Updates coronavirus en de gemeente Drimmelen

16 apr 2021

Updates coronavirus

We plaatsen hier regelmatig een update met nieuws dat te maken heeft met het coronavirus, de gevolgen ervan en het voorkomen van verspreiding van het virus.

Update vrijdag 16 april
Aantal besmettingen met 18 gestegen

Er zijn 18 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal vestgestelde coronabesmettingen tot nu toe bedraagt 2.064.

Update donderdag 15 april 2021 (2)
Aantal besmettingen met 26 gestegen

Er zijn 26 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Daarmee komt het totaal op 2.046 sinds het begin van de corona-uitbraak.

Update donderdag 15 april (1)
Besmettingscijfers woensdag 14 april 

De cijfers van woensdag 14 april zijn vanochtend alsnog doorgekomen. Er zijn 28 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. In totaal zijn nu 2.020 inwoners uit de gemeente besmet geraakt met het coronavirus.

Update woensdag 14 april

I.v.m. technische problemen hebben we op dit moment geen toegang tot de actuele cijfers van de besmettingen in onze gemeente. Zodra dit is opgelost plaatsen we hier een nieuwe update met de laatste cijfers. Excuses voor het ongemak.

Update maandag 12 april

Aantal besmettingen gestegen met 62

Er zijn sinds de vorige update 62 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal officieel vastgestelde besmettingen in onze gemeente komt daarmee op 1.992.

Update vrijdag 9 april

Toename aantal besmettingen

Er zijn 14 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in de gemeente sinds het begin van de virusuitbraak bedraagt 1.930.

Upate donderdag 8 april (2)
Statement burgemeesters over o.a. openingsplan en heropenen terrassen

De burgemeesters van de Baronie, waar de gemeente Drimmelen ook onder valt, hebben een gezamenlijk statement gepubliceerd vanwege de coronacrisis. Dit is ook ondertekend door burgemeester Gert de Kok. Hieronder het statement:

Statement 
Als burgemeester in het district De Baronie zien ook wij de toenemende behoefte van mensen om buiten te zijn. Tegelijkertijd is het aantal mensen dat getroffen wordt door Corona nog steeds zorgelijk. Deze cijfers en de nog lopende vaccinatiecampagne vragen ons allen om voorzichtig te zijn. In de praktijk echter zien we dat het steeds moeilijker wordt om de behoefte om buiten te zijn in verantwoorde banen te leiden. Daarom steunen wij als burgemeesters vanuit ons district de oproep van verschillende burgemeesters om de terrassen te heropenen. Dit moet gepaard gaan met goede afspraken met de horeca.
We zien ook dat jongeren in het hoger onderwijs steeds meer moeite krijgen met het online onderwijs. Waar middelbare scholen en MBO-scholen weer wat contactmomenten hebben, zitten zij nog steeds hele dagen alleen op hun kamer.
Onze samenleving heeft behoefte aan een duidelijke routekaart of openingsplan waarin perspectief wordt geschetst voor alle sectoren. Vanuit het belang dat wij voelen vanuit de samenleving vragen we daarbij met nadruk ook te kijken naar jongeren en mogelijkheden voor het heropenen van het hoger onderwijs.
Samengevat steunen wij de oproep voor het heropenen van de terrassen en roepen daarbij onze regering op om met een duidelijke routekaart/openingsplan te komen voor alle sectoren, en vragen daarbij bijzondere aandacht voor de jongeren.
 
Burgemeesters district De Baronie

Update donderdag 8 april (1)
Toename aantal besmettingen

Er zijn 10 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in de gemeente sinds het begin van de virusuitbraak bedraagt 1.916.

Update woensdag 7 april (2)

Tijdelijk extra jongerenwerk vanwege coronacrisis

De gemeente Drimmelen gaat tijdelijk meer jongerenwerk inzetten om deze doelgroep beter te kunnen bereiken en begeleiden.

