Updates coronavirus en de gemeente Drimmelen

30 okt 2020

Updates coronavirus

We plaatsen hier regelmatig een update met nieuws dat te maken heeft met het coronavirus, de gevolgen ervan en het voorkomen van verspreiding van het virus.

Update vrijdag 30 oktober

Aantal besmettingen stijgt met 29

Het totaal aantal besmette personen met het coronavirus staat per vandaag op 468 in onze gemeente. Dit zijn alle positieve testen bij elkaar opgeteld sinds het begin van de coronacrisis. Dat is een stijging van 29 besmettingen. We wensen alle betrokkenen veel beterschap en sterkte.

Er zijn in totaal 11 inwoners overleden als gevolg van het virus.

Update donderdag 29 oktober 
Aantal besmettingen stijgt naar 439

Het aantal vastgestelde besmettingen is sinds gisteren gestegen met 23. Het totaal aantal besmette personen met het coronavirus staat per vandaag op 439 in onze gemeente. Dit zijn alle positieve testen bij elkaar opgeteld sinds het begin van de coronacrisis. Dat is een stijging van 11 besmettingen. We wensen alle betrokkenen veel beterschap en sterkte.
Er zijn 11 inwoners overleden als gevolg van het virus.

Update woensdag 28 oktober 2020

Aantal besmettingen met 21 gestegen

Het totaal aantal besmette personen met het coronavirus staat per vandaag op 416 in onze gemeente. Dit zijn alle positieve testen bij elkaar opgeteld sinds het begin van de coronacrisis. Dat is een stijging van 21 besmettingen. We wensen alle betrokkenen veel beterschap en sterkte.

Er zijn in totaal 11 inwoners overleden als gevolg van het virus.

Update dinsdag 27 oktober 2020 (2)
Aantal besmettingen met 74 gestegen

Gisteravond kwam het bericht door dat er sinds de vorige update 58 geregistreerde coronabesmettingen in onze gemeente zijn bijgenomen. Vandaag is dit getal alweer met 16 gestegen. Het totaal aantal besmettingen in onze gemeente bedraagt nu 395. Dit is het totale aantal besmettingen in Drimmelen sinds de uitbraak van het virus in Nederland. We wensen degenen die ziek zijn door toedoen van het virus veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn 11 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.  

Update dinsdag 27 oktober 2020 (1)
Informatie voor ondernemers aangevuld met regelingen van het Rijk

Op de website van de gemeente is een speciale pagina ingericht met informatie voor ondernemers in coronatijd. Deze pagina is vandaag aangevuld met twee regelingen: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) en de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC). De TVL helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Met de KKC kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers, tegen relatief gunstige voorwaarden. Meer informatie en een overzicht van de meest gebruikte rijksregelingen is hier te vinden: https://drimmelen.nl/ondernemersregelingen

Update vrijdag 23 oktober

Aantal besmettingen met 11 gestegen

Het totaal aantal besmette personen met het coronavirus staat per vandaag op 321 in onze gemeente. Dit zijn alle positieve testen bij elkaar opgeteld sinds het begin van de coronacrisis. Dat is een stijging van 11 besmettingen. We wensen alle betrokkenen veel beterschap en sterkte.

Er zijn in totaal 11 inwoners overleden als gevolg van het virus.

Update donderdag 22 oktober

Aantal besmettingen met 23 gestegen

Het aantal besmettingen in de gemeente Drimmelen is sinds de vorige update toegenomen met 23. Sinds het begin van de coronacrisis is nu bij 310 inwoners een besmetting met corona vastgesteld. We wensen degenen die ziek zijn veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn 11 inwoners overleden door besmetting met het virus.

Update woensdag 21 oktober

Aantal besmettingen met 16 gestegen

Het totaal aantal besmette personen met het coronavirus staat per vandaag op 287 in onze gemeente. Dit zijn alle positieve testen bij elkaar opgeteld sinds het begin van de coronacrisis. Dat is een stijging van 16 besmettingen. We wensen alle betrokkenen veel beterschap en sterkte.

Er zijn in totaal 11 inwoners overleden als gevolg van het virus.

Update maandag 19 oktober (2)

Nieuwe teststraat in Raamsdonksveer geopend

GGD West-Brabant heeft vandaag, maandag 19 oktober, een nieuwe corona testlocatie geopend in Raamsdonksveer. Vanaf vandaag kan iedereen met klachten voortaan een afspraak maken om zich gratis te laten testen op het coronavirus aan de Steurweg 8 in Raamsdonksveer, op het parkeerterrein van de Louwman Group. Er kunnen vier personen tegelijk getest worden, met een maximum van 1.000 testen per dag. De teststraat is zeven dagen per week open.

Afspraak
Mensen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus (COVID-19), zoals verkoudheid,
hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk, kunnen zich op afspraak laten
testen. Een afspraak maakt u online via coronatest.nl of via de landelijke afsprakenlijn (0800-
1202). Kijk op rijksoverheid.nl/coronatest voor meer informatie over testen op corona.

Update maandag 19 oktober (1)

Aantal besmettingen met 39 gestegen

Vandaag hebben we doorgekregen dat er sinds de vorige update 39 nieuwe besmettingen zijn in onze gemeente. Het totaal aantal mensen dat in de gemeente Drimmelen besmet is geraakt sinds het begin van de coronacrisis bedraagt nu 271. We wensen alle betrokkenen veel beterschap en sterkte.
Er zijn 11 inwoners overleden als gevolg van het virus.

Update vrijdag 16 oktober (2)

Video burgemeester: Corona raakt ons allemaal

Het coronavirus is nu acht maanden in ons land en het raakt ons allemaal. Burgemeester Gert de Kok blikt in een nieuwe video terug op de afgelopen periode en de gesprekken die hij over dit onderwerp heeft gevoerd met verschillende mensen en organisaties in onze dorpen.

