Updates coronavirus en de gemeente Drimmelen

31 jul 2020
Blijf thuis

Updates coronavirus

We plaatsen hier regelmatig een update met nieuws dat te maken heeft met het coronavirus, de gevolgen ervan en het voorkomen van verspreiding van het virus.

Update vrijdag 31 juli 2020 (2)

Aantal besmettingen

We hebben doorgekregen dat sinds de update van vorige week het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus met 1 is gestegen. Het totaal staat nu op 75 personen. We wensen de personen in kwestie veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn er in totaal in onze gemeente 10 overledenen te betreuren. Dat aantal is niet gewijzigd.

Update vrijdag 31 juli 2020 (1)

Kermis in Made gaat niet door vanwege corona

Na het uitwerken van verschillende scenario’s, het afwegen van de risico’s en een negatief advies van de politie heeft de gemeente Drimmelen moeten besluiten om de kermis in Made dit najaar vanwege het coronavirus definitief niet door te laten gaan.

"Het besluit hebben we met pijn in ons hart genomen, maar we moeten de gezondheid en veiligheid op de eerste plaats zetten."

Lees hier het volledige bericht: https://drimmelen.nl/geen-kermis-made-dit-jaar-vanwege-corona

Update vrijdag 24 juli 2020 (2)

Tijdelijke uitbreiding terrassen loopt door tot 1 oktober 2020

 

Sinds juni krijgen horecaondernemers in de gemeente Drimmelen extra ruimte om hun terras, onder voorwaarden, uit te breiden. De gemeente biedt de horeca deze mogelijkheid, omdat zij zwaar getroffen zijn én worden door het coronavirus met de bijbehorende maatregelen.

Bij de aankondiging van deze tijdelijke regeling werd aangegeven dat de regeling in elk geval tot 1 september 2020 zou lopen. De gemeente gaf toen al wel meteen aan dat verlenging mogelijk was en had daar in het besluit al rekening mee gehouden. Hierbij wil de gemeente nu laten weten dat de regeling in elk geval doorloopt tot 1 oktober 2020. De horecaondernemers kunnen de uitgebreide terrassen dus sowieso tot 1 oktober laten staan. Uiteraard onder voorwaarden en de regels in de Noodverordening blijven van kracht.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: https://drimmelen.nl/voorwaarden-tijdelijke-mogelijkheid-uitbreiding-terrassen-horeca

Update vrijdag 24 juli (1)

Aantal besmettingen

Vandaag hebben we bericht gekregen dat het totale aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente nu op 74 personen staat. We wensen de personen in kwestie veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn er in totaal in onze gemeente 10 overledenen te betreuren. Dat aantal is niet gewijzigd.

Update vrijdag 17 juli (4)
Aangepaste noodverordening 

Per 15 juli is een aangepaste noodverordening van kracht in de regio Midden- en West-Brabant. Deze is opgesteld door de Veiligheidsregio. U vindt de nieuwe verordening hier.

Update vrijdag 17 juli (3)
Filmpje: Corona en vakantie

Burgemeester Gert de Kok ging kijken bij camping de Munnikenhof in het buitengebied van Terheijden. Hij sprak met de campinghouder en met een van de kampeerders over vakantie in coronatijd. Klik op onderstaande afbeelding om het filmpje te bekijken.

Burgemeester praat met campinghouder over vakantie en corona
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Update vrijdag 17 juli (2)
Organisatie van evenementen

Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Onder voorwaarden kunnen er weer evenementen georganiseerd worden.

Het is aan de organisator om bij de aanvraag voor de evenementenvergunning met een plan te komen waaruit blijkt dat aan de coronamaatregelen wordt voldaan.
Er moet bijvoorbeeld aangegeven worden op welke manier omgegaan wordt met:

  • hygiënemaatregelen,
  • bezoekersstromen en 1,5 meter afstand,
  • sanitaire voorzieningen 1,5 meter afstand,
  • het aanwijzen van zitplaatsen,
  • voorkomen van in groepsverband zingen (of schreeuwen),
  • reserveringen,
  • de gezondheidscheck van bezoekers.

De gemeente besluit daarna of de organisatoren hun activiteit binnen de geldende regels kunnen organiseren. En zo ja, of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. 
Aanvragers moeten er rekening mee houden dat de situatie wegens de coronacrisis onzeker is, dat het mogelijk is dat er geen vergunning kan worden verleend. Ook kan het zijn dat bij een verleende vergunning alsnog moet worden besloten om het evenement af te gelasten of om nadere maatregelen te nemen als het virus weer toeneemt. Een eventuele vergunning wordt ook alleen verleend onder die voorwaarden.