“We zien dat jongeren zich vaker eenzaam en geïsoleerd voelen door de coronacrisis. Jongerenwerk is een van de manieren om jongeren op een laagdrempelige manier te bereiken,” legt wethouder Jürgen Vissers uit. “Het extra geld voor activiteiten, dat het college beschikbaar stelt, zal hier ook bij helpen.” Hiermee kan de jongerenwerker samen met jongeren uit Lage Zwaluwe een ‘huiskamer’ opzetten, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Tijdelijke uitbreiding

De coronacrisis heeft een grote impact op jongeren. Er zijn steeds meer jongeren die zich eenzaam en geïsoleerd voelen. Door het activiteitenaanbod nu te vergroten ontstaat de mogelijkheid voor jongeren om onder begeleiding en met in achtneming van de coronaregels elkaar digitaal en fysiek te ontmoeten. Ook zijn er meer mogelijkheden voor individuele coaching. De tijdelijke uitbreiding is mogelijk doordat het Rijk hier extra geld voor ter beschikking stelt. “Als er nieuwe initiatieven voor activiteiten vanuit het jongerenwerk ontstaan, zullen we kijken of we die ook kunnen honoreren. Het is mogelijk dat we opnieuw geld van het Rijk krijgen hiervoor,” zegt wethouder Vissers.

Lees het volledige bericht hier.

Update woensdag 7 april (1)

Aantal besmettingen gestegen met 17

Er zijn sinds de vorige update 17 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal officieel vastgestelde besmettingen in onze gemeente komt daarmee op 1.906.

Update dinsdag 6 april

Toename aantal besmettingen met 19

Er zijn 19 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in onze gemeente sinds het begin van de coronapandemie komt daarmee op 1.889 te staan.

Update maandag 5 april

Aantal besmettingen gestegen met 53

Er zijn sinds de vorige update 53 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal officieel vastgestelde besmettingen in onze gemeente komt daarmee op 1.870.

Update vrijdag 2 april (2)
Toename aantal besmettingen met 21

Er zijn 21 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in onze gemeente sinds het begin van de coronapandemie komt daarmee op 1.817 te staan.

Update vrijdag 2 april (1)
Huur 4e kwartaal voor clubs en verenigingen 100% kwijtgescholden

De gemeente Drimmelen scheldt de huurkosten van het laatste kwartaal van 2020 kwijt aan sport-, cultuur- en welzijnsverenigingen. Het gaat om de huur die de verenigingen betaalden voor sportaccommodaties en ruimtes in gemeentelijke accommodaties, maar die ze niet of nauwelijks konden gebruiken vanwege de coronamaatregelen. De gemeente vult de tegemoetkoming van het rijk hiervoor aan tot 100% voor sportclubs en verbreedt de regeling voor de andere verenigingen. Deze regeling geldt ook voor verenigingen die gebruik maken van Den Domp en de Rietgors in Lage Zwaluwe.

Huurcompensatie
“We kunnen moeilijk inschatten om hoeveel geld het precies gaat,” zegt wethouder Harry Bakker (financiën). “We weten wel dat het veel geld is voor de clubs en verenigingen. Het rijk vergoedt voor een aantal verenigingen slechts 45% van de kosten, wij vullen nu de rest aan en doen dit ook voor andere verenigingen. Vooralsnog gaan we uit voor een totaal van 22.500 euro aan niet-gecompenseerde kosten.” “Ik ben erg blij dat we de cultuur- en welzijnsverenigingen hiermee ook tegemoet kunnen komen,” vult wethouder Lieke Schuitmaker (Welzijn) aan. “Dat de activiteiten op een laag pitje staan is al een bittere pil, gelukkig kunnen we ze hiermee financieel tegemoet komen. Zodat ze straks goed uit de startblokken kunnen komen als het weer kan.