Bekijk de video door op onderstaande afbeelding te klikken:

Screenshot video burgemeester

Heeft u nog een inspirerend voorbeeld of een corona gerelateerd onderwerp dat u een volgende keer graag voorbij ziet komen in een van onze video’s? Laat het ons dan weten via communicatie@drimmelen.nl

Update vrijdag 16 oktober (1)

Aantal besmettingen met 21 gestegen

Het totaal aantal besmette personen met het coronavirus staat per vandaag op 232 in onze gemeente. Dit zijn alle positieve testen bij elkaar opgeteld sinds het begin van de coronacrisis. Dat is een stijging van 21 besmettingen. We wensen alle betrokkenen veel beterschap en sterkte.

Er zijn in totaal 11 inwoners overleden als gevolg van het virus.

Update donderdag 15 oktober 
Nieuwe noodverordening coronamaatregelen
 

Met ingang van 14 oktober 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze noodverordening is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen die zijn bekendgemaakt tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag. De nieuwe noodverordening vindt u hier

Update woensdag 14 oktober (2)

Aantal besmettingen

Vandaag hebben we doorgekregen dat er 9 nieuwe besmettingen zijn in onze gemeente. Het totaal aantal mensen dat in de gemeente Drimmelen besmet is geraakt sinds het begin van de coronacrisis bedraagt 211. We wensen alle betrokkenen veel beterschap en sterkte.
Er zijn 11 inwoners overleden als gevolg van het virus.

Update woensdag 14 oktober (1)

Overzicht maatregelen gedeeltelijke lockdown

De Rijksoverheid heeft de nieuwe maatregelen uit de persconferentie van 13-10-2020 weergegeven in onderstaand overzicht:

Update dinsdag 13 oktober (2)
Aantal besmettingen met 9 omhoog
 

Vandaag hebben we doorgekregen dat er 9 nieuwe besmettingen zijn in onze gemeente. Het totaal aantal mensen dat in de gemeente Drimmelen besmet is geraakt sinds het begin van de coronacrisis bedraagt 202. 
Er zijn 11 inwoners overleden als gevolg van het virus.

Update dinsdag 13 oktober 2020 (1)
Doorvertaling van landelijke aanwijzingen voor onze inwoners en ondernemers 

Voor vanavond is een persconferentie van de minister-president en minister De Jonge aangekondigd. Na zo'n persconferentie willen we onze inwoners, ondernemers en alle andere organisaties die hier vragen over hebben graag zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Helaas kan dat niet altijd direct. Deze maatregelen zijn voor de gemeente net zo nieuw als voor ieder ander. Wij worden van tevoren niet op de hoogte gebracht van de inhoud. Veel maatregelen moeten nog worden ‘doorvertaald’ in een regionale noodverordening, die de Brabantse Veiligheidsregio’s opstellen. Het doel van die noodverordening is de samenleving handvatten te geven om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. De veiligheidsregio doet er meestal enkele dagen over om de maatregelen helder op papier te zetten. Dat betekent dat wij op lang niet alle vragen over de regionale uitwerking van deze maatregelen meteen een pasklaar antwoord hebben. Als wij het antwoord niet hebben op vragen die binnenkomen, leggen we deze voor aan de Veiligheidsregio, zodat die een beslissing kan doorgeven die in lijn is met de noodverordening. Het geven van een antwoord op dit soort vragen kost daardoor soms meer tijd dan ons lief is. We hopen op begrip van de vraagstellers.

Update maandag 12 oktober (6)
Aantal besmettingen met 24 toegenomen


Het aantal besmettingen in de gemeente Drimmelen is sinds donderdag toegenomen met 24. Sinds het begin van de coronacrisis is nu bij 193 inwoners een besmetting met corona vastgesteld. We wensen degenen die ziek zijn veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn 11 inwoners overleden door besmetting met het virus.

Update maandag 12 oktober (5)
Monitor effecten corona op sociaaleconomisch gebied


Tijdens de raadsvergadering van 2 juli jl. heeft de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het volgen van de effecten van de coronacrisis voor inwoners en bedrijven op sociaaleconomisch gebied. Het is immers belangrijk om te zien hoe de groep inwoners en bedrijven in onze gemeente die het moeilijk heeft door de coronacrisis zich de komende periode ontwikkelt. We houden daarom vanaf heden maandelijks een aantal indicatoren bij, die hierbij van belang kunnen zijn. Als er signalen of ontwikkelingen zijn, wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld. (bron: raadsbrief)

Update maandag 12 oktober (4)
Overleg Sinterklaascomités


In september vond er overleg plaats met een vertegenwoordiging van de gemeente Drimmelen en de sinterklaascomités in de gemeente. Namens de gemeente Drimmelen zijn burgemeester De Kok en wethouder Bakker aanwezig geweest. Tijdens het overleg is besproken welke mogelijkheden er zijn om, met inachtneming van de coronaregels, de intochten te organiseren. Ook is stilgestaan bij de zwartepietendiscussie. De sinterklaascomités zijn op beide onderwerpen realistisch in wat wel en niet kan.
Zij buigen zich over een plan van aanpak rondom een aangepaste intocht in de desbetreffende kern. De gemeente beoordeelt deze plannen, stuurt deze inhoudelijk eventueel bij en beslist uiteindelijk of de aangepaste initiatieven wel of niet doorgaan.  (bron: raadsbrief)

Update maandag 12 oktober (3)
Ondersteuning huisartsen bij uitvoering griepprik


Recent heeft de gemeente een ondersteuningsverzoek ontvangen van de huisartsenpraktijken uit Terheijden. In verband met de coronarichtlijnen is het voor deze huisartsen niet mogelijk om dit jaar de griepvaccinaties uit te voeren in de praktijken.
Begin juni 2020 heeft de VNG gemeenten opgeroepen om voor vaccinaties kosteloos ruimte beschikbaar te stellen.  Het college van B&W stemde op basis van deze VNG-oproep in met het verzoek van de huisartsen. Ook hebben we het samenwerkingsverband van huisartsen (Zorroo) over dit besluit geïnformeerd. De overige huisartsen uit Made en Lage Zwaluwe kunnen ook bij de gemeente dit ondersteuningsverzoek indienen. (bron: raadsbrief)

Burgemeester Gert de Kok ging zelf een griepprik halen en vroeg meteen door over de maatregelen die de huisartsen nemen om het prikken veilig te laten verlopen. Klik op de foto hieronder om het filmpje te bekijken. 

