Update Energietransitie Drimmelen

27 feb 2020
Opinieronde Drimmelens Energie Akkoord (DEA) Het Drimmelens Energie Akkoord is onlangs tijdens een opinieronde aan de gemeenteraad van Drimmelen voorgelegd. In dit akkoord staan uitgangspunten en projecten om Drimmelen in 2040 CO2-neutraal te krijgen.

De gemeenteraad gaf aan positief te zijn over de gezette stappen, maar benadrukte vaart te blijven maken. Dat streeft de gemeente ook na met de DEA. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente toewerkt naar een energietransitie die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. 

Nieuws uit de RES2030
In West-Brabant werkt de gemeente Drimmelen samen met andere gemeenten, waterschappen en de provincie aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een voorstel van iedere regio aan het Rijk hoe de regio bijdraagt aan een aantal onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Deze periode spreken de gemeenteraden over de zogenaamde 'contourennotitie', het eerste concept. Nadat de input van de gemeenteraden is opgehaald en verwerkt, volgt een volgende versie van de RES: de officiële Concept-RES. Deze wordt naar verwachting in mei in alle betrokken gemeenteraden, dus ook in Drimmelen, voorgelegd ter besluitvorming. 

Doe mee met Opgewekt Drimmelen
Onlangs is in Drimmelen de energiecoöperatie ‘Opgewekt Drimmelen’ opgericht. Van en voor inwoners van Drimmelen. Deze coöperatie streeft naar zoveel mogelijk zeggenschap over hoe we de energietransitie vorm gaan geven. De coöperatie zoekt mensen die actief meedoen aan het opbouwen van de coöperatie. Interesse? Geef u dan op voor de eerste werksessie op woensdagavond 4 maart, 19.30 uur in De Zonzeel in Hooge Zwaluwe. Aanmelden kan via info@opgewektdrimmelen.nl

Verduurzaming sportaccommodaties
Sportverenigingen kunnen een sportlening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor de verduurzaming van hun accommodatie. Denk aan zonnepanelen op het dak, LED-verlichting in de kantine, of het (her)bouwen of geheel energieneutraal maken van het clubhuis. Interesse? Kijk voor meer informatie op www.bngduurzaamheidsfonds.nl