Update renovatie zwembaden

26 sep 2019
Het bouwteam is definitief geformeerd en de werkzaamheden zijn gestart. De twee zwembaden in de gemeente Drimmelen, Het Puzzelbad en De Randoet, worden grondig gerenoveerd. Het doel is om de twee baden voor het zwemseizoen van 2020 vernieuwd te hebben, zodat ze toekomstbestendig zijn voor de komende 30 jaar en passen in de huidige tijd met de nadruk op duurzaamheid (o.a. gasloos). Voor de kinderen worden er splashcentra toegevoegd, zowel in De Randoet als in Het Puzzelbad, waardoor de kinderen nog meer speelmogelijkheden hebben in de zwembaden. De toestellen in de splashcentra zijn door kinderen van basisscholen in onze gemeente gekozen.

Bouwteam

Begin 2018 besloot de gemeenteraad De Randoet in Made en Het Puzzelbad in Terheijden toekomstbestendig en duurzaam te renoveren. De renovatieplannen zijn ontwikkeld in bouwteamverband, dat wil zeggen samen met vier door een aanbesteding uitverkozen aannemers. Met alle vier de bedrijven uit het bouwteam is er nu een realisatieovereenkomst gesloten. In dit document wordt vastgelegd welke bouwactiviteiten wanneer, tegen welk kwaliteitsniveau en voor welke prijs in samenwerking met de andere bouwteamleden gerealiseerd moet worden. Van het voorjaar was deze overeenkomst al met drie van de vier partners gesloten en onlangs is dat ook met het vierde bedrijf gelukt. Deze firma zal naast renovatiewerkzaamheden ook alle tegels in de beide diepe baden vervangen.

Renovatieplannen

De renovatieplannen zijn eind juni en begin juli van dit jaar in twee wijkbijeenkomsten met omwonenden, betrokken partijen, zwembadbezoekers en andere geïnteresseerden besproken. Onlangs is er ook nog een digitale enquête gehouden naar de wensen van de inwoners over de openingstijden van beide zwembaden. In de realisatieovereenkomsten zijn zoveel mogelijk wensen verwerkt, alleen voor het te bouwen nieuwe pand bij Het Puzzelbad moeten de puntjes nog op de i worden gezet. De komende weken wordt er een ontwerp voor dat pand ontwikkeld en daarna volgt een besluit hierover. De voorbereidende werkzaamheden zoals grondwerk en sloop zijn reeds begonnen.

‘Veel werk te verzetten’

Wethouder Jan-Willem Stoop licht toe: “We hebben een mooi bouwteam kunnen formeren met vier aannemers, waarvan één uit onze gemeente. Zij gaan de renovatie van de zwembaden uitvoeren. Er is al begonnen met de eerste werkzaamheden. Dat is nodig om in april 2020 de werkzaamheden op beide baden volledig afgerond te hebben. We gaan hard aan de slag, want er is nog veel werk te verzetten. Veel werk zal niet zichtbaar zijn en zit hem in de installatietechniek en leidingen. Er zijn echter ook veel zaken die zorgen voor een betere uitstraling, zoals nieuw tegelwerk, de splashcentra en een nieuw gebouw bij het Puzzelbad. Dit laatste wordt nog verder uitgewerkt.”