Update vrijdag 17 juli (1)
Vragen over ventilatie en airconditioning

De gemeente krijgt regelmatig vragen van organisaties en inwoners over ventilatie en bijvoorbeeld airconditioning. Wij verwijzen hierbij altijd door naar het RIVM, die een vraag-en-antwoordlijst op de website heeft staan hierover. Klik hier om die te bekijken.


Update donderdag 2 juli
Nieuwe noodverordening
 

Met ingang van 1 juli is een nieuwe noodverordening van kracht voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waar de gemeente Drimmelen onder valt. Deze is opgesteld naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli. U vindt de actuele noodverordening hier

Update dinsdag 16 juni (3)
Noodverordening 


Deze week is een nieuwe noodverordening van de veiligheidsregio in werking getreden
De noodverordening is hier te vinden. 

Update dinsdag 16 juni (2) 
Corona en patiëntenzorg: burgemeester bij de huisarts


Hoe behandel je een coronapatiënt? Hoe gaat het nu na weken van topdrukte bij de huisarts? Mag je met ‘gewone’ klachten ook weer naar het spreekuur? Burgemeester Gert de Kok ging kijken bij huisartsenpraktijk ‘De Ligne’ in Made en sprak met een van de huisartsen, dokter Moons.
Klik op de afbeelding om het filmpje hierover te bekijken (via Facebook) 

Patientenzorg: burgemeester bij huisartsenpraktijk De Ligne
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Update dinsdag 16 juni (1) 
Aantal besmettingen en aantal overledenen ongewijzigd 
 

Het aantal besmettingen en het aantal overleden inwoners van Drimmelen is ongewijzigd ten opzichte van de vorige update. 
 

Updates vrijdag 12 juni (6)
Aantal besmettingen ongewijzigd


Het aantal inwoners van de gemeente bij wie besmetting is vastgesteld met het coronavirus is ongewijzigd deze week. Het gaat om 71 mensen die besmet zijn of besmet zijn geweest. Ook het aantal overledenen als gevolg van het virus is niet gewijzigd. We hebben tot nu toe 10 overledenen uit onze gemeente te betreuren. 

Update vrijdag 12 juni (5)
Informatie voor koren en voor harmonieën en fanfares 


Mogen blazers weer spelen? 
Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.

Mag er weer samen gezongen worden?
Het OMT (Outbreak Management Team) geeft aan dat er op dit moment onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang). Verder onderzoek moet afgewacht worden voordat een herbeoordeling over het hervatten van gezamenlijke zangactiviteiten kan plaatsvinden. Daarom wordt nu geadviseerd om niet samen te zingen. Voor professionele zangers die samen optreden wordt gekeken of op basis van hun protocol verruiming mogelijk is in afwachting van nader onderzoek.

Mogen professionele zangers solo optreden?
Voor professionele zangers is het toegestaan om solo op te treden, mits zij ruime afstand houden tussen zanger en de muzikale begeleiding en een ruime afstand wordt aangehouden tussen zanger en het publiek. Tot de resultaten van Nederlands onderzoek bekend zijn, geeft Duits onderzoek waarbij gesproken wordt van 8 meter tussen zanger en begeleiding houvast. Zodra er meer bekend is over het Nederlandse onderzoek volgt een nadere richtlijn.  

Mogen kinderen weer samen zingen?
Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer samen zingen.

Update vrijdag 12 juni (4)
Aanvullende besluiten op de Noodverordening


Nadat de huidige Noodverordening per 1 juni 2020 in is gegaan, heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een aantal aanvullende besluiten genomen. 
De volgende punten kunnen dus als aanvulling op de Noodverordening gezien worden en gelden per direct:

Bowlen, darten & biljarten en drive-ins
De aanvulling op de noodverordening bevat onder andere de volgende punten: 
a.     Bowlen wordt toegestaan met maximaal 30 personen.
b.     Darten & biljarten wordt toegestaan met maximaal 30 personen en eigen materiaal.
c.     Drive-ins worden toegestaan met maximaal 100 auto's en 2 personen per auto tenzij 
er sprake is van een huishouden.

Toiletten op recreatieparken
Openstelling van toiletten op recreatieparken, vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kampeerveldjes: mogen overdag open van 8:00 tot 20:00 uur. De eis dat de nacht verblijvende recreant zelf dient te beschikken over individuele sanitaire voorzieningen blijft gehandhaafd.

