Uitnodiging informatieavond beleid zonnevelden

10 dec 2018
De gemeente organiseert op woensdag 19 december een informatieavond over zonnevelden. U bent van harte uitgenodigd. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur en is in cultureel centrum Plexat in Wagenberg.

Energieneutraal

In 2040 wil de gemeente energieneutraal zijn. Om energieneutraal te worden moeten we alle soorten schone energie benutten, zonnepanelen op daken, windmolens, aardwarmte, biomassa enzovoort. Allemaal naast elkaar. De gemeenteraad heeft daarom beleid voor zonnevelden vastgesteld.

Plannen en gevolgen

Het beleid biedt ontwikkelaars en grondeigenaren mogelijkheden om vergunningen aan te vragen voor zonnevelden. Er zijn ook vergunningen aangevraagd. We merken dat veel inwoners vragen hebben over ons beleid en de aangevraagde plannen. Of bezorgd zijn over de gevolgen voor uitzicht en biodiversiteit.

Uitleg en antwoorden

Vanwege de vragen en de zorgen organiseren wij deze informatieavond. U krijgt uitleg en u kunt vragen stellen. Over het beleid en onder welke voorwaarden de gemeente vergunning geeft. En wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent.

Ook mogen ontwikkelaars die nu een vergunning hebben aangevraagd hun plannen laten zien.

Aanmelden

Wilt u erbij zijn? Aanmelden kan via pkieboom@drimmelen.nl. Vermeld daarbij met hoeveel personen u komt.

Meer informatie

U vindt u meer informatie over het beleid en antwoorden op de meest gestelde vragen op de pagina zonnevelden.