Uitstel start werkzaamheden Centrumplan Made

25 apr 2019
Een onderdeel van Centrumplan Made is de herinrichting van de Marktstraat en het Molenplein. Volgens de planning zouden we in mei starten met deze werkzaamheden. In het ontwerp voor de Marktstraat is ook meer groeiruimte voor de zilverlinden opgenomen. Het plan de zilverlinden uit te dunnen heeft geleid tot reacties.

Nieuwe planning

Gezien deze reacties verwachten wij dat er bezwaren worden ingediend. Door het bezwarenproces moeten we de werkzaamheden uitstellen tot begin oktober 2019, na de kermis van Made. Vanaf die datum kan de aannemer starten met de uitvoering van het Molenplein. Daarna (begin 2020) start de aannemer met de Marktstraat.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met Renée Römgens, omgevingsmanager Den Ouden. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-20361314 of per e-mail via herinrichtingcentrummade@denoudengroep.com