Uitnodiging Denktank 2040 Toekomstvisie

20 sep 2019
  • Uitnodiging: Denk mee over de toekomst van de Gemeente Drimmelen
  • Wanneer: donderdag 3 oktober 2019 om 19.30 uur
  • Waar: praathuis, Gemeentehuis Park 1 Made
  • Wie: inwoners, ondernemers, maatschappelijke instanties en medewerkers van de gemeente

De gemeente is bezig met haar Toekomstvisie. Wat is uw wens als het gaat om wonen, werken, ondernemen en leven in Drimmelen met het vizier op het jaar 2040? Graag wil de Gemeente met u hierover in gesprek tijdens een interactieve verdiepingssessie.

Het doel van de avond is

Welke onderwerpen zijn voor u belangrijk, welke keuzes kan de gemeente hierin maken, waar kan de Gemeente faciliteren en waar ligt de focus met het vizier op 2040?

Wilt u met ons meedenken?

We gaan tijdens deze avond de diepte in over diverse onderwerpen die te maken hebben met de toekomst. De belangrijkste onderwerpen zijn:

De blauw/groene motor van de regio

Ondernemers zijn belangrijk voor onze gemeente. Ze zorgen voor werkgelegenheid en vergroten de leefbaarheid. De Gemeente kent veel verschillende soorten bedrijven (o.a. recreatie, horeca, detailhandel, agrarische sector, glastuinbouw, industrie en zakelijke dienstverlening). Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven zich welkom voelen in onze Gemeente, goed zorgen voor hun directe omgeving, in 2040 nog steeds actief zijn en opleidingen aansluiten op de toekomstige arbeidsmarkt? En hoe zorgen we voor een goede balans tussen natuur en ondernemerschap? Denk hierbij aan ons National Park De Biesbosch. Onderwerpen die aan bod komen bij deze thematafel zijn: economie, recreatie en natuur.

Een toekomstbestendig Drimmelen

Energieneutraal in 2040 is een mooie ambitie. Het energieverbruik in de bebouwde omgeving neemt af, maar het energieverbruik in de landbouw stijgt. Hoe gaan we onze ambitie waarmaken? Hoe richten we onze woningen, bedrijvigheid en mobiliteit duurzaam in? Lokale producten zijn op verschillende plaatsen te koop binnen de gemeente, maar zijn we ook bereid om deze te kopen tegen een hogere prijs dan in de supermarkt? Onderwerpen die aan bod komen bij deze thematafel zijn: het klimaat, de energietransitie, landschap en duurzaamheid.

Samen bouwen aan de toekomst

We mogen trots zijn op wat we samen bereiken. De werkloosheid in de gemeente is laag en we participeren goed. Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente. Hoe houden we onze dorpen leefbaar en de wijken divers? Vergrijzing en eenzaamheid nemen toe. Hoe spelen we hierop in en welke keuzes maken we als gemeente? Onderwerpen die aan bod komen bij deze thematafel zijn: sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, woongebieden en de bevolkingsopbouw.

Een levendige gemeente

Schoon, ruimtelijk en landelijk zijn begrippen die naar voren komen als het gaat om de openbare ruimte binnen onze gemeente. De bereikbaarheid tussen de dorpen kan in de toekomst beter. Hoe verplaatsen we ons zuiniger, schoner en zorgen we voor goed toegankelijk openbaar vervoer? Water is een kracht van de gemeente, maar kan ook een zwakte worden als we hier niet goed op inspelen. Hoe zorgen we ervoor dat het water voor ons werkt? Onderwerpen die aan bod komen bij deze thematafel zijn: openbare ruimte, leefbare dorpen en mobiliteit.

Ook kunt u ook zelf een thema aandragen. Per thematafel wordt een onderwerp besproken gaan we de diepte in en kijken we naar toekomstige scenario’s. U kunt aan meerdere thematafels aanschuiven.

Zien we u ook op donderdag 3 oktober? We waarderen uw aanwezigheid enorm. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar het Door & Door Team Drimmelen op toekomstvisie@drimmelen.nl