Aanvullende regelingen
De gemeente legt contact met de exploitanten van de gemeentelijke maatschappelijke accommodaties en de buitensportverenigingen om uitvoering te geven aan de regeling. Er wordt ook gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sport, cultuur en welzijnsverenigingen voor het eerste en mogelijk een gedeelte van tweede kwartaal van 2021. De gemeente is hiervoor nog in afwachting van verdere berichtgeving van het Rijk.

Update donderdag 1 april
Aantal besmettingen met 11 gestegen

Er zijn 11 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen sinds het begin van de coronacrisis staat daarmee op 1.796.

Update woensdag 31 maart

Aantal besmettingen gestegen met 13

Er zijn sinds de vorige update 13 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal officieel vastgestelde besmettingen in onze gemeente komt daarmee op 1.785.

Update dinsdag 30 maart

Aantal besmettingen met 12 gestegen

Sinds de vorige update zijn er 12 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen sinds het begin van de coronacrisis staat daarmee op 1.772.

Update maandag 29 maart
Aantal besmettingen

Er zijn 36 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal officieel vastgestelde besmettingen in de gemeente Drimmelen komt daarmee op 1.760.

Update vrijdag 26 maart 
Aantal besmettingen met 8 gestegen

Er zijn 8 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in de gemeente sinds het begin van de coronauitbraak staat nu op 1.724.

Update donderdag 25 maart (3) 
Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verandert per 1 april 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook kan een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt worden om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
 
Terugwerkende kracht Tozo-3
Op dit moment is de Tozo-3 regeling van toepassing. De Tozo-3 regeling loopt tot en met 31 maart 2021. De uitkering voor de kosten van levensonderhoud is een kalendermaand-uitkering. Eventuele inkomsten in deze maand worden in mindering gebracht op de uitkering. Er geldt hierbij een partnerinkomenstoets. De Tozo-3 uitkering kun je tot en met 30 april 2021 aanvragen. Dit kan via de website van de gemeente. Als de uitkering in april wordt aangevraagd dan is de terugwerkende kracht maximaal tot 1 maart 2021 worden aangevraagd.
 
Einde Tozo-3
Vanaf 1 mei 2021 kun je geen Tozo-3 meer aanvragen. Met ingang van 1 april 2021 geldt Tozo-4. Deze regeling loopt tot en met 30 juni 2021. Aanvankelijk was het kabinet van plan om in Tozo-4 een vermogenstoets in te voeren. Inmiddels is echter besloten dat ook in Tozo-4 geen vermogenstoets zal gaan gelden.
 
Tozo-4 aanvragen
Vanaf 1 april kun je Tozo-4 aanvragen. De Tozo-4 uitkering kan niet eerder ingaan dan op 1 april 2021. Let op: als je een Tozo-3 uitkering ontvangt, wordt deze niet automatisch omgezet naar een Tozo-4 uitkering. Je moet dus vanaf 1 april 2021 een nieuwe aanvraag voor Tozo-4 indienen.

Update donderdag 25 maart (2)
Avondklok en sluitingstijd winkels n.a.v. persconferentie

Dinsdagavond hielden minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie over het coronavirus. Tijdens de persconferentie lieten zij weten dat de  besmettingen met het coronavirus toenemen. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden.
Daarom heeft de regering besloten het huidige pakket maatregelen te verlengen. Eén maatregel wordt aangepast: vanaf woensdag 31 maart gaat de avondklok een uur later in, namelijk om 22.00 uur. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, mogen dan open zijn tot 21.45 uur. Dit geldt voor bijvoorbeeld supermarkten en afhaallocaties van eet- en drinkgelegenheden. Daarnaast kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs.

Update donderdag 25 maart (1)
Aantal besmettingen met 8 gestegen

Er zijn 8 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in de gemeente sinds het begin van de coronauitbraak staat nu op 1.716.

Update woensdag 24 maart

Aantal besmettingen

Sinds de vorige update zijn er 13 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen sinds het begin van de coronacrisis staat daarmee op 1.708.

