Update Energietransitie Drimmelen

5 mei 2020

Er staat dit jaar veel te gebeuren rondom de Drimmelense energietransitie. Daarom een maandelijkse update van de belangrijkste gebeurtenissen:

Regionale Energiestrategie (RES) West-Brabant

In Drimmelen staat de concept-RES voor de gemeenteraad op de agenda van de (online) Informatieronde op 7 mei en de (online) Opinieronde op 14 mei. Beide bijeenkomsten zijn te volgen via de livestream. Kijk hiervoor op https://drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad. Insprekers voor de opinieronde kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar de griffie (griffie@drimmelen.nl). U krijgt dan vanzelf bericht op welke wijze het inspreken (evt. online) vormgegeven wordt.

Energieneutrale Dorpen

Het energieteam wil dit jaar met inwoners aan de slag om plannen van aanpak te maken voor Energieneutrale Dorpen. Graag gaan we met u in gesprek hoe we kunnen toewerken naar een Co2-neutraal Drimmelen in 2040. We hopen hiermee voor de zomer nog te starten, maar dit hangt af van het verloop van de coronacrisis.

Samen inkopen

De gemeente Drimmelen gaat in het najaar in samenwerking met het Regionaal Energieloket twee collectieve inkoopacties aanbieden aan woningeigenaren in Drimmelen: één voor zonnepanelen en één voor woningisolatie. De informatiebijeenkomsten worden ingepland wanneer de maatregelen in verband met het coronavirus het toelaten om bijeenkomsten te organiseren.

Voorbeeldwoningen

Voor een aantal voorbeeldwoningen uit verschillende bouwperiodes laat de gemeente een energiescan maken met daaraan gekoppeld een stappenplan waarmee huiseigenaren hun huis kunnen verduurzamen. Dit stappenplan plaatsen we ook online, zodat ook andere huiseigenaren het plan kunnen gebruiken. Het energieteam van de gemeente is nog op zoek naar eigenaren van voorbeeldwoningen. Meer weten of interesse? Mail naar energieteam@drimmelen.nl

Heeft u vragen over, tips of suggesties voor de Drimmelense energietransitie? Aarzel niet om contact op te nemen. Mail naar energieteam@drimmelen.nl