Verbeteren verkeersveiligheid Crullaan Made voor langzaam verkeer

De Crullaan is een belangrijke weg in Made die aansluit op meerdere woonwijken. Om de weg veiliger te maken voor langzaam verkeer passen we de inrichting aan. Op deze pagina geven we in grote lijnen aan wat er in de straat gaat veranderen:

Veiligheid fietsverkeer

De rijbanen worden gescheiden door een overrijdbare middengeleider (aparte tussenstrook). Daarnaast brengen we de fietspaden verhoogd aan. Hierdoor ontstaat een veiligere situatie voor het fietsverkeer. Daarnaast besteden we aandacht aan de ligging en zichtbaarheid van de zebrapaden.

Groen

Voor een betere fietsveiligheid maken we verhoogde fietspaden aan beide kanten van de Crullaan. Dit neemt meer ruimte in dan voorheen. Om dit uit te voeren versmallen we daarom zowel de rijbaan als de groenstroken een klein beetje. Het aantal bomen dat weg moet, is zeer beperkt, omdat we het belangrijk vinden de groenstructuur zo veel mogelijk te behouden. Voor de bomen die echt niet kunnen blijven staan, vragen wij een kapvergunning aan. Daar is bezwaar tegen mogelijk. Het gaat om 11 bomen. We doen ons best de bomen zoveel mogelijk te compenseren in de directe omgeving. Langs de Crullaan worden 6 bomen terug geplant. Bij de bomen die blijven staan, passen we als het kan ook groeiplaatsverbetering toe.

Parkeren

Voor het aanleggen van de verhoogde fietspaden vervalt 1 parkeervak. We zijn van plan een aantal nieuwe vakken aan de weg aan te leggen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen te creëren in de aansluitende straten.

Verlichting

De straatverlichting in de Crullaan vervangen we door LED-verlichting. De verlichting staat aangegeven op het aangepaste ontwerp.

Veilige oversteekplaatsen (verbeteren zichtbaarheid)

De huidige oversteekvoorzieningen komen in de nieuwe situatie terug. Daarnaast maken we de oversteekplaatsen veiliger. Dit doen we met betere verlichting. Hierdoor valt de oversteekplaats ook in het donker goed op. Allereerst komt er bij ieder zebrapad een lichtmast. Daarnaast brengen we in het wegdek lichtpunten aan. We hebben hier eerder goede ervaringen mee opgedaan. Bijvoorbeeld bij de oversteekplaats bij Albert Heijn in Made.

De extra fietsaansluiting op de rotonde verdwijnt

In het nieuwe plan sluit de fietsdoorsteek vanuit de straat Heidehof direct aan op het fietspad aan de Godfried Schalckenstraat. Hiervoor komt een korte doorsteek door het plantsoen. Het stukje fietspad tussen de straat Heidehof en de rotonde halen we weg. Hiermee vergroten we de groenstrook.

Online bewonersavond op 30 november

Op 30 november 2020 was er een online bewonersavond. Tijdens die avond is het aangepaste ontwerp doorgenomen en zijn vragen beantwoord. 

Start uitvoering begin 2021

De voorbereiding van het project loopt tot de kerst van 2020. Begin 2021 krijgt een aannemer de opdracht. De daadwerkelijke uitvoering start in februari of maart 2021. De bewoners van de Crullaan ontvangen hier verdere informatie over voordat de werkzaamheden starten.

Meer informatie

Voor vragen over het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Crullaan in Made kunt u contact opnemen met projectleider Erwin van Praat. Hij is bereikbaar via epraat@drimmelen. Bellen kan natuurlijk ook via telefoonnummer: 140162

Bijlagen