Sanitair op campings en vakantieparken vanaf 15 juni weer open
Vanaf maandag 15 juni mogen de was-, toilet- en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken weer open. 
Om het sanitair weer te mogen gebruiken gelden voor de campings en vakantieparken minimaal de onderstaande regels:
•    Beperk het aantal personen in de was-, douche- en/of toiletruimtes, zodat bezoekers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Laat bezoekers met onderling 1.5 meter afstand buiten wachten.
•    Intensiveer de schoonmaak van toiletten, was- en douchevoorzieningen, minimaal meerdere keren per dag en zorg voor regelmatige controle op de (hygiëne)omstandigheden in de sanitaire voorzieningen.
•    Zorg voor voldoende (hand)zeep voor de bezoekers en papieren handdoekjes in de was-, douche- en/of toiletruimtes.
•    Zorg dat de medewerkers over eigen toiletten/omkleedruimtes etc. beschikken met goede mogelijkheden tot onderling afstand houden en toepassen hygiënemaatregelen.
•    Ventileer of lucht ruimtes zo vaak als mogelijk. Bijvoorbeeld door de ramen en/of deuren open te zetten of het gebruik van mechanische ventilatie.

Op vakantie?
Gaat u binnenkort op vakantie? Veel vakantieparken en campings hebben op hun website informatie staan over de manier waarop zij omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Check deze informatie voor vertrek, zodat u weet waar u aan toe bent. 

Update vrijdag 12 juni (3)
Bridgen, schaken of andere denksporten


Het advies is om dit soort sporten niet samen te te doen. Veel van deze denksporten vereisen dat deelnemers aan dezelfde tafel zitten en dat is in veel gevallen binnen 1,5 meter. Daarnaast worden de materialen (speelkaarten, stukken) vaak doorgegeven waardoor het risico op besmetting vergroot wordt.
Denksporten lenen zich echter wel goed voor digitale varianten. Via internet zijn vele mogelijkheden, zo raadt de Bridgebond Stepbridge aan. Ook voor andere denksporten zijn diverse applicaties beschikbaar. Zo verwijst de schaakbond voor jeugd naar de online jeugdschaakclub Schaakmatties.

Update vrijdag 12 juni (2)
Bootverhuur en gedrag boothuurders


Tijdens het Pinksterweekend hebben toezichthouders van de gemeente geconstateerd dat er soms lange rijen staan bij de bootverhuur van wachtende klanten. Het is natuurlijk fijn dat mensen een bootje kunnen huren om van de Biesbosch te genieten, maar het risico bestaat dat bij de rijvorming de 1,5 meterregel niet goed meer wordt gehanteerd. Ook op de boten moet de 1,5 meterregel worden aangehouden, behoudens voor personen uit een gezamenlijke huishouding.

Daarom heeft de gemeente de bootverhuurders gevraagd om bij reserveringen tijdstippen af te spreken met huurders, zodat er geen onnodige rijen ontstaan. Boothuurders wordt verzocht vooraf te reserveren bij een bootverhuurbedrijf en op het afgesproken tijdstip te verschijnen op de afgesproken plaats. Als er wel een rij ontstaat, moet 1,5 meter afstand in acht genomen worden. De 1,5 meterregel blijft natuurlijk ook op andere plaatsen gelden; op de parkeerplaatsen, op de boten en op de strandjes en wandelpaden in de Biesbosch.

De gemeente roept ook boothuurders en andere bezoekers van de Biesbosch op hun verantwoordelijkheid te nemen en de RIVM-regels in acht te nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, en er zo voor te zorgen dat de Biesbosch toegankelijk blijft. 

Update vrijdag 12 juni (1)
Kinderspeeltuinen indoor en buiten


Kinderspeeltuinen tot 12 jaar mogen weer open gaan. Dit geldt zowel voor buiten als voor indoor speeltuinen. Ouders en toezichthouders dienen afstand te houden zoals overal geldt. Verder moet het bedrijf hierbij de protocollen zoals beschreven bij de branchevereniging in acht nemen.

Update maandag 8 juni (4)
Een nieuwe besmetting sinds de vorige update
 

Dit weekeinde is ons gemeld dat het aantal inwoners van Drimmelen dat besmet is (geweest) met het coronavirus, 71 bedraagt. We wensen degenen die ziek of herstellende zijn, van harte beterschap toe.
Tot nu toe zijn 10 inwoners onze gemeente overleden aan de gevolgen van een covid-19-besmetting. 

Update maandag 8 juni (3)
Testen voor iedereen met klachten


Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. 
Wie klachten heeft die passen bij het coronavirus (verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur), kan een afspraak om zich te laten testen via telefoonnummer 0800-1202. Meer informatie is te vinden op de website www.rijksoverheid.nl/coronatest.