Coronamaatregelen: burgemeester haalt griepprik
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Update maandag 12 oktober (2)
Vergoeding aan kinderopvang vanwege Corona


De gemeente dient in opdracht van het Rijk twee zaken te vergoeden aan de kinderopvangorganisaties in verband met Corona. Het gaatom ouderbijdragen VVE- en Peutertoeslag kinderen tot 7 juni en om de noodopvang vanaf 16 maart tot 7 juni (indien er extra personeel, extra ruimte enzovoort nodig is buiten het normale aanbod van de locaties). De totale kosten bedragen € 17.094. Op 15 september 2020 heeft het college ingestemd om de kinderopvangorganisaties financieel te compenseren. Het Rijk heeft aangekondigd gemeenten te compenseren hiervoor en naar het zich laat aanzien wordt de gemeente hiervoor voldoende gecompenseerd. (bron: raadsbrief)

Update maandag 12 oktober (1)
Ventilatie scholen, gemeenschapshuizen en binnensport


In gebouwen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, zoals het coronavirus. Volgens het RIVM wordt het virus vooral verspreid door de wat grotere druppels. Dit is gebaseerd op de kennis van nu.
Gebouwen moeten voldoen aan eisen voor luchtverversing zoals opgenomen in het meest recente Bouwbesluit uit 2012. Daarin is op dat moment een onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw.
Hierbij spelen ook de gebruiksfunctie van de ruimte, gebruiksoppervlakte, aantal aanwezigen en verblijfsduur van aanwezigen mee. Er gelden op dit moment geen aanvullende corona-eisen voor ventilatie.
De schoolbesturen zijn primair zelf verantwoordelijk voor onderhoud van de gebouwen. Het Ministerie van Onderwijs heeft aangegeven dat scholen voor 1 oktober in beeld moeten hebben hoe ze er voor staan op het gebied van ventilatie in relatie tot het Bouwbesluit 2012. Toch heeft de gemeente Drimmelen haar verantwoordelijkheid genomen en al zelf onderzoek gedaan naar de staat van ventilatie van scholen in gemeente. Ook is nagegaan of gemeenschapshuizen en binnensportaccommodaties voldoen aan eisen van het Bouwbesluit. De gemeente is eigenaar van deze accommodaties en is dus verantwoordelijk van staat van onderhoud. In de tekst hieronder worden uitkomsten van dit onderzoek toegelicht. 

Scholen
Een medewerker van bouw- en wonen toezicht van de gemeente heeft recent alle scholen in de gemeente Drimmelen bezocht. Doel van het bezoek was te onderzoeken of de gebouwen voldeden aan de eisen voor luchtverversing zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012. De conclusie is dat alle scholen voldoen aan deze eisen, waarbij enkele scholen nog wel een aantal onderbouwingen aan moeten leveren. Bij een aantal scholen zijn er ook aandachtspunten om de luchtverversing verder te verbeteren. Alle schoolbesturen ontvangen een adviesbrief van de gemeente. Indien nodig kan GGD ook aanvullend advies uitbrengen.
De uitkomsten van de locatiebezoeken zijn tijdens het LEA-overleg van 3 september 2020 gedeeld met schoolbesturen en directie kinderopvang. Tevens heeft wethouder Vissers aangeboden om naar aanleiding van de adviesbrieven in een plenair overleg met de schoolbesturen te bekijken:

  • Hoe de stand van zaken is;
  • Op welke onderdelen er eventueel verbetering kan plaatsvinden en wat daarvoor precies nodig is;
  • Hoe de gemeente daarbij, waar mogelijk, kan helpen.

Het doel hiervan is om ten aanzien van dit onderwerp mee te willen denken met schoolbesturen en er voor te zorgen dat we gezamenlijk een goed verhaal hebben ten aanzien van het binnenklimaat op onze scholen.

Gemeenschapshuizen en binnensportaccommodaties
Op basis van een meerjarenonderhoudsplan voert de gemeente als eigenaar onderhoud van deze panden uit. De gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. De gemeente blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Daar waar nodig is er contact met de exploitanten.
(bron: raadsbrief)

Update zaterdag 10 oktober 2020 (2)

CoronaMelder app

Met ingang van vandaag (zaterdag 10 oktober) werkt de CoronaMelder app in heel Nederland.  Met de app weet u eerder of u mogelijk ook besmet bent. Zo voorkomt u dat u onbewust een ander besmet.

De app is te downloaden in de Appstore of Playstore op uw smartphone/tablet. 