Update dinsdag 23 maart (2)

Gemeente vraagt extra aandacht voor: de TONK

Financiële hulp bij wegvallen inkomsten

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregele zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de kale huur of de hypotheekrente, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit en gas.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020.
 •  Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • U heeft op dit moment minder dan € 31.340 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • De kosten van uw huur of hypotheek en de rekeningen voor gas en elektriciteit bedragen minimaal € 750 per maand.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw woonkosten;
 • het inkomen van u en uw eventuele partner op dit moment;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoe aanvragen?

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het digitale aanvraagformulier invullen. Dat vindt u hier: www.drimmelen.nl/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk

Update dinsdag 23 maart (1)

Aantal besmettingen

Er zijn 13 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal besmettingen in Drimmelen sinds het begin van de coronauitbraak is nu 1.695.

Update maandag 22 maart

Aantal besmettingen met 32 gestegen

Sinds de vorige update zijn er 32 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen sinds het begin van de coronacrisis staat daarmee op 1.682.

Update vrijdag 19 maart (2)
Aantal besmettingen met 23 gestegen

Er zijn 23 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Totaal sinds het begin van de coronapandemie komt daarmee op 1.650 vastgestelde besmettingen in onze gemeente.

Update vrijdag 19 maart (1)
Vaccineren: "Wanneer ben ik aan de beurt?"

We merken dat het vaccinatiebeleid van de rijksoverheid soms vragen oproept. Wie wil weten wanneer hij of zij aan de beurt is, kan deze informatie vinden bij de rijksoverheid. Aan de hand van 6 vragen wordt duidelijk in welke doelgroep u valt en vanaf wanneer u een oproep kunt verwachten. Die informatie is hier te vinden.   
Ook de GGD West-Brabant heeft een overzicht van hoe en waar er gevaccineerd wordt. Dat overzicht vindt u via deze link.
De meeste huisartsen hebben ook heldere informatie staan op de website van de hun praktijk. 

Update  donderdag 18 maart 
Geen nieuwe besmettingen

We hebben vandaag geen nieuwe besmettingen doorgekregen van de GGD West-Brabant. 

Update woensdag 17 maart

Aantal besmettingen

Sinds gisteren zijn er 9 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen sinds het begin van de coronacrisis staat daarmee op 1.627.
Het aantal overledenen ten gevolge van het coronavirus is niet gewijzigd in de afgelopen dagen.

Update dinsdag 16 maart (2)

Ook Theek Away Loket in Lage Zwaluwe en Terheijden

We zijn verheugd te kunnen melden dat Theek 5 vanaf woensdag 17 maart ook een Theek Away Loket opent in Lage Zwaluwe en in Terheijden. De gemeente is hier blij mee, want lezen is belangrijk voor jong en oud! Door te lezen vergroot je je woordenschat, blijf je jezelf ontwikkelen én lezen kan voor ontspanning zorgen. 

Hoe werkt het?

Voor het reserveren van boeken kun je bellen op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur naar (085) 744 10 52.  Houd je bibliotheekpasnummer en maximaal vier titels die je wilt reserveren bij de hand. De Theek Away Loketten in Lage Zwaluwe en Terheijden zullen geopend zijn op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.theek5.nl/theekaway

Update dinsdag 16 maart (1)

Aantal besmettingen met 6 gestegen

Er zijn 6 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal besmettingen in Drimmelen sinds het begin van de coronauitbraak is nu 1.618.