Update maandag 8 juni (2)
Regelingen voor ondernemers: verlenging TOZO zelf aanvragen


ZZP’ers en andere ondernemers die eerder in aanmerking kwamen voor de Tozo-uitkering en die deze vóór 1 juni 2020 hadden aangevraagd, komen mogelijk in aanmerking voor een verlenging van de regeling (Tozo 2). U moet dit wel aanvragen. De Tozo-uitkering kan tot 30 september 2020 worden verlengd en sluit aan op de eerste periode. Meer informatie is te vinden op de speciale pagina hierover: https://drimmelen.nl/tijdelijke-inkomensondersteuning-voor-ondernemers-tozo-2

Het rijk heeft een Noodpakket 2.0 voor ondernemers opgesteld. Alle informatie hierover vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

Update maandag 8 juni (1)
Reizen met de deeltaxi kan weer vanaf vandaag, maandag 8 juni


Langzaam worden de maatregelen rond het coronavirus versoepeld. De vraag naar vervoer neemt toe. Om veilig en verantwoord met de deeltaxi te reizen, gelden de volgende maatregelen:

Voor het boeken van een rit
Wij adviseren u nog steeds niet te reizen als er geen dringende reden is. 
Heeft u gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, koorts of hoesten, blijf dan thuis. 

Tijdens de rit
Om veilig en verantwoord met de deeltaxi te reizen, gelden vanaf  maandag 8 juni de volgende maatregelen:
- Mondkapje verplicht (u brengt zelf een mondkapje mee)
- Geen contant geld (u kunt uiteraard wel (contactloos) pinnen, of reizen op automatische incasso)
- Chauffeur blijft op 1,5 meter afstand (lukt dit niet, dan zoekt de chauffeur samen met u naar een oplossing. Er gaan minder mensen mee in de taxi. U laat uw deeltaxipas zien, de chauffeur scant deze niet meer)
- Geen scootmobielen (scootmobielen mogen tijdelijk niet mee)
- Tussendoor schoonmaken (de chauffeur reinigt de taxi tussen de ritten regelmatig met ontsmettingsmiddel. Ook bagage die de chauffeur moet aanraken, wordt schoongemaakt)

U kunt deze maatregelen teruglezen op de website www.deeltaxi-westbrabant.nl. Ook veranderingen worden op deze website geplaatst.

Vrijdag 29 mei (6)
Nieuwe noodverordening per 1 juni van kracht
 

Met ingang van aanstaande maandag is een nieuwe noodverordening van kracht vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De nieuwe noodverordening vindt u hier:

https://drimmelen.nl/maatregelen-en-noodverordeningen-ivm-coronavirus

Update vrijdag 29 mei (5)
Aantal besmettingingen en overledenen ongewijzigd


Het aantal besmettingen met het coronavirus is al een week ongewijzigd. Het gaat om 70  mensen bij wie de besmetting is vastgesteld. Wij wensen degenen die er last van hebben veel beterschap toe. 
Het aantal overledenen is evenmin veranderd. We hebben in onze gemeente 10 overledenen te betreuren als gevolg van het coronavirus. 

Vrijdag 29 mei (4)
De bezwaarschriftencommissie start weer met openbare hoorzittingen
 

De bezwaarschriftencommissie start op dinsdag 2 juni 2020 weer met een openbare hoorzitting. Vanwege de coronavoorschriften zou een openbare zitting in de afgelopen periode een samenkomst met teveel mensen hebben opgeleverd. Daarom zijn er zittingen uitgesteld. De zitting vindt nu plaats in de raadszaal. Hier kan voldoende afstand tussen de deelnemers in acht worden genomen.
Wie dat wil kan de zitting dus bijwonen. Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM verzoekt de commissie u dit van tevoren bij de gemeente Drimmelen kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar juridischezaken@drimmelen.nl

Vrijdag 29 mei (3)
Busvervoer: dienstregeling en mondkapjes


Vanaf 1 juni 2020 is het verplicht een (niet medisch) mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Ook in de bus. Vermijd de spits en geef elkaar de ruimte. Over de dienstregeling vanaf die datum is alles te vinden op de website van Arriva. Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer als het echt nodig is.

Vrijdag 29 mei (2)
Terrassen uitbreiden door horeca: voorwaarden staan online


Het college wil horecaondernemers de ruimte geven met hun terrassen. Deze mogen onder voorwaarden worden uitgebreid vanwege de 1,5 metermaatregelen. Hierover verscheen dit persbericht. De voorwaarden zijn hier te vinden

Vrijdag 29 mei (1)
Burgemeester: ‘Als het uit de hand loopt in de Biesbosch gaan we echt maatregelen nemen’ (Persbericht)
 

Burgemeester Gert de Kok waarschuwt bezoekers aan de Biesbosch dat ze zich aan de RIVM-regels moeten houden en weg moeten blijven van drukte. ‘Als het uit de hand loopt gaan we echt maatregelen nemen, en dat moeten we voorkomen’. De burgemeester zegt dit in een filmpje dat is gemaakt in aanloop naar het Pinksterweekeinde.

