Verbeteren verkeersveiligheid Drimmelenseweg - Sluizeweg

Aanleiding

Het actiecomité ‘Heel de Kaiweg zigzagt’ diende eerder een ‘zwartboek’ bij ons in over de straat. We richten de weg in als erftoegangsweg. Dit betekent dat de maximale snelheid na afronding van de werkzaamheden 30 km/uur is in plaats van 50 km/uur.  Op deze pagina geven we in grote lijnen aan wat er in de straat gaat veranderen.

Wegbreedte

Bij een 30 kilometer zone hoort normaal gesproken een wegbreedte van 4,80 meter. Vanwege het landbouwverkeer en groot transport is een wegbreedte van 6 meter nodig in de Drimmelenseweg – Sluizeweg. Hierdoor neemt de gemiddelde snelheid toe.

Fietssuggestiestroken

De huidige fietssuggestiestroken (fietsstroken met stippellijnen) zijn te smal. In het nieuwe ontwerp maken we de fietsstroken breder. Dit geeft ook een visuele versmalling van de rijbaan, dat werkt ook al snelheidsremmend.

Snelheidsremmende maatregelen

Gelet op bovenstaande is het inpassen van snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk. Aan de hand van ontwerptekeningen willen wij u informeren over de mogelijke maatregelen. 

Communicatie

De bewoners van de Drimmelenseweg en de Sluizeweg worden over de voortgang van dit project op de hoogte gesteld door bewonersavonden en digitale informatieavonden.

Online bewonersavond

Op dinsdag 19 januari 2021 organiseren wij van 19.30 tot 20.30 uur een online informatieavond voor de bewoners. Tijdens die avond nemen we de verschillende varianten door en beantwoorden wij vragen. Bewoners ontvangen na aanmelding een agendaverzoek in Microsoft Teams.

Start uitvoering 3e kwartaal 2021

We verwachten volgens de planning in het 3e kwartaal, na de bouwvakvakantie, van 2021 te starten met de werkzaamheden. 

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe inrichting van de Drimmelenseweg – Sluizeweg in Made? Neemt u dan gerust contact op met onze projectleider Erwin van Praat. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail via epraat@drimmelen.nl 

Bijlagen

De gemeente heeft de voorkeur voor variant 3 van de Drimmelenseweg en variant 3 of 5 van de Sluizeweg.
Over de ligging van het trottoir maken wij na de informatieavond nadere afspraken met de bewoners van Sluizeweg 2 t/m 10.

Onderstaand kaartmateriaal is niet geheel digitaal toegankelijk voor het lezen door mensen met een (visuele) beperking en kan dus problemen geven. Mocht u geen toegang hebben tot de informatie, neem dan contact op met het cluster communicatie, e-mailadres communicatie@drimmelen.nl