Veelgestelde vragen over OZB - Rioolheffing - Afvalstoffenheffing

Hoe komt het dat ik de aanslag van de vorige bewoner op mijn adres ontvang?

Het is mogelijk dat het maken en het verzenden van de aanslagen en een verhuizing of overlijden elkaar hebben gekruist. Het gaat dan met name om verhuizingen en overlijdens in de maand van de aanslag gemeentelijke belastingen.

Wat moet ik doen als ik een aanslag ontvang van iemand anders?

U kunt dit melden bij TOG Nederland. Vermeld duidelijk het aanslagnummer en het betreffende adres. Ook graag uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres vermelden waarmee we u kunnen bereiken voor eventuele aanvullende vragen.

  • U kunt een e-mail sturen naar drimmelen@tognederland.nl
  • U kunt een brief sturen naar TOG Nederland B.V., Postbus 3, 5490 AA Sint-Oedenrode.

Vragen over de Tarieven OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing
 

Hoe wordt het tarief voor de OZB berekend?

De OZB wordt berekend over de WOZ-waarde:

Woningen eigenaar: (OZBE tarief 1) 0,0931%
Niet-woningen eigenaar (OZBE tarief 2) 0,1718%
Niet-woningen gebruiker (OZBG tarief) 0,1430%

Welk tarief moet ik in 2023 betalen voor het riool?

Naast een vastrecht van € 117,46 (RIO tarief 1) wordt de aanslag ook gebaseerd op het waterverbruik (RIO tarief 2 in m3). 

RIO tarief 2 in m3:
Waterverbruik 0 t/m 250 m3 = € 0,59 per m3
Waterverbruik 251 t/m 500 m3 = € 147,50 + € 0,41 per m3
Waterverbruik 501 t/m 1000 m3 - € 250,00 + € 0,08 per m3.
Waterverbruik meer dan 1000 m3 € 290,00 + 0,03 per m3.

Wat moet ik eigenlijk betalen voor het ledigen van mijn containers?
 

NB: Op uw aanslag worden de ledigingen van voorgaande jaar in rekening gebracht met de tarieven van dat jaar. Na afloop van het jaar weten we namelijk pas hoe vaak de containers ter lediging zijn aangeboden

Meer informatie over het ledigen van uw afvalcontainers vindt u hier. U vindt hier ook de tarieven van dit jaar.
Let op: de tarieven van dit jaar staan vermeld naast de tarieven van vorig jaar.