‘Houd afstand en vermijd drukte’
‘De versoepeling van de coronaregels gaat over meer bewegingsvrijheid en een maatschappij die voorzichtig open gaat,’ licht burgemeester De Kok toe. ‘Versoepelen betekent niet dat hygiënemaatregelen meer nodig zijn of dat we geen afstand meer hoeven te houden. Het virus is niet weg. Daarom: houd afstand en vermijd drukte, ook in de Biesbosch. Blijf ook de aanwijzingen van onze veiligheidsmensen opvolgen, zij zijn er niet voor niets. Desnoods zetten we een NL-alert in. Ik wil dat de Biesbosch toegankelijk blijft voor iedereen.’ 

Toezichthouders
Gert de Kok maakt vanwege de coronapandemie regelmatig een filmpje over actuele coronaonderwerpen. Hij wil hiermee tekst en uitleg geven over coronamaatregelen, tips aanreiken en soms ook inwoners waarschuwen. Deze keer zocht hij toezichthouders in de Biesbosch op en spreekt hij met de wijkagent van de Biesbosch, Ivo Vlietstra en toezichthouder Theo van der Pol van Staatsbosbeheer in de haven van Drimmelen. Deze filmpjes zijn te zien op Facebook, Youtube en Instagram en ook te vinden bij de coronaupdates op de gemeentelijke website www.drimmelen.nl.

Klik hier voor het filmpje

Update vrijdag 22 mei
1 nieuwe besmetting vastgesteld
 

Vandaag is ons gemeld dat er een nieuwe besmetting is vastgesteld. Dit brengt het totaal in de gemeente Drimmelen op 70 coronabesmettingen. We wensen degenen die het betreft veel beterschap. 
Het aantal overledenen als gevolg van het coronavirus is ongewijzigd, het gaat om 10 mensen. 

 

Update woensdag 20 mei (4) 

 

Geen wijzigingen  

 

Het aantal inwoners van Drimmelen dat is overleden aan het coronavirus is gelukkig al enkele dagen ongewijzigd. Dat geldt ook voor het aantal geregistreerde besmettingen. 

 

Update woensdag 20 mei (3)

 

College geeft horeca de ruimte tijdens coronacrisis

 


Vanaf juni krijgen horecaondernemers in de gemeente Drimmelen extra ruimte om hun terras uit te breiden. “We willen de horeca graag de ruimte geven die nodig is om op te starten tijdens de coronacrisis. We willen ze de kans geven in te spelen op de mogelijkheden die er zijn,” vertelt wethouder Lieke Schuitmaker (economische zaken) over het besluit van het college van deze week. De verruiming duurt tot in elk geval tot 1 september van dit jaar. “Als het nodig is verlengen we de periode.” 
Lees het persbericht hier

 

Update woensdag 20 mei (2) 

 

Oud papier weer op zaterdag ingezameld per 1 juli

 


Afvalinzamelaar Renewi is voorbereidingen aan het treffen om de inzameling van oud papier met vrijwilligers weer op te starten. Het bedrijf geeft aan per 1 juli hiermee te willen starten, onder strekte naleving van de 1,5 meter-maatregelen. Tot die tijd wordt het papier tegelijk met kunststof en verpakkingen ingezameld.

 

Update woensdag 20 mei (1) 
Filmpje: Burgemeester praat met horeca over opengaan terrassen 

 


Burgemeester Gert de Kok ging kijken in de horeca hoe de voorbereidingen lopen voor de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juni. 

Klik op de afbeelding hieronder of op deze link

Terrassen gaan open per 1 juni - hoe bereidt de horeca zich voor?
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

 

 

 

Update dinsdag 19 mei
Geen wijziging in aantal besmettingen

 


Vandaag hebben we opnieuw het bericht gekregen dat het aantal vastgestelde coronabesmettingen (69) niet gestegen is in onze gemeente. Dit geldt ook voor het aantal overledenen als gevolg van het virus. Het gaat om 10 personen.

 

Update maandag 18 mei

 

Aantal besmettingen niet gestegen

Het aantal vastgestelde besmettingen in de gemeente Drimmelen staat op 69. Dit is al een aantal dagen ongewijzigd gebleven. Het aantal overledenen ten gevolge van het coronavirus is evenmin gewijzigd. Het gaat om in totaal 10 personen.

Update zondag 17 mei

Geen wijziging in aantal besmettingen 

Het aantal besmettingen is al enkele dagen ongewijzigd. Het gaat om 69 inwoners van Drimmelen bij wie officieel is vastgesteld dat ze besmet zijn of besmet zijn geweest met het coronavirus.
Gelukkig is ook het aantal overledenen als gevolg van het coronavirus niet gestegen in onze gemeente. Het gaat in totaal om 10 personen. 