Meer weten? Kijk op http://coronamelder.nl

CoronaMelder app
Auteur: 
Rijksoverheid
Licentie: 
Copyright

Update zaterdag 10 oktober 2020 (1)

Herfstvakantie

De herfstvakantie staat voor de deur en deze periode is dit jaar door het coronavirus anders dan normaal. Gaat u toch op vakantie of een dagje weg? Houd dan rekening met de regels en aandachtspunten uit onderstaand overzicht. Want alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Maatregelen herfstvakantie ivm corona
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Rijksoverheid

Update donderdag 8 oktober 2020
Aantal besmettingen


Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is gestegen met 3. In totaal zijn er 169 inwoners van de gemeente Drimmelen bij wie is vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus, geteld vanaf het begin van de coronauitbraak. We wensen de mensen die ziek of herstellende zijn veel beterschap toe.
Het aantal overledenen ten gevolge van het virus bedraagt sinds deze week 11.

Update woensdag 7 oktober 2020

Aantal besmettingen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in de gemeente Drimmelen is sinds de vorige update met 5 personen gestegen. Het totaal sinds het begin van de uitbraak is daarmee op 166 gekomen. We wensen de mensen die ziek zijn veel beterschap. Elf inwoners zijn overleden aan het virus, dat aantal is niet gewijzigd.

Update dinsdag 6 oktober 2020 (3)

Najaarsnota: Tekort en financiële gevolgen coronavirus blijven beperkt

De gemeente Drimmelen houdt rekening met een beperkt tekort over het jaar 2020. Het coronavirus heeft negatieve financiële gevolgen voor dit jaar, ondanks dat de gemeente gecompenseerd wordt door het Rijk voor gemaakte extra kosten.

De gemeenteraad is via een raadsbrief op de hoogte gesteld van de compensatie voor de extra gemaakte kosten en lagere opbrengsten vanwege het coronavirus. Dit geeft inzicht in de financiële consequenties voor de gemeente Drimmelen met betrekking tot het bestrijden en de gevolgen van het coronavirus. De compensatie van het Rijk vangt deels de gemiste opbrengsten en extra uitgaven op. De financiële schade wordt maximaal geraamd op € 300.000 voor 2020, onder aftrek van de ontvangen rijksbijdrage.

Wethouder Bakker: “Hopelijk krijgen we het virus snel onder controle en kunnen we ons volgend jaar weer focussen op de gewone taken in een ook daarna financieel gezonde gemeente Drimmelen."

Lees het volledige bericht over de Najaarsnota op: https://drimmelen.nl/najaarsnota-tekort-en-financiele-gevolgen-coronavirus-blijven-beperkt

Update dinsdag 6 oktober 2020 (2)

Carnavalsplatform Drimmelen neemt (voorlopig besluit): 

vaste buitenactiviteiten kunnen in 2021 helaas niet doorgaan

Het Carnavalsplatform Drimmelen, waar de gemeente onderdeel van uit maakt, heeft met pijn in het hart een zeer lastig besluit moeten nemen over carnaval 2021. Na het afwegen van de risico’s en de opties heeft het platform met de kennis van nu besloten dat het vanwege het coronavirus niet verantwoord is om de vaste buitenactiviteiten, zoals optochten en verbranding van de carnavalspoppen in 2021 door te laten gaan.

Duidelijkheid hierover was op dit moment nodig, omdat de voorbereidingen voor deze activiteiten anders al getroffen moesten worden. Het platform houdt de ontwikkelingen uiteraard wel in de gaten en neemt die ter bespreking mee in de volgende vergadering.

Lees het volledige bericht van het Carnavalsplatform Drimmelen op: https://drimmelen.nl/carnavalsplatform-drimmelen-neemt-voorlopig-besluit-de-vaste-buitenactiviteiten-kunnen-2021-helaas

Update dinsdag 6 oktober 2020 (1)

Aantal besmettingen gestegen en een nieuwe overledene door corona

Ons heeft het droevige bericht bereikt dat opnieuw een inwoner van onze gemeente is overleden na besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. Het totale aantal overledenen door corona in onze gemeente bedraagt nu 11.

Het totale aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente staat sinds vandaag op 161. Dat betekent dat er 6 besmette personen bij zijn gekomen sinds de vorige update. Wij wensen die personen veel beterschap toe. 

Update maandag 5 oktober 2020 (3) 
Aantal besmettingen met 11 gestegen


Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in de gemeente Drimmelen is in 3 dagen met 11 gestegen. Het totaal sinds het begin van de uitbraak is daarmee op 155 gekomen. We wensen de mensen die ziek zijn veel beterschap. 
Het aantal overledenen als gevolg van het virus is gelukkig niet gewijzigd. 

Update maandag 5 oktober 2020 (2)
Burgemeester Gert de Kok haalt griepprik in coronatijd


Hebt u een oproep gekregen een griepprik te halen? Dat gaat dit jaar iets anders dan andere jaren vanwege corona, maar het blijft belangrijk om te gaan.  Benieuwd wat er dit jaar anders is? Kijk dan mee met het bezoek van de burgemeester aan Dokters & Co in Terheijden. 
Klik op de foto hieronder om het filmpje te bekijken.

Coronamaatregelen: burgemeester haalt griepprik
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Update maandag 5 oktober 2020 (1)
Controles op sluitingstijden: pluim voor horeca


De horeca in de gemeente Drimmelen was zaterdagavond rond tien uur gesloten. Dat constateerden de gemeentelijke toezichthouders bij controles in alle kernen van de gemeente. Burgemeester Gert de Kok: “We zijn kritisch als we zien dat het niet goed gaat en dan grijpen we in. Maar dan mag het ook gezegd worden als we zien dat de regels uit de noodverordening wél worden nageleefd. Een pluim voor onze horeca. We moeten het coronavirus zien in te dammen en dat kan alleen als we dat samen doen.”
Klik hier om het hele bericht te lezen. 

Update zaterdag 3 oktober 2020 (2)
Aantallen besmettingen  


Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is toegenomen met 2. Het totaal aantal besmettingen in de gemeente Drimmelen sinds het begin van de uitbraak bedraagt nu 144. We wensen degenen die ziek zijn veel beterschap en de mensen in hun omgeving sterkte met de quarantaine. 
Het aantal overledenen door het virus (10) is al enige tijd niet veranderd. 

