Tweede meedenkavond Sociaal Cultureel Dorpshart Made

7 nov 2018
De tweede meedenkavond op dinsdag 6 november over de invulling van het Sociaal Cultureel Dorpshart in Made werd druk bezocht. Met de input van de eerste meedenkavond van 25 september heeft Oomen Architecten 3 varianten/ontwerpen gemaakt waar de bezoekers van deze avond op konden reageren. Het terugzien van eerdere gegeven reacties op de plannen werd als positief ervaren.

De parkeerproblematiek en de balans tussen verkeer en groen vergen de nodige creativiteit van de architect. De bezoekers is gevraagd hierover mee te denken.

Oomen Architecten komt januari 2019 met een eindvariant.
Tijdens een nog te organiseren 3e meedenkavond kan er nog gereageerd worden op dit ontwerp.

Meer informatie

Stedenbouwkundige varianten t.b.v. 2e meedenkavond