Kijk bij vragen over corona op de website van het RIVM, de website van de rijksoverheid of bel naar het informatienummer 0800-1351. Hou afstand, hou contact met elkaar en hou vol! Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

Update zaterdag 16 mei (2)

 

Noodverordening in gewone taal

 

 

 

Sinds 11 mei 2020 is in Midden en West-Brabant een nieuwe Noodverordening van kracht. De wetstekst van die Noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat betekent de Noodverordening nu in gewone taal?

 

Dat is te lezen in het document 'Noodverordening in gewone taal'. U kunt dat document vinden op de volgende pagina: https://drimmelen.nl/maatregelen-en-noodverordeningen-ivm-coronavirus.

 

Update zaterdag 16 mei (1)

Geen nieuwe besmettingen

Het aantal coronabesmettingen en het aantal overledenen in onze gemeente is niet gewijzigd. Het aantal inwoners van Drimmelen dat besmet is of besmet is geweest bedraagt 69. Het aantal overledenen na besmetting met het virus bedraagt 10. 

Update vrijdag 15 mei

Geen toename besmettingen

Ook vandaag zijn er geen nieuwe overlijdens of besmettingen gemeld in onze gemeente waarbij vastgesteld is dat het om het coronavirus gaat. In totaal zijn 69 inwoners van Drimmelen besmet of besmet geweest met het coronavirus. Het aantal overledenen als gevolg van het coronavirus staat op 10 personen. 

Hou afstand, hou contact met elkaar en hou vol! Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

Geef ruimte

 

Update donderdag 14 mei (3)

Geen wijziging in aantal besmettingen 

Het aantal coronabesmettingen en het aantal overledenen is niet gewijzigd sinds gisteren. Het aantal inwoners van Drimmelen dat besmet is of besmet is geweest bedraagt 69. Het aantal overledenen na besmetting met het virus bedraagt 10. 
We blijven oproepen om waakzaamheid: blijf bij voorkeur thuis, hou 1,5 meter afstand, houd contact met elkaar en houd dit vol. 
Kijk bij vragen over corona op de website van het RIVM, de website van de rijksoverheid of bel naar het informatienummer 0800-1351.

 

Update donderdag 14 mei (2)
Toezicht bij scholen: 1,5 meter wordt goed nageleefd 
 

 

De gemeentelijke toezichthouders constateren dat bij de scholen bij het brengen en halen van kinderen de coronaregels goed worden nageleefd. De gemeente controleert deze weeks dagelijks vanwege de opstart van de scholen. De toezichthouders letten met name op de 1,5 meterregel. 

 

Update donderdag 14 mei (1)

Nog geen informatie voor de horeca in noodverordening 


We krijgen veel vragen over regels voor de horeca. In de nieuwe noodverordening staat echter nog geen informatie voor de regels die straks kunnen gaan gelden voor de horeca. Die wordt in de volgende noodverordening opgenomen, die volgt op de landelijke persconferentie waarin verteld wordt hoe de feitelijke situatie is vanaf 1 juni.

Update woensdag 13 mei

 

Opnieuw een overledene door corona 

 

 

 

Helaas moeten we melden dat opnieuw een inwoner van onze gemeente is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.
Er zijn nu in totaal 10 personen uit de gemeente Drimmelen overleden na besmetting met het virus. 
Het aantal vastgestelde besmettingen is de afgelopen dagen ongewijzigd gebleven. Het gaat in totaal om 69 personen. 

 

Update dinsdag 12 mei (3)

 

Nieuwe noodverordening  per 11 mei 2020

 

In de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn maatregelen opgenomen waaraan alle inwoners, verenigingen, organisaties/instellingen en ondernemers in deze regio zich moeten houden. De noodverordening is een uitwerking voor deze regio van de maatregelen van de persconferentie van 6 mei. U kunt de actuele noodverordening hier vinden

 

Update 12 mei (2)

 

Geen toename besmettingen

 

Het aantal besmettingen is al enkele dagen ongewijzigd. Het gaat om 69 inwoners van Drimmelen bij wie officieel is vastgesteld dat ze besmet zijn of besmet zijn geweest met het coronavirus.
Gelukkig is ook het aantal overledenen als gevolg van het coronavirus niet gestegen in onze gemeente. Het staat sinds donderdag op 9 personen. 
Hou afstand, hou contact met elkaar en hou vol! Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

Update dinsdag 12 mei (1)
Informatiebronnen voor inwoners

 

Op de landelijke persconferentie op 6 mei is een update van de maatregelen gegeven met verwachtingen wat eventueel weer mogelijk is per 11 mei, 1 juni, 1 juli en 1 september. Kijk voor verdere informatie op de sites van het rivm en de rijksoverheid. Wie vragen heeft over het advies van het RIVM kan antwoorden vinden op de website van het RIVM bij de veelgestelde vragen of bellen met het publieksinformatienummer 0800-1351.
Veelgestelde vragen over de gevolgen van het virus voor het onderwijs, de kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en het openbaar vervoer vind je op Rijksoverheid.nl. 