Update maandag 15 maart (2)
Burgemeester bedankt organisatoren Herdenking 

Burgemeester Gert de Kok ontving een dankbericht van de organisatoren van de coronaherdenking die afgelopen vrijdag plaatsvond. Deze herdenking vanwege 1 jaar corona in onze gemeente werd geinitieerd en georganiseerd door de katholieke en protestantse kerken. De burgemeester heeft het bericht beantwoord met het bericht dat niet hij, maar de organisatoren juist moeten worden bedankt voor het genomen initiatief en de goed verzorgde organisatie van de bijeenkomst: "Het was voor veel inwoners een betekenisvolle samenkomst in deze moeilijke tijd. Namens de inwoners van de gemeente Drimmelen wil ik u en alle actieve mensen van de Vijf-Heiligenparochie dan ook graag bedanken voor het organiseren van deze bijzondere herdenkingsbijeenkomst."
Wie de uitzending heeft gemist dan deze terugkijken via deze YouTubelink. De herdenking wordt a.s. woensdag vanaf 19.00u herhaald op Omroep Drimmelen TV, op elk oneven uur.  

Update maandag 15 maart (1)

Aantal besmettingen

Vandaag kregen we door dat het aantal besmette mensen in de gemeente Drimmelen is toegenomen met 12. Daarmee komt het totaal aantal vastgestelde besmettingen in onze gemeente sinds het begin van de coronacrisis op 1.612.

Update vrijdag 12 maart

Aantal besmettingen met 8 gestegen

Er zijn 8 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal besmettingen in Drimmelen sinds het begin van de coronauitbraak is nu 1.600.

Update 11 maart 2021 (4)
Programma herdenkingsbijeenkomst 1 jaar corona 12 maart 19.00u

Inmiddels is bekend dat de volgende mensen (kort) zullen spreken, vrijdagavond tijdens de herdenking 1 jaar corona in de gemeente Drimmelen om 19.00u; het gaat om vertegenwoordigers vanuit de kerken, ondernemers, welzijnswerk, jongeren, zorg en de gemeente:

- Openingswoord door waarnemend pastoor Pater Marc Lindeijer sj
- Ton van der Made namens Koninklijke Horeca Drimmelen
- Bert Broeders, internist in opleiding (namens jongeren)
- Cindy Rasenberg, zorg, gezin en onderwijs
- Marianne Eestermans, zorgcentrum Antonius Abt
- Gert de Kok, burgemeester

De bijeenkomst is via een livestream van Omroep Drimmelen en via Omroep Drimmelen TV te volgen. Alle informatie is te vinden op Wijzijndrimmelen.nl.

Update donderdag 11 maart (3) 
Aandacht op Omroep Brabant voor herdenking 1 jaar corona Drimmelen

Omroep Brabant publiceerde dit item over de Herdenking 1 jaar corona gemeente Drimmelen. 
Er zit een mooi filmpje bij, waarin de initiatiefnemers en andere inwoners aan het woord komen. 

Update donderdag 11 maart (2)
Aanvraagformulier TONK gemeente Drimmelen staat online

Het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming ‘TONK’ staat online. Deze tegemoetkoming is voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval door de coronamaatregelen en daardoor moeite hebben met het betalen van noodzakelijke kosten zoals woonlasten. De regeling is bedoeld voor zelfstandigen die geen of minder inkomsten hebben als inwoners die hun baan verliezen of geen recht meer hebben op uitkering.

Woonlasten
De afkorting TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten en niet om een inkomensondersteunende regeling. Onder woonlasten vallen huur, hypotheekrente, elektriciteit en gas. Hypotheekaflossingen en water vallen hier niet onder.

Terugwerkende kracht
De tijdelijke noodmaatregel TONK geldt, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en kan aangevraagd worden tot 1 augustus van dit jaar. Het college nam afgelopen dinsdag een besluit over de TONK. Wie de TONK wil aanvragen vindt meer informatie en het aanvraagformulier via deze link.

Update donderdag 11 maart (1)
Aantal besmettingen met 5 gestegen

Er zijn 5 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal aantal besmettingen in Drimmelen sinds het begin van de coronauitbraak is nu 1.592.

