Uitspraak rechtbank over vergunningen zonnevelden/zonneparken gemeente Drimmelen

28 okt 2020

Op 10 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van zonnepark “De Bergen” in Terheijden voor de duur van 25 jaar.

Op 16 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen vier aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een zonnepark geweigerd.

De aanvragen voor een zonnepark op de locaties: Moerseweg 3a in Hooge Zwaluwe, Hornhilsedijk in Hooge Zwaluwe, Nieuwstraat-Vogelstraat in Wagenberg en op een locatie ter hoogte van de Vierendeelseweg 3 in Lage Zwaluwe zijn geweigerd.

Tegen deze vijf besluiten is beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft op 19 oktober 2020 uitspraak gedaan in deze vijf beroepszaken.

De rechtbank vindt dat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt welk gewicht het college heeft toegekend aan de verschillende criteria van het Beleidskader bij de beoordeling van de aanvragen. De vijf besluiten zijn daarom volgens de rechter onvoldoende gemotiveerd.

De rechtbank vindt dat het college een nieuw besluit op de vijf aanvragen moet nemen.

Het college is teleurgesteld over de uitspraak en zal dus, met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank, een nieuw besluit moeten nemen, maar kan ook in beroep gaan tegen de uitspraak. De uitspraak wordt momenteel zorgvuldig bestudeerd om de juiste vervolgstappen te kunnen gaan zetten.