 

Update maandag 11 mei
Geen wijzigingen in aantal getroffenen door het coronavirus

 

Het aantal besmettingen is niet toegenomen sinds gisteren. Het gaat om 69 vastgestelde coronabesmettingen. 
Ook het aantal overledenen is niet opgelopen. Het gaat in onze gemeente om 9 mensen in totaal sinds het begin van de coronauitbraak. 

 

Update zondag 10 mei

 

Geen wijziging in aantallen besmettingen 

 

Het aantal vastgestelde besmettingen in de gemeente Drimmelen staat op 69. Dit is ongewijzigd sinds vrijdag. Het aantal overledenen ten gevolge van het coronavirus is evenmin gewijzigd. 

Hou afstand, hou contact met elkaar en hou vol! Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

Update zaterdag 9 mei (2)
Geen wijzigingen in aantallen

 

Het aantal geregistreerde besmettingen in onze gemeente is ongewijzigd ten opzicht van gisteren. 
Dit geldt ook voor het aantal overleden als gevolg van het coronavirus. 

 

Update zaterdag 9 mei (1)

Idee van Lola: 1,5 meter afstand, ook op de Schans in Terheijden.

 

Lola (een 12-jarig meisje uit Terheijden) belde naar de gemeente met een idee voor de Kleine Schans. Het kan daar soms best druk zijn, dus ze had meegedacht over hoe mensen daar toch voldoende afstand kunnen bewaren. Om haar te bedanken voor het doorgeven van haar idee en aandachtspunt, mocht ze nu zelf het 1,5m-sjabloon plaatsen bij de Schans. In het filmpje op Facebook kunt u zien hoe dat ging: 
https://www.facebook.com/drimmelengemeente/videos/734723807270695/

Lola op de Schans brengt met sjabloon 1,5 meter aan
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

 


Update vrijdag 8 mei (2)
De school gaat weer open: burgemeester ging kijken bij basisschool De Zeggewijzer

 

Vanaf maandag 11 mei gaan de scholen weer open. De kinderen staan te popelen... Maar hoe ziet dat er straks uit op school? Hoe hou je 1,5 afstand? Met het halen en brengen van kinderen? In de klassen, op de gangen? Burgemeester Gert de Kok ging het vragen aan juffrouw Colinda Rijpers, directeur van basisschool De Zeggewijzer in Terheijden.

 

Link naar het filmpje op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RExqfMxLW6Q
Link naar het filmpje op Facebook: https://www.facebook.com/drimmelengemeente/videos/247097459870393/

 

Burgemeester praat met directeur Zeggewijzer over openen scholen
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

 


Update vrijdag 8 mei (1)
Aantal besmettingen gestegen met 2

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente is sinds gisteren gestegen met 2. We wensen de persoon in kwestie en alle anderen die nog ziek zijn, veel beterschap. Het aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis bedraagt nu 69 inwoners van Drimmelen.
Er zijn 9 overledenen te betreuren. Dat aantal is niet gewijzigd ten opzichte van gisteren.

 

Update donderdag 7 mei (3) 
Opnieuw een overledene door corona 

 

Helaas moeten we melden dat opnieuw een inwoner van onze gemeente is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.
Het aantal overleden Drimmelenaren bedraagt nu 9.
Het aantal vastgestelde besmettingen met het virus bedraagt 67, net als gisteren. 

 

Update donderdag 7 mei (2)
Doorvertaling van landelijke aanwijzingen voor inwoners en ondernemers in gemeente Drimmelen

 

Afgelopen woensdag hebben de minister-president en minister De Jonge een versoepeling van een aantal coronamaatregelen afgekondigd. We willen onze inwoners, ondernemers en alle andere organisaties die hier vragen over hebben graag zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Helaas kan dat niet altijd direct in de dagen na de persconferentie. Deze maatregelen zijn voor de gemeente net zo nieuw als voor ieder ander. Wij worden van tevoren niet op de hoogte gebracht van de inhoud. Veel maatregelen moeten nog worden ‘doorvertaald’ in een regionale noodverordening, die wordt opgesteld door de Brabantse Veiligheidsregio’s. Het doel van die noodverordening is de samenleving handvatten te geven om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. De veiligheidsregio doet er meestal een aantal dagen over om de maatregelen helder op papier te zette. Dat betekent dat wij op lang niet alle vragen over de regionale uitwerking van deze maatregelen meteen een pasklaar antwoord hebben.
Vragen over coronamaatregelen die binnenkomen bij de gemeente waar wij het antwoord niet op weten leggen we voor aan de Veiligheidsregio, zodat die een beslissing kan doorgeven die in lijn is met de noodverordening. 
Het geven van een antwoord op dit soort vragen kost daardoor soms meer tijd dan ons lief is. We hopen op begrip van de vraagstellers. 