Update zaterdag 3 oktober 2020 (1)
Mondkapje ook in hal gemeentehuis


Landelijk geldt een dringend advies om mondkapjes te dragen in openbare publieke ruimten. Wij raden het daarom aan altijd een mondkapje bij u te dragen. Dringend verzoek: draag ook een mondkapje bij een bezoek aan het gemeentehuis. 

Poster Mondkapje rijksoverheid
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Rijksoverheid

Update donderdag 1 oktober 2020
Aantallen besmettingen

Sinds de vorige update is het aantal besmettingen gestegen met 3 personen. Dat brengt het totaal aantal besmettingen in onze gemeente nu op 142. We wensen de betrokkenen veel beterschap.
Het aantal mensen dat overleden is ten gevolge van het virus, is niet gewijzigd in de laatste weken. 

Update woensdag 30 september 2020 (2)

Nieuwe Noodverordening

Met ingang van vandaag is een nieuwe noodverordening van kracht van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, vanwege het coronavirus. Deze vindt u op de website van de Veiligheidsregio of via deze link op onze website.

Update woensdag 30 september 2020 (1)

Aantal besmettingen

Sinds de vorige update is het aantal besmettingen gestegen met 5 personen. Dat brengt het totaal aantal besmettingen in onze gemeente nu op 139. We wensen de betrokkenen veel beterschap.
Het aantal mensen dat overleden is ten gevolge van het virus, is niet gewijzigd in de laatste weken. 

Update dinsdag 29 september 2020
Doorvertaling van landelijke aanwijzingen voor onze inwoners en ondernemers 

Na een persconferentie van de minister-president en minister De Jonge willen we onze inwoners, ondernemers en alle andere organisaties die hier vragen over hebben graag zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Helaas kan dat niet altijd direct. Deze maatregelen zijn voor de gemeente net zo nieuw als voor ieder ander. Wij worden van tevoren niet op de hoogte gebracht van de inhoud. Veel maatregelen moeten nog worden ‘doorvertaald’ in een regionale noodverordening, die de Brabantse Veiligheidsregio’s opstellen. Het doel van die noodverordening is de samenleving handvatten te geven om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. De veiligheidsregio doet er meestal enkele dagen over om de maatregelen helder op papier te zetten. Dat betekent dat wij op lang niet alle vragen over de regionale uitwerking van deze maatregelen meteen een pasklaar antwoord hebben. Als wij het antwoord niet hebben op vragen die binnenkomen, leggen we deze voor aan de Veiligheidsregio, zodat die een beslissing kan doorgeven die in lijn is met de noodverordening. Het geven van een antwoord op dit soort vragen kost daardoor soms meer tijd dan ons lief is. We hopen op begrip van de vraagstellers.

Update maandag 28 september
Aantal besmettingen blijft stijgen


We hebben weer nieuwe cijfers over het aantal officieel vastgestelde coronabesmettingen. Dit is sinds de vorige melding met 8 toegenomen. Het totaal aantal besmettingen in de gemeente Drimmelen sinds het begin van de uitbraak is daarmee 134 inwoners. We wensen degenen die klachten hebben of ziek zijn door het virus veel beterschap. 
De burgemeester krijgt regelmatig bericht over het vastgestelde aantal besmettingen en overledenen als gevolg van het coronavirus. Het aantal betreft het aantal besmettingen sinds het begin van de uitbraak. Betermeldingen ontvangt hij echter niet, waardoor het niet bekend is hoeveel mensen inmiddels zijn hersteld. Wel weten we dat van die 134 besmette inwoners er helaas 10 zijn overleden. Dat aantal is al een tijdje niet gewijzigd.

Update zaterdag 26 september (3)
Aantal besmettingen verder gestegen


Het aantal officieel vastgestelde besmettingen in de gemeente Drimmelen is met 9 gestegen ten opzichte van afgelopen dinsdag, het zijn er nu 126. We wensen de mensen die het coronavirus onder de leden hebben veel beterschap.
De burgemeester krijgt regelmatig bericht over het vastgestelde aantal besmettingen en overledenen als gevolg van het coronavirus. Het aantal betreft het aantal besmettingen sinds het begin van de uitbraak. Betermeldingen ontvangt hij echter niet, waardoor het niet bekend is hoeveel mensen inmiddels zijn hersteld. Wel weten we dat van die 126 besmette inwoners er helaas 10 zijn overleden. Dat aantal is al een tijdje niet gewijzigd.

Update zaterdag 26 september (2)
Speciaal nummer voor coronatest zorgmedewerkers en docenten


Prioriteitsnummer coronatest GGD: 0800 – 8101. Als je in de zorg of in het onderwijs werkt, kan het zijn dat je prioriteit krijgt bij een coronatest. Je moet hiervoor wel aan bepaalde criteria voldoen. Welke dat zijn lees je op de website van de Rijksoverheid.

Update zaterdag 26 september (1)
Corona in de winter: gemeente werkt mee aan grotere terrassen en overkappingen


De gemeente Drimmelen wil het voor de horeca ook in de winter mogelijk maken met grotere terrassen te werken zodat de horeca meer ruimte heeft. Ook wil de gemeente onder voorwaarden meewerken aan het plaatsen van overkappingen op terrassen. Dit voorjaar besloot het college dat horecaondernemers hun terrassen mogen vergroten om de ondernemers extra mogelijkheden te geven om op te starten na de lockdown. Het college verlengt deze maatregel in elk geval tot 1 februari 2021. Wel moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van verscherping van maatregelen als het belang van de volksgezondheid daar om vraagt.
Klik hier om het volledige persbericht te lezen.
 