Update woensdag 10 maart

Aantal besmettingen

Vandaag kregen we door dat het aantal besmette mensen in de gemeente Drimmelen is toegenomen met 3. Daarmee komt het totaal aantal vastgestelde besmettingen in onze gemeente sinds het begin van de coronacrisis op 1.587.

Update coronavirus dinsdag 9 maart (2)
Aantal besmettingen

Er zijn 4 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het totaal sinds het begin van de coronauitbraak komt daarmee op 1.584.

Update coronavirus dinsdag 9 maart (1)
Oproep burgemeester: doe mee aan herdenking 1 jaar corona

Burgemeester Gert de Kok doet een oproep aan alle inwoners om mee te doen aan de herdenking van 1 jaar corona in onze gemeente. Het betreft een initiatief van de kerken waar andere maatschappeijke organisaties aan bijdragen. Meedoen kan aanstaande vrijdag vanaf 18.00 uur.
In dit bericht + filmpje op Facebook legt de burgemeester uit hoe:

Burgemeester roept inwoners op mee te doen aan de herdenking 1 jaar corona
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

 

Update coronavirus maandag 8 maart (2) 

Opnieuw een inwoner overleden aan gevolgen coronavirus 

Er is opnieuw een inwoner van onze gemeente overleden aan corona. Dit brengt het aantal overledenen op 28. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

Er zijn in de afgelopen dagen 30 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. In totaal zijn er nu 1.580 inwoners besmet geraakt sinds de uitbraak van het virus.

Update coronavirus maandag 8 maart (1)
Burgemeester spreekt met kapper over lockdowngevolgen

De lockdown heeft grote gevolgen voor ondernemers. De kappers mochten vanaf woensdag weer open. De burgemeester kon donderdag al terecht bij zijn kapper in Made. Vanuit de kappersstoel sprak Gert de Kok met kapper Maurice den Exter over de verplichte lockdownsluiting en de gevolgen. We plaatsten er dit filmpje over op Facebook

Filmpje: burgemeester in gesprek met kapper na vele weken lockdown
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Update vrijdag 5 maart (2)
Geen nieuwe besmettingen

Opnieuw hebben we geen nieuwe besmettingen doorgekregen van de GGD. 

Update vrijdag 5 maart (1)

Tweede Kamerverkiezing in coronatijd

Om de Tweede Kamerverkiezing in 2021 zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er verschillende maatregelen genomen om de stembureaus en het stemmen COVID-proof te maken. Daarvoor zijn een aantal punten van belang om te weten.

Allereerst geldt het volgende:

Heeft u klachten die kunnen wijzen op corona, of zit u om andere redenen in thuisquarantaine? Dan moet u thuisblijven en mag u niet naar het stembureau komen. U kunt dan iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Kijk voor meer informatie over iemand anders machtigen op: Machtigingen | Gemeente Drimmelen

Daarnaast worden de volgende maatregelen getroffen:

 • Briefstemmen: Kiezers van 70 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om per brief te stemmen. Zij hoeven dan niet naar het stembureau te komen of een andere kiezer een volmacht te geven. Kijk voor meer informatie op deze pagina: Briefstemmen 70-plussers | Gemeente Drimmelen
 • Vervroegd stemmen: Mensen die tot de coronarisicogroep behoren krijgen op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 gelegenheid om bij een drietal stembureaus in de gemeente vervroegd te stemmen. In Made kan dit bij het gemeentehuis (Park 1), in Terheijden bij het Witte Kerkje (Hoofdstraat 1) en in Lage Zwaluwe bij Brasserie ’t Appeltje (Plantsoen 3). Let op: dit is met name bedoeld voor mensen die tot de risicogroep behoren, bijvoorbeeld qua leeftijd of in verband met een kwetsbare gezondheid. Kijk voor meer informatie ook op: Vervroegd stemmen | Gemeente Drimmelen
 • Diverse maatregelen bij de stembureaus zelf: iedereen krijgt een eigen potlood om mee te stemmen, iedereen moet 1,5m afstand houden, handen desinfecteren bij binnenkomst, het dragen van een mondkapje is verplicht en er wordt regelmatig ontsmet.

