Update pilot zelfrijdend vervoer in Drimmelen

4 jul 2019
Begin mei lieten we weten dat er een netwerk aan routes voor de pilot met zelfrijdend vervoer in Drimmelen onderzocht wordt. Dit met het doel om deze zomer de pilot in het havengebied van het dorp Drimmelen realiteit te laten worden. We willen als gemeente hiermee graag ons steentje bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen die we in de toekomst op het gebied van mobiliteit/vervoer kunnen verwachten. Momenteel zijn we aangekomen in de laatste fase van de voorbereidingen voorafgaand aan de pilot. Met dit bericht stellen we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Aanvraag RDW

Om het zelfrijdend busje in onze gemeente te laten rijden is er onder andere een ontheffing van de RDW nodig. De RDW bepaalt namelijk of de route en het voertuig veilig zijn. Deze aanvraag loopt nog, maar uit het onderzoek blijkt dat de route over de Amalia van Solmsstraat naar Ons Dorpshuys niet mogelijk is. Deze route is op sommige wegvakken te smal, waardoor mogelijk onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarom is helaas besloten om deze route niet meer uit te voeren, ondanks dat wij de verbinding met het dorp belangrijk vinden en we ons daar enorm voor ingezet hebben. De proef richt zich nu voornamelijk op de routes naar de Zilvermeeuw en Beachclub Puur.

Status updates

  • Op maandag 24 juni is er een afspraak tussen de projectgroep, de RDW en het SWOV (Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) geweest waar de adviezen verder zijn besproken.
  • Vanaf vandaag rijdt de bus in Drimmelen! De routes moeten worden ingelezen (programmering) voordat de pilot kan starten en dat gebeurt deze week en volgende week. De pilot zelf is dus nog niet gestart, maar u kunt het busje wel al bezichtigen. Omdat het voertuig de tijd en ruimte voor het inlezen nodig heeft is er assistentie van de buitendienst die tijdelijk verkeer kan tegenhouden. We vragen u om hier rekening mee te houden als u in het gebied rijdt.
  • Ook hebben we alvast borden langs de weg geplaatst en zijn de haltes aangegeven. Dat is aan de ene kant om te laten zijn dat we met deze pilot bezig zijn, maar helpt aan de andere kant ook het voertuig om herkenningspunten langs de weg te hebben.
  • Er loopt een vooronderzoek naar de verwachtingen van inwoners en ondernemers. Dat onderzoek loopt tot het begin van de uiteindelijke pilot in de praktijk. Tot op heden hebben circa 60 inwoners en 20 ondernemers hun verwachtingen hierover uitgesproken.
  • In de week van 15 juli controleert de RDW of het voertuig en de route aan alle veiligheidseisen voldoen. Op basis daarvan horen we de week erna of de ontheffing verleend wordt. Als we positief nieuws krijgen kan de zelfrijdende bus naar verwachting in week 31 gaan rijden.

Terugblik: waarom deze pilot?

Als gemeente willen we klaar zijn voor de toekomst. Daarom investeren we in mobiliteitsoplossingen door onderzoek mogelijk te maken. We zien dat het openbaar vervoer in het landelijk gebied, ook in onze gemeente, onder druk staat. De verwachting is dat de uitdagingen op het gebied van (openbaar) vervoer alleen maar groter zullen worden. De gemeente Drimmelen wil met dit project een bijdrage leveren aan toekomstige oplossingen voor deze uitdagingen, zodat ook de inwoners van onze gemeente daar uiteindelijk baat bij hebben.

Volgens de experts ziet de toekomst op het gebied van mobiliteit er heel anders uit dan we nu gewend zijn. Daar moeten we ons nu al op gaan voorbereiden. In de toekomst zullen combinaties van verschillende vormen van vervoer, zoals de trein en een elektrische fiets, steeds belangrijker worden om aan de vervoersbehoefte te voldoen. Daarom streven we naar maatwerk op het gebied van mobiliteit/vervoer. De optie van zelfrijdend vervoer sluit daar goed op aan.

Deze pilot is bedoeld om van te leren voor de toekomst. Zo bepaalt de provincie of zelfrijdend vervoer een oplossing kan zijn voor verkeersvraagstukken in de toekomst en onderzoeken we wat dit betekent voor de inrichting van onze wegen. Daarnaast is de zelfrijdende bus tijdens deze pilot ook een mooie attractie in het havengebied van Drimmelen die de bezoekers van de ene kant van het havengebied naar de andere kant kan brengen. Nog niet eerder is er een proef gehouden in zo’n complexe omgeving met verschillende wegen en ander verkeer door auto’s, fietsen en voetgangers. Het is dus best bijzonder dat zo’n voertuig hier gaat rondrijden.

Het project wordt gerealiseerd met (gedeeltelijke) financiële steun van de Provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant.