Veelgestelde vragen over taxaties

Hoe worden taxaties gedaan?

Om de waarde te bepalen, gebruikt de WOZ-taxateur diverse informatiebronnen: oppervlakte en verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s, panoramafoto’s, bouwtekeningen en andere bekende gegevens.
Er wordt een modelmatige waardebepaling gehanteerd. Hierbij vergelijkt de WOZ-taxateur de woning die getaxeerd wordt met andere woningen die kort geleden zijn verkocht. Dit noemen we een systematische vergelijking met woningen waarvan een verkoopprijs beschikbaar is.
We spreken over een systematische vergelijking omdat de WOZ-taxateur met een computermodel een groot aantal woningen tegelijk vergelijkt en taxeert. Om dit taxatiemodel te maken en te gebruiken moet een WOZ-taxateur verkoopprijzen analyseren én de kenmerken van woningen bijhouden.
Op het taxatieverslag staat over het algemeen een selectie van 3 verkochte woningen in uw buurt. Zo kunt u deze vergelijken met uw woning. De waardes van verkochte huizen tot één jaar na de waardepeildatum kunnen bij de waardebepaling  worden betrokken.
De met het computermodel getaxeerde WOZ-waarden worden uitgebreid gecontroleerd en eventueel verbeterd, voordat ze bekend gemaakt worden aan de eigenaar en/of de gebruiker. Voor sommige woningen is het namelijk moeilijk op basis van de beschikbare gegevens tot een goede taxatie te komen. In zulke gevallen neemt de WOZ-taxateur de woning ter plaatse op voor aanvullende informatie, zodat de WOZ-taxateur beter de waardeverschillen ten opzichte van andere woningen kan inschatten. Wanneer de taxaties klaar zijn, controleert de gemeente de resultaten onder andere met behulp van beoordelingsprotocollen die door de zogeheten Waarderingskamer zijn opgesteld. U kunt hier meer informatie over vinden op www.waarderingskamer.nl.  

Wat betekent waardestijging op basis van marktontwikkelingen?

De waarde van onroerende zaken zoals huizen of kantoorpanden varieert. Soms daalt de waarde maar de laatste jaren is er sprake van grote stijgingen. Als er meer vraag op de markt is, stijgen de prijzen, Daarom noemen we dit ‘waardestijging op basis van marktontwikkelingen’.

Waar kan ik mijn taxatieverslag vinden?

Degene aan wie de aanslag is gericht (naam op de aanslag) kan het taxatieverslag inzien en downloaden via de link taxatieverslag. U kunt inloggen met DigiD. Bedrijven loggen in met E-herkenning.
Heeft u geen DigiD of E-herkenning dan kunt u het taxatieverslag bij TOG Nederland per mail opvragen via drimmelen@tognederland.nl of via telefoonnummer 0413 – 745111 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur). Ga naar de pagina woz-portaal.drimmelen.nl/inloggen om het taxatieverslag in te zien.

Wanneer kan ik mijn taxatieverslag inzien?
 

De taxatieverslagen inzien en het eventueel bezwaar maken is mogelijk vanaf de datum (dagtekening) vermeld in de aanslag!


Ik zie in mijn taxatierapport dat nu het aantal vierkante meters en niet het aantal kubieke meters een van de uitgangspunten is bij de bepaling van de taxatiewaarde?

We zijn per 1 januari 2022 wettelijk verplicht onze rekensystematiek hierop aan te passen. Hierbij moeten we de woningen niet meer op basis van het aantal kubieke meters, maar op basis van het aantal vierkante meters waarderen. De belangrijkste reden daarvoor is dat dit beter aansluit bij de markt. Immers in nagenoeg alle (internet) advertenties voor de verkoop van woningen staat de gebruiksoppervlakte van de woning centraal. Het betreft uniformering van de berekening en de wijze van vastlegging van de gebruiksoppervlakte voor onder andere de WOZ, de BAG, woningbouwverenigingen en makelaars. Het gebruikersoppervlakte is het totaal aantal vierkante meter op vloerniveau van alle woonlagen bij elkaar opgeteld.

Waarom werkt de gemeente met taxateurs van TOG Nederland?

De gemeente heeft geen eigen taxateur(s). De taxaties worden verricht door een organisatie die los staat van de gemeente en die dit voor veel meer gemeentes in Nederland doet. Hierdoor kan deze organisatie onafhankelijke specialisten bieden die de woningmarkt en de systematiek van taxeren goed kennen.

Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde, wat kan ik doen?

Ga voor meer informatie naar de pagina WOZ-waarde.