Vanaf vrijdag verbod op doorgaand vrachtverkeer door de dorpen

12 mrt 2020

Vanaf vrijdag 13 maart 2020 start, na het plaatsen van de verbodsborden, daadwerkelijk het verbod voor doorgaand vrachtverkeer in de dorpen van de gemeente Drimmelen. Verkeerswethouder Jan-Willem Stoop plaatst het eerste bord.  

Leefbaarheid

Het vrachtwagenverbod geldt voor de dorpen Made, Wagenberg, Terheijden en Drimmelen, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het verbod gold al voor de kernen Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe. Met dit verbod zijn dus alle dorpen in de gemeente Drimmelen verboden voor doorgaand vrachtverkeer. Het vrachtwagenverbod wordt ingevoerd om overlast door vrachtverkeer zo veel mogelijk tegen te gaan en daarmee de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen te vergroten.

Controlerondes

Wethouder Jan-Willem Stoop (verkeer) vertelt: “We willen vrachtverkeer dat niets te zoeken heeft in de dorpen hiermee weghouden. We willen het verkeer veiliger en de dorpen rustiger maken. Na het ingaan van het verbod starten we eind maart eerst met een controleronde waarbij alleen waarschuwingen worden gegeven. Na twee waarschuwingsrondes volgen in de loop van het jaar meerdere handhavingsrondes en worden boetes uitgedeeld bij overtredingen. Uiteraard is het opleggen van boetes niet ons doel en hopen wij dat de transportsector hun eigen verantwoordelijkheid neemt. Sluipverkeer door de dorpen loont namelijk zelden.”