Uitnodiging: Denk jij mee over de beweegroutes in Terheijden?

14 nov 2019

Uitnodiging: Denk jij mee over de beweegroutes in Terheijden?

Datum: Woensdag 20 november 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Koningsveld 1 in Terheijden

Wat is een beweegroute?

Een beweegroute is een uitgestippelde route waar je langs kunt lopen met extra mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Aan de route kun je bijvoorbeeld beweegtoestellen en opdrachten voor oefeningen vinden. Op die manier is er in je eigen dorp een laagdrempelige manier van bewegen en sporten mogelijk.

Waarom?

Een heel dorp samen in beweging, dat is het doel van deze beweegroutes. De combinatie van laagdrempelig bewegen en sporten in de buitenlucht met vrienden en/of buurtgenoten van alle leeftijden wordt mogelijk gemaakt door deze routes door het hele dorp. Mensen komen meer buiten, werken aan hun gezondheid en ontmoeten anderen tijdens het wandelen/sporten. De routes zijn er voor iedereen en je ontdekt er misschien zelfs nog wel nieuwe plekken in Terheijden mee.

Wie zijn er al betrokken?

De werkgroep beweegroutes Terheijden (bestaande uit stichting SOVAK, Fysiotherapie Relinde, Kompan Let’s play, de buurtsportcoach en de gemeente Drimmelen) hebben in het voortraject kinderen van de basisscholen en kinderopvang mee laten denken over deze beweegroutes. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met verschillende partijen zoals de KBO, de Zonnebloem, fysiotherapeuten, huisartsen, sportscholen, etc. Die gesprekken hebben geleid tot een voorstel met verschillende beweegroutes door Terheijden.

Denk jij mee?

Nu is het de beurt aan de volwassen inwoners van Terheijden om mee te denken. We nodigen u daarom van harte uit voor een interactieve avond over deze beweegroutes bij Stichting SOVAK op woensdag 20 november om 20.00 uur op Koningsveld 1 in Terheijden.

Informatie

Meer info kun je vinden op de site: https://wijzijndrimmelen.nl/terheijden/beweegroutes+terheijden

Hier kun je ook jouw ideeën en tips achterlaten.  

Hopelijk tot 20 november!