 

Update donderdag 7 mei (1)
Persconferentie 6 mei over de coronamaatregelen

 

De maatregelen voor de aanpak van het coronavirus worden verlengd en op een aantal punten geleidelijk versoepeld.  Alle informatie over de maatregelen en de uitzonderingen kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

 

De rijksoverheid heeft ook deze overzichtelijke PDF opgesteld: 

 

 

Update woensdag 6 mei (2)
Online informatieronde gemeenteraad via livestream

Vanwege het coronavirus zal de informatieronde van de gemeenteraad van 7 mei 2020 digitaal plaatsvinden. Deze is te volgen via de livestream op: https://drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad. Daar kunt u ook de agenda en de bijbehorende stukken vinden.

 

Als u vragen heeft over de presentatie kunt u deze tijdens of net na afloop van de presentatie mailen aan griffie@drimmelen.nl. De vragen worden direct na afloop van de gehouden presentatie online beantwoord.

 

Update woensdag 6 mei (1)

Aantal besmettingen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze gemeente is vandaag met 2 gestegen. Het totaal staat daarmee op 67 inwoners. We wensen deze inwoners veel beterschap.

Het aantal overledenen in onze gemeente als gevolg van het virus is niet veranderd. Het gaat om 8 personen.

 

Update dinsdag 5 mei
Geen nieuwe besmettingen

 

Ook vandaag zijn er geen nieuwe overlijdens of besmettingen gemeld in onze gemeente waarbij vastgesteld is dat het om het coronavirus gaat. De aantallen zijn sinds donderdag 30 april ongewijzigd.  
Hou afstand, hou contact met elkaar en hou vol! Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

 

Update maandag 4 mei

Geen nieuwe besmettingen

Sinds vorige week donderdag (30 april) zijn er geen nieuwe vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente bij gekomen. Het totale aantal staat daarmee nog steeds op 65. Ook het aantal overledenen aan de gevolgen van het coronavirus is de afgelopen dagen niet meer gestegen. In totaal zijn er 8 personen overleden.

 

Update zondag 3 mei
Geen nieuwe besmettingen

Vandaag hebben we opnieuw het bericht gekregen dat het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente gelijk is gebleven. Er zijn dus geen nieuwe vastgestelde besmettingen bij gekomen en het totale aantal blijft daarmee op 65 staan. Ook het aantal overledenen na besmetting met het virus is ongewijzigd gebleven. Het gaat om 8 personen.

 

Update zaterdag 2 mei

Geen nieuwe besmettingen

Voor de tweede dag op een rij zijn er geen nieuwe vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente bij gekomen. Het totale aantal staat nog steeds op 65. Ook het aantal overledenen na besmetting met het virus is gelijk gebleven. Het gaat om 8 personen.

 

Update vrijdag 1 mei (2)

4 en 5 mei

Door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus herdenken we 4 en 5 mei dit jaar in heel Nederland anders dan andere jaren. Dit jaar staan we beide dagen vanuit huis stil bij Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Want de oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven, geldt ook voor die twee dagen. Iedereen kan wel vanuit huis meedoen: hang de vlag uit, speel mee, zing, neem de stilte in acht, kijk tv en heb het met elkaar over vrijheid.

 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft een aantal suggesties voor u om 4 en 5 mei thuis te herdenken. Kijk daarvoor op de website:

 

https://www.4en5mei.nl/nieuws/nieuwsbericht/369/thuis-stilstaan-bij-4-en-5-mei

 

De lokale comités verzorgen op 4 mei gedurende de dag wel bloemleggingen bij de herdenkingsplaatsen/monumenten in de verschillende kernen van onze gemeente, maar dat is zonder aanwezigheid van publiek. 

 

Op dinsdag 5 mei kunt u bijvoorbeeld ook op Omroep Drimmelen en op het Youtube kanaal van Drimmelen Connect de film “Van Baileybridge tot Liniecrosser” - ''Bevrijdingsverhalen uit de gemeente Drimmelen” bekijken. Deze film is gemaakt in het kader van 75 jaar bevrijding gemeente Drimmelen door de organisatie van het 4 de Vrijheid Festival, dat eigenlijk op 5 mei gepland stond samen met de dorpslunches.

 

Update vrijdag 1 mei (1)

Geen nieuwe besmettingen

De situatie in onze gemeente ten opzichte van gisteren voor wat betreft het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus is gelijk gebleven. Het totale aantal staat nog steeds op 65. Ook het aantal overledenen na besmetting met het virus is gelijk gebleven. Het gaat om 8 personen.