Update Energietransitie Drimmelen

11 jun 2020

Er staat dit jaar veel te gebeuren rondom de Drimmelense energietransitie. Daarom een maandelijkse update van de belangrijkste gebeurtenissen:

Concept-RES vastgesteld in gemeenteraad

De concept Regionale EnergieStrategie van West-Brabant (RES2030) is op 28 mei in de gemeenteraad vastgesteld. In deze concept RES2030 hebben de 16 gemeenten uit de regio afspraken gemaakt over het duurzaam opwekken van energie tot 2030. Met deze afspraken willen ze de doelstellingen van het Klimaatakkoord – 49% CO2-reductie in 2030 – realiseren. In de gemeente Drimmelen staan al acht windmolens en één zonnepark gepland. Tot 2030 hoeven er daarom geen extra windmolens of zonneparken geplaatst te worden. Wel heeft de gemeente de opdracht om een stevige bijdrage te leveren met ‘zon op grootschalige daken’. Op https://energieregiowb.nl/ kunt u alle informatie vinden en de concept-RES downloaden.

Informatieavonden werkgroepen Energieneutrale Dorpen

De gemeente wil graag met inwoners in gesprek hoe we kunnen toewerken naar een Co2-neutraal Drimmelen in 2040. Daarvoor is het project Energieneutrale Dorpen in het leven geroepen. Per dorpskern start de gemeente een werkgroep die gedurende een half jaar gezamenlijk aan een advies werkt over hoe het dorp het beste energieneutraal kan worden in 2040. Deze adviezen worden aan het eind van het traject aangeboden aan de gemeente. Nog voor de zomer organiseert de gemeente een of meerdere online informatieavonden voor geïnteresseerden die zich willen opgeven voor de werkgroepen per dorp. Afhankelijk van de coronamaatregelen vinden deze informatiebijeenkomsten waarschijnlijk plaats in week 26 en 27. Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven voor een informatieavond: mail dan naar energieteam@drimmelen.nl.

Start inschrijving collectieve zonnepanelen

De coöperatie Opgewekt Drimmelen, opgericht voor en door inwoners van de gemeente Drimmelen, opent de inschrijving voor collectieve zonnepanelen op de daken van twee melkveebedrijven in de omgeving van Drimmelen. Inwoners die deelnemen, profiteren 15 jaar lang op een besparing van hun energierekening door een forse korting op de energiebelasting. Meedoen kan vanaf €300,- eenmalig per energiedeel voor particulieren en MKB-bedrijven met een kleinverbruiksaansluiting (kleiner dan 3*80 Ampère). Lid worden van de coöperatie kan voor €10,- per jaar. Bekijk de website www.opgewektdrimmelen.nl voor meer informatie of mail naar bestuur@opgewektdrimmelen.nl.

Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) zoekt bestuursleden

De Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) is opgericht om vanuit de mensen in Drimmelen de overgang naar schone energie in Drimmelen te versnellen. De stichting wil haar bestuur uitbreiden met 3 actieve leden. Kijk op https://energiea16.nl/stichting-energietransitie-drimmelen-sted-zoekt-be... voor meer informatie over deze functie of neem contact op met Marijke Vos: marijkevos.sted@gmail.com.

Heeft u vragen over, tips of suggesties voor de Drimmelense energietransitie? Mail dan naar energieteam@drimmelen.nl.