Update Energietransitie Drimmelen

7 feb 2020

Opinieronde over het Drimmelens Energie Akkoord


Binnenkort staat het Drimmelens Energie Akkoord op de agenda van de gemeenteraad van Drimmelen tijdens een informatieronde en opinieronde. In dit akkoord staan uitgangspunten en projecten om Drimmelen in 2040 CO2-neutraal te krijgen. De opinieronde is op donderdagavond 13 februari in het gemeentehuis. Voorafgaand daaraan is op donderdag 6 februari een informatieronde in het gemeentehuis. Op beide avonden bent u van harte welkom. 

Bewonersavond windpark Zonzeel

Op woensdag 12 februari 2020, 20.00-22.00 uur organiseren de ontwikkelaars van de windmolens die langs de A16 bij Zonzeel komen (Eneco, Izzy Projects en Pure Energie) de eerste informatieavond voor omwonden en andere geïnteresseerden. U bent van harte welkom in Café Elsakker, Nieuwveerweg 2, in Prinsenbeek. Omwonenden ontvangen een uitnodiging per brief. De windmolens horen bij het EnergieA16-project waarin de gemeente Drimmelen participeert (zie www.energiea16.nl).

Subsidie voor bewustwording energieverbruik woningeigenaren 

De gemeente heeft bericht gekregen dat ze ruim € 180.000 subsidie krijgt uit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) van het Rijk. Met dit geld kan de gemeente Drimmelen o.a. collectieve inkoop aanbieden aan woningeigenaren. Ook kan de gemeente met het geld inwoners vouchers aanbieden voor materiaal dat zij zelf direct kunnen gebruiken, zoals radiatorfolie en LED-lampen. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met het Regionaal Energieloket en de lokale initiatieven die in de dorpen al actief zijn.

Save the date: 6 juni, Woon- en Energiebeurs

Op zaterdag 6 juni 2020 organiseert de gemeente Drimmelen een Woon- en Energiebeurs in het gemeentehuis. Hiermee willen we alle inwoners van de gemeente en andere belangstellenden informeren over duurzaam wonen.