Update dinsdag 22 september
Aantal besmettingen neemt verder toe


Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Drimmelen is sinds gisteren met 4 gestegen. Het is in 10 dagen toegenomen met 22 nieuwe gevallen. De teller staat nu op 117 besmettingen sinds het begin van de coronacrisis. We wensen de mensen die het coronavirus onder de leden hebben veel beterschap.
De burgemeester krijgt regelmatig bericht over het vastgestelde aantal besmettingen en overledenen als gevolg van het coronavirus. Betermeldingen ontvangt hij echter niet, waardoor het niet bekend is hoeveel mensen inmiddels zijn hersteld. Wel weten we dat van die 117 besmette inwoners er helaas 10 zijn overleden. Dat aantal is al enkele weken niet veranderd.

Updates maandag 21 september (2)
Aantallen besmettingen weer gestegen
 

Sinds de vorige update is het aantal besmettingen gestegen met 9. Dat brengt het totaal aantal besmettingen op 113. We wensen de betrokkenen veel beterschap.
Het aantal mensen dat overleden is ten gevolge van het virus, is niet gewijzigd in de laatste weken. 

Gemeente sluit horecagelegenheid voor 48 uur (1)


De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 16 horecagelegenheden en sportkantines gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen. De controles gebeurden in burgerkleding. In de kern Drimmelen werd 1 horecazaak voor 48 uur gesloten op last van de gemeente. Ook zijn er in de gemeente Drimmelen 2 andere overtredingen geconstateerd. De horecagelegenheden ontvangen hiervoor een officiële waarschuwing. In de gemeente Geertruidenberg werden 2 horecazaken gesloten, een derde zaak ontvangt een oficiële waarschuwing.

Gezondheidscheck 
De actie was gericht op naleving van de maatregelen die zijn opgenomen in de noodverordening. Sinds de heropening van de horeca op 1 juni, gelden er specifieke regels. Denk aan de gezondheidscheck, het aanhouden van 1,5 meter afstand en vaste zitplaatsen. Veel horecazaken houden zich aan de regels. Toch ontvingen de gemeenten ook signalen dat niet alle ondernemers de maatregelen serieus nemen.

 “Waar nodig grijpen we in” 
Burgemeester De Kok: “We zien het aantal coronabesmettingen weer toenemen. Het blijft noodzakelijk dat we met elkaar verantwoordelijkheid nemen en de coronamaatregelen naleven. Uit de signalen blijkt dat in de horeca controles nodig zijn. Als het kan houden we het bij een waarschuwing. Waar dat nodig is grijpen we in op basis van de noodverordening en kunnen we zelfs overgaan tot sluiting.“ 

Handhaving 
De controles zijn een gezamenlijke actie van de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen. Als voor het eerst een overtreding wordt geconstateerd krijgt de ondernemer een formele waarschuwing van de gemeente. Bij excessen kan de burgemeester besluiten aanvullende maatregelen op te leggen. Bij een tweede overtreding kan de burgemeester besluiten om een last onder bestuursdwang op te leggen. Dit betekent dat de zaak voor 48 uur moet sluiten. De politie en boa’s kunnen ook ingrijpen.

Update vrijdag 18 september
Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant


Met ingang van vandaag is een nieuwe noodverordening van kracht van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, vanwege het coronavirus. Deze vindt u op de website van de Veiligheidsregio of op via deze link op onze website.  U vindt hier ook de noodverordening 'in gewonemensentaal'.  Update donderdag 17 september (4)
Aantal besmettingen gestegen


Het aantal inwoners dat besmet is geraakt met het coronavirus bedroeg dinsdag 104. Dat is 9 besmettingen meer in onze gemeente dan vrijdag, toen we in totaal 95 besmettingen telden sinds het begin van de uitbraak. Tien inwoners zijn overleden aan het virus, dat aantal is niet gewijzigd.

Update donderdag 17 september (3)
Laat je testen als je klachten hebt
 

Om personen mét klachten te kunnen blijven testen, doen we deze oproep: laat je alléén testen als je klachten hebt zoals koorts, verkoudheid, hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak. Maar áls je klachten hebt, laat je dan wel testen en blijf/werk thuis totdat je de uitslag hebt. Testen kan alleen op afspraak. Maak een afspraak hiervoor via de website van de GGD. Lukt het niet meteen vanwege de drukte, probeer het dan later nog eens.

Update donderdag 17 september (2)
Drimmelen: anderhalve bever = anderhalve meter


Veel mensen vinden het moeilijk. De anderhalvemetersamenleving wordt ook wel de ‘nieuwe werkelijkheid’ van dit moment genoemd. Voldoende afstand houden is in elk geval een belangrijke manier om coronabesmetting te voorkomen. Maar hoe maak je nou iemand duidelijk wat anderhalve meter is. En hoe zeg je het als iemand te dichtbij staat voor jouw gevoel? We zochten daarom naar symbolen met een knipoog en maakten er posters mee. Maar we kunnen altijd nieuwe ideeën gebruiken.  

‘Houd anderhalve bever afstand’
We noemen onze blauwgroene gemeente ook wel de ‘Voortuin van de Biesbosch’. Daarom maakten we een poster met dieren uit dit gebied: ‘houd anderhalve bever afstand’ en eentje met ‘houd een visarend afstand’. Hiermee vestigen we de aandacht op de anderhalve meter afstand, en dit zal ook wel gespreksstof op leveren op sommige plekken…

Afhalen op gemeentehuis
Wilt u deze poster thuis, op school, op de vereniging of in de zaak? Haal ‘m op bij het gemeentehuis. Hebt u zelf een idee voor een poster voor uw vereniging, winkel, voor op school of andere plekken waar afstand moet worden gehouden? Laat het ons weten en wie weet wordt dit idee wel de volgende poster in de serie. Wekelijks kunnen we een of meer ontwerpen maken. Mail uw wens of uw idee naar: communicatie@drimmelen.nl o.v.v. ‘Houd anderhalve bever afstand’.
Anderhalve bever, Visarend, 'lege poster'
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Update donderdag 17 september (1)
Burgemeester bevraagt inwoners van Terheijden: Hoeveel is 1,5 meter?


