een gedragen scenario te komen voor de toekomst van de Kleine Schans.

Gesprekken met diverse betrokken partijen

De gemeente Drimmelen heeft daarom sinds die tijd een groot aantal gesprekken gevoerd met allerlei betrokken partijen in Terheijden en de inwoners. Tijdens die gesprekken, waar een bijeenkomst met omwonenden er één van is, zijn verschillende meningen en ideeën opgehaald met betrekking tot de Kleine Schans.

Het verslag van de bewonersavond op 23 mei 2019 is hier terug te lezen:

Ontwerpatelier

Na de gesprekken met alle betrokkenen los van elkaar heeft de gemeente alle partijen bij elkaar gebracht voor een ontwerpatelier-avond. Deze avond vond plaats op 24 juni 2019 en werd goed bezocht. Er waren 30 personen van verschillende partijen aanwezig om actief mee te denken en te werken aan ideeën over de Kleine Schans.

Lees hier het verslag van deze avond:

Aan het eind van de avond kon worden vastgesteld dat er veel overeenstemming is over de wensen voor de toekomst van de Kleine Schans. Het bleek daarom niet nodig om twee scenario’s uit te werken. Na deze bijeenkomst is er een schetsontwerp voor Fort de Kleine Schans uitgewerkt. Op 31 oktober 2019 is dat schetsontwerp gepresenteerd en besproken tijdens een bijeenkomst voor bewoners en betrokkenen.

Lees hier het verslag van deze avond.

Vervolg

We verwachten halverwege 2020 een voorlopig ontwerp voor Fort de Kleine Schans gereed te hebben waar de suggesties/opmerkingen vanuit de bewoners en betrokkenen zo veel mogelijk in meegenomen zijn.

Meer informatie over de Zuiderwaterlinie


Meer informatie over de Zuiderwaterlinie