Update herinrichting doorgaande route Terheijden

29 mei 2020

De werkzaamheden aan de doorgaande route in Terheijden zijn in de afgelopen periode gestaag doorgegaan. Na carnaval is de aannemer gestart met de werkzaamheden vanaf de Molenstraat richting het Dorpsplein.

Huidige stand van zaken

Op dit moment is van deze fase het gedeelte Molenstraat plus een deel van de Raadhuisstraat (tot huisnummer 87) klaar. Daarnaast is gestart met het leggen van de riolering en het Traais Warmtenetwerk vanaf de kruising met de Markstraat richting de Lageweg. Binnenkort wordt daar ook de definitieve bestrating aangebracht.M
arkstraat, Dorpsplein en HoofdstraatDe Markstraat, Dorpsplein en Hoofdstraat zijn al weer een tijdje in gebruik. Een deel van het Dorpsplein is nog in gebruik voor de opslag van materialen van Enexis. De werkzaamheden van Enexis hebben helaas vertraging opgelopen in verband met de coronacrisis. Zoals het er nu uit ziet zijn deze werkzaamheden eind augustus 2020 gereed. Op dit moment zijn we in overleg met Enexis om het Dorpsplein op korte termijn vrij te maken van opslagmaterialen.

Oplevering en herstelwerkzaamheden

Volgens planning en afspraak met hoofdaannemer Strukton zijn de werkzaamheden op 24 juli 2020 gereed. In de afgelopen periode zijn er al een aantal deelopleveringen geweest. Hierbij hebben we geconstateerd dat de opgeleverde werken niet altijd voldoen aan de kwaliteitseisen. De aannemer gaat deze zaken na 24 juli 2020 nog herstellen.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Download dan de BouwApp op uw mobiele telefoon of tablet en voeg het project ‘Herinrichting doorgaande route Terheijden’ aan uw favorieten toe.