Meer weten? Op deze pagina kunt u alle actuele informatie vinden.

Update donderdag 4 maart (3)
Gemeente bereidt regeling tijdelijke ondersteuning kosten (TONK) voor

De gemeente Drimmelen werkt aan de invoering van de zogeheten TONK-regeling. De afkorting TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze tegemoetkoming is voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval door de coronamaatregelen en daardoor moeite hebben met het betalen van noodzakelijke kosten zoals woonlasten. Woonlasten zijn huur, hypotheekrente, elektriciteit en gas. Hypotheekaflossingen en water vallen hier niet onder.

Tegemoetkoming
Zowel zelfstandigen die geen/minder inkomsten hebben als inwoners die hun baan verliezen of geen recht meer hebben op uitkering kunnen in aanmerking komen voor de TONK. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten en niet om een inkomensondersteunende regeling. Met de TONK worden de mogelijkheden om een beroep te doen op de bijzondere bijstand verruimd. De gemeenten krijgen hiervoor extra geld van het Rijk via het gemeentefonds.

Terugwerkende kracht
De tijdelijke noodmaatregel TONK geldt, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en kan aangevraagd worden tot 1 augustus van dit jaar. Het college neemt op 9 maart een besluit over de TONK. Wie een aanvraag wil indienen voor de TONK kan dit vanaf 10 maart doen via de website van de gemeente DigiD een aanvraag voor TONK via de website indienen. 

Update donderdag 4 maart (2)
Geen nieuwe besmettingen

Sinds dinsdag zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen in onze gemeente. Het aantal besmettingen sinds het begin van de coronapandemie is blijven staan op 1.550 inwoners. Het is voor het eerst sinds september 2020 dat we dagen zonder nieuwe besmettingen hebben. 

Update donderdag 4 maart (1) 
Veranderde coronaregels deze week

Met ingang van deze week is een aantal coronamaatregelen veranderd/versoepeld. Omdat we merken dat hier vragen over leven, zetten we de belangrijkste punten van de Rijksoverheid hieronder nog eens op een rijtje:

Lockdown en avondklok blijven nodig
Het aantal besmette mensen neemt minder snel af. En stijgt zelfs een beetje. Daarom is het nog steeds druk in ziekenhuizen. En blijft de lockdown nodig tot en met 15 maart. De avondklok blijft nodig tot en met 15 maart 04.30 uur.

Basisregels zijn belangrijk
Veel mensen vinden de lockdown erg zwaar. Het kabinet ziet dat en wil versoepelen waar het kan. Het kabinet wil daarnaast ook voorkomen dat het aantal besmette mensen stijgt. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt:

 • was vaak uw handen;
 • ga niet naar drukke plaatsen;
 • en laat u testen bij klachten. 
 • Ook blijven de andere maatregelen tegen het coronavirus belangrijk.

Onderwijs voor een deel open, buitenschoolse opvang blijft dicht
Middelbare scholen en het MBO gaan vanaf 1 maart weer open. 
Voor middelbare scholen is dat minimaal 1 dag in de week.
Voor het MBO is dat 1 dag in de week.
Op 1 maart stopt de avondklok voor studenten en leraren die praktijklessen volgen.
De avondklok stopt ook voor examenleerlingen in het volwassenonderwijs.
Leraren mogen zich nog steeds met voorrang laten testen.
Het is belangrijk dat leraren en ouders weinig andere mensen zien.
Dan verspreidt het virus zich minder snel.
De buitenschoolse opvang blijft dicht.

Kappers en masseurs mogen weer starten
Vanaf 3 maart mogen sommige contactberoepen weer starten. 
Het gaat om beroepen zoals kapper en masseur.