Vanwege de posteractie ‘Houd 1,5 bever afstand’ ging de burgemeester de inwoners van Terheijden vragen naar ideeën voor nieuwe posters. Klik op het filmpje om mee te kijken.

Burgemeester De Kok vraagt Terheijdenaren over de 1,5 meter
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Update vrijdag 11 september (2) 
Aantal besmettingen


Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze gemeente bedraagt op dit moment 95. We wensen betrokkenen beterschap. 
Het aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers van het virus is in Drimmelen niet gestegen sinds de vorige update. Dit staat op 10. 

Update vrijdag 11 september (1) 
Laat je testen als je klachten hebt, maar alleen als je klachten hebt


Het is druk bij de teststraten maar het is van groot belang dat mensen zich laten testen bij griepachtige verschijnselen. Heb je (milde) klachten, kijk het dan niet eerst een paar dagen aan maar laat je zo snel mogelijk testen. Het beste en makkelijkste is meteen een afspraak te maken via de website van de GGD. Hou je DigID bij de hand. 
Werk zoveel mogelijk thuis. Ben je verkouden? Werk dan sowieso thuis als dat kan. Heb je laten testen? Ga dan niet op pad en wacht thuis op de uitslag. 

De adviezen van het RIVM:
• Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
• Was vaak je handen met water en zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Vermijd drukte.
• Werk zoveel mogelijk thuis.

Update woensdag 26 augustus (2)

Noodverordening

Met ingang van 25 augustus 2020 is een nieuwe Noodverordening van kracht vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De nieuwe Noodverordening vindt u hier:

https://drimmelen.nl/maatregelen-en-noodverordeningen-ivm-coronavirus

Update woensdag 26 augustus (1)

Vier Burendag 2020 coronaproof

Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. In 2020 vieren we Burendag op 26 september. Maar dit jaar is Burendag wel net iets anders dan anders; we houden voldoende afstand en we vieren het op een veilige manier, voor de deur!

Kijk voor tips over Burendag 2020 en het aanmelden op: https://www.burendag.nl/vier-burendag

En wilt u iets organiseren tijdens Burendag 2020? Denk dan goed na over hoe u dat coronaproof kunt doen. Voeg daarvoor ook een plan van aanpak toe aan uw vergunningsaanvraag of melding bij de gemeente.

Update vrijdag 21 augustus (2)

Aantal besmettingen

Sinds de update van vorige week vrijdag is het totale aantal besmettingen in onze gemeente met 1 gestegen naar 89 personen. Het totale aantal overledenen aan het coronavirus is in onze gemeente de laatste tijd niet gestegen, dat staat nog steeds op 10 personen.

We wensen alle betrokkenen veel sterkte toe.

Update vrijdag 21 augustus (1)

Aanvullende maatregelen

Tijdens de persconferentie van 18 augustus kondigde de minister-president de volgende maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus:

Maatregelen coronavirus
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Rijksoverheid

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. 

Update vrijdag 14 augustus (2)
Aantal besmettingen

Er zijn op dit moment in totaal 88 mensen besmet geraakt met het coronavirus in onze gemeente. We wensen de personen in kwestie veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn er in totaal in onze gemeente 10 overledenen te betreuren. Dat aantal is niet gewijzigd.

Update vrijdag 14 augustus (1)
Aantal besmettingen neemt weer iets toe

Na een paar weken zonder meldingen van nieuwe besmettingen in onze gemeente, zien we sinds eind juli de cijfers helaas weer iets oplopen. Zo ontstond er de laatste dagen een lokale stijging van het aantal personen dat corona bleek te hebben in een van onze dorpen. Die situatie is in beeld, de nodige maatregelen zijn of worden getroffen en alles wijst erop dat het onder controle is.

Maar dit benadrukt nogmaals het belang om ons te blijven houden aan de maatregelen van het RIVM in de strijd tegen het coronavirus en uw medewerking te verlenen aan bron-en contactonderzoek door de GGD indien nodig. We zijn er helaas nog niet en rekenen op u voor de veiligheid en gezondheid van ons allemaal.

Dus denk aan elkaar, houd voldoende afstand en vooral houd vol!

Basosregels van het RIVM om corona onder controle te houden
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
RIVM

Update dinsdag 11 augustus (2)

Noodverordening in gewone taal

De Noodverordening is niet altijd even makkelijk leesbaar, omdat die in juridische taal geschreven staat vanuit de Veiligheidsregio. Daarom is er nu ook een 'Noodverordening in gewone taal'.

Die kunt u vinden op: https://drimmelen.nl/maatregelen-en-noodverordeningen-ivm-coronavirus

Ter verduidelijking: het document 'in gewone taal' is er om extra uitleg te geven, maar de Noodverordening blijft het officiële document dat geldt.

Heeft u aanvullende vragen? Kijk dan ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Of bel naar het informatienummer: 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Update dinsdag 11 augustus (1)

Aantal besmettingen

Vandaag hebben we bericht gekregen dat het totale aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente nu op 82 personen staat. Dat is een stijging van 5 sinds de doorgekregen cijfers van afgelopen vrijdag. Dit totale aantal zijn alle vastgestelde besmettingen sinds de komst van het coronavirus in onze gemeente bij elkaar opgeteld. We wensen de personen in kwestie veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn er in totaal in onze gemeente 10 overledenen te betreuren. Dat aantal is niet gewijzigd.

