Toekomstvisie – Wat voor gemeente wil Drimmelen zijn?

28 jun 2019
Dit jaar gaat de gemeente haar Toekomstvisie actualiseren. Wat vinden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties belangrijk als het gaat om werken, wonen en leven in de gemeente Drimmelen met het vizier op 2040. De gemeente kan vervolgens haar beleid toetsen aan de hand van deze vernieuwde Toekomstvisie.

Omgevingsvisie – Hoe ziet gemeente Drimmelen er in de toekomst uit?

In de Omgevingsvisie wil de gemeente ambities en doelen voor de leefomgeving vastleggen. Wat vinden onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties belangrijk als het gaat om een schoon, veilig, mooi en duurzaam Drimmelen en hoe gaan we dit realiseren. Een belangrijk doel van de Omgevingsvisie is het beschermen van de veiligheid en de gezondheid van inwoners en hun omgevingskwaliteit. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting eind 2020 vastgesteld.

Integrale aanpak

Beide visies worden ontwikkeld voor en door de gemeente, burgers, ondernemers en maatschappelijke partners. Gezien de raakvlakken van de visies wordt bij de participatie nauw samengewerkt. Samen worden de kernwaarden bepaald en verder ontwikkeld. Uw mening telt!  Daarom zal de gemeente op een laagdrempelige manier de komende periode naar uw mening en visie over gemeente Drimmelen vragen.