Er gelden regels voor een afspraak:

 • maak vooraf een reservering;
 • blijf thuis als u klachten heeft;
 • houd een mondkapje op;
 • en houd 1,5 meter afstand waar dat kan.

Ook rijinstructeurs mogen beginnen met werken.
Daardoor zijn er vanaf 3 maart weer rijlessen en praktijkexamens mogelijk.

Sekswerkers mogen nog niet starten.

Mensen tot en met 26 jaar mogen samen buiten sporten
Vanaf 3 maart mogen sommige mensen weer samen buiten sporten.
Dit geldt voor mensen tot en met 26 jaar.
Sporten mag alleen met het eigen team binnen de eigen club.
Als op andere plekken dan de club gesport wordt, dan mag dat alleen onder professionele begeleiding. 

Winkelen op afspraak
Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen.
Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk zijn.
Klanten moeten minimaal 10 minuten in de winkel zijn, om te voorkomen dat ze elkaar te snel afwisselen en met elkaar in contact komen.
Daarnaast moeten zij zich 4 uur voor een bezoek aanmelden.
Blijf thuis als u klachten heeft.

Niet vergeten

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Zet een mondkapje op waar dat moet.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Blijf dan thuis.

Op 8 maart kijkt de regering opnieuw naar de maatregelen.
Dan bekijkt zij welke maatregelen er nodig zijn vanaf 16 maart.

Bellen met vragen over het coronavirus
Bel naar 0800 - 1351.
Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.

Bron: Rijksoverheid

Update woensdag 3 maart
Vrijdag 12 maart: Algemene herdenking één jaar corona-pandemie

Op vrijdagavond 12 maart herdenken we één jaar corona-pandemie in onze gemeente. Het initiatief gaat uit van de kerken en wordt gesteund door de gemeente. De gedachte: samen terugkijken op een moeilijke tijd, die nog niet voorbij is, en samen vooruitkijken met hoop. Gezorgd is voor een mooi programma waar iedereen aan mee kan doen. Dat kan door vanaf 18.00u een kaars voor het raam te zetten, een terugblik van Omroep Drimmelen te bekijken om 18.30u en om 19.00u de herdenkingsbijeenkomst vanuit de Bernarduskerk te Made te volgen op Omroep Drimmelen TV of de youtube livestream van deze omroep. Burgemeester Gert de Kok zal spreken samen met vertegenwoordigers van de zorg, de middenstand, de jongeren en het onderwijs. Hun getuigenissen worden afgewisseld met muziek. Om 20.00u zullen alle kerken in de gemeente hun klokken luiden, als teken van hoop op een spoedig einde van de pandemie.

Iedereen heeft zijn eigen reden
Burgemeester Gert de Kok is blij met het initiatief. “Door het nare coronavirus moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Dan is het fijn dat mensen de handen toch ineenslaan om mensen (digitaal) samen te brengen. Iedereen heeft zijn eigen reden om te herdenken, iedereen heeft iets verloren of op moeten geven in het afgelopen jaar," constateert de burgemeester. Met deze herdenking markeren we dit. De herdenking bemoedigt en geeft de voorzichtige hoop dat het ook weer een keer klaar is.”

Alle informatie is te vinden op Wijzijndrimmelen

Poster Herdenking 1 jaar corona 12 maart alle inwoners gemeente Drimmelen
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Update dinsdag 2 maart
Aantal besmettingen gestegen met 1

Vandaag kregen we door dat het aantal besmette mensen in de gemeente Drimmelen met 1 is toegenomen. Daarmee komt het totaal aantal vastgestelde besmettingen in onze gemeente sinds het begin van de coronacrisis op 1.550.

Update maandag 1 maart

Aantal besmettingen

Vandaag kregen we door dat het aantal besmette mensen in de gemeente Drimmelen is toegenomen met 6. Daarmee komt het totaal aantal vastgestelde besmettingen in onze gemeente sinds het begin van de coronacrisis op 1.549.