Update maandag 10 augustus (2)

Noodverordening

Met ingang van 10 augustus 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De nieuwe noodverordening vindt u hier:

https://drimmelen.nl/maatregelen-en-noodverordeningen-ivm-coronavirus

Update maandag 10 augustus 2020 (1)

Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk? Laat u dan testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Kijk voor meer informatie over het testen en de antwoorden op veelgestelde vragen over dat onderwerp ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

Update vrijdag 7 augustus 2020

Aantal besmettingen

Het totale aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente is opgelopen naar 77. Dit zijn er 2 meer dan vorige week. Veel beterschap en sterkte toegewenst voor alle betrokkenen!

Het totale aantal overledenen aan het coronavirus staat in onze gemeente nog steeds op 10 personen. Dat aantal is niet gewijzigd.

Update vrijdag 31 juli 2020 (2)

Aantal besmettingen

We hebben doorgekregen dat sinds de update van vorige week het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus met 1 is gestegen. Het totaal staat nu op 75 personen. We wensen de personen in kwestie veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn er in totaal in onze gemeente 10 overledenen te betreuren. Dat aantal is niet gewijzigd.

Update vrijdag 31 juli 2020 (1)

Kermis in Made gaat niet door vanwege corona

Na het uitwerken van verschillende scenario’s, het afwegen van de risico’s en een negatief advies van de politie heeft de gemeente Drimmelen moeten besluiten om de kermis in Made dit najaar vanwege het coronavirus definitief niet door te laten gaan.

"Het besluit hebben we met pijn in ons hart genomen, maar we moeten de gezondheid en veiligheid op de eerste plaats zetten."

Lees hier het volledige bericht: https://drimmelen.nl/geen-kermis-made-dit-jaar-vanwege-corona

Update vrijdag 24 juli 2020 (2)

Tijdelijke uitbreiding terrassen loopt door tot 1 oktober 2020

Sinds juni krijgen horecaondernemers in de gemeente Drimmelen extra ruimte om hun terras, onder voorwaarden, uit te breiden. De gemeente biedt de horeca deze mogelijkheid, omdat zij zwaar getroffen zijn én worden door het coronavirus met de bijbehorende maatregelen.

Bij de aankondiging van deze tijdelijke regeling werd aangegeven dat de regeling in elk geval tot 1 september 2020 zou lopen. De gemeente gaf toen al wel meteen aan dat verlenging mogelijk was en had daar in het besluit al rekening mee gehouden. Hierbij wil de gemeente nu laten weten dat de regeling in elk geval doorloopt tot 1 oktober 2020. De horecaondernemers kunnen de uitgebreide terrassen dus sowieso tot 1 oktober laten staan. Uiteraard onder voorwaarden en de regels in de Noodverordening blijven van kracht.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: https://drimmelen.nl/voorwaarden-tijdelijke-mogelijkheid-uitbreiding-terrassen-horeca

Update vrijdag 24 juli (1)

Aantal besmettingen

Vandaag hebben we bericht gekregen dat het totale aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente nu op 74 personen staat. We wensen de personen in kwestie veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn er in totaal in onze gemeente 10 overledenen te betreuren. Dat aantal is niet gewijzigd.

Update vrijdag 17 juli (4)
Aangepaste noodverordening 

Per 15 juli is een aangepaste noodverordening van kracht in de regio Midden- en West-Brabant. Deze is opgesteld door de Veiligheidsregio. 

Update vrijdag 17 juli (3)
Filmpje: Corona en vakantie

Burgemeester Gert de Kok ging kijken bij camping de Munnikenhof in het buitengebied van Terheijden. Hij sprak met de campinghouder en met een van de kampeerders over vakantie in coronatijd. Klik op onderstaande afbeelding om het filmpje te bekijken.

Burgemeester praat met campinghouder over vakantie en corona
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Update vrijdag 17 juli (2)
Organisatie van evenementen

Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Onder voorwaarden kunnen er weer evenementen georganiseerd worden.

Het is aan de organisator om bij de aanvraag voor de evenementenvergunning met een plan te komen waaruit blijkt dat aan de coronamaatregelen wordt voldaan.
Er moet bijvoorbeeld aangegeven worden op welke manier omgegaan wordt met:

  • hygiënemaatregelen,
  • bezoekersstromen en 1,5 meter afstand,
  • sanitaire voorzieningen 1,5 meter afstand,
  • het aanwijzen van zitplaatsen,
  • voorkomen van in groepsverband zingen (of schreeuwen),
  • reserveringen,
  • de gezondheidscheck van bezoekers.

De gemeente besluit daarna of de organisatoren hun activiteit binnen de geldende regels kunnen organiseren. En zo ja, of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. 
Aanvragers moeten er rekening mee houden dat de situatie wegens de coronacrisis onzeker is, dat het mogelijk is dat er geen vergunning kan worden verleend. Ook kan het zijn dat bij een verleende vergunning alsnog moet worden besloten om het evenement af te gelasten of om nadere

Update vrijdag 17 juli (1)maatregelen te nemen als het virus weer toeneemt. Een eventuele vergunning wordt ook alleen verleend onder die voorwaarden.
Vragen over ventilatie en airconditioning

De gemeente krijgt regelmatig vragen van organisaties en inwoners over ventilatie en bijvoorbeeld airconditioning. Wij verwijzen hierbij altijd door naar het RIVM, die een vraag-en-antwoordlijst op de website heeft staan hierover. Klik hier om die te bekijken.

Update donderdag 2 juli
Nieuwe noodverordening

Met ingang van 1 juli is een nieuwe noodverordening van kracht voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waar de gemeente Drimmelen onder valt. Deze is opgesteld naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli. U vindt de actuele noodverordening hier