Verbeteren verkeersveiligheid Drimmelenseweg - Sluizeweg

Aanleiding

Het actiecomité ‘Heel de Kaiweg zigzagt’ diende eerder een ‘zwartboek’ bij ons in over de straat. Om de verkeersveiligheid te vergroten richten we de weg in als erftoegangsweg. Dit betekent dat de maximale snelheid na afronding van de werkzaamheden 30 km/uur is in plaats van 50 km/uur. In overleg met de bewoners is het bijgevoegde ontwerp tot stand gekomen en vastgesteld.

Wegbreedte

Bij een 30 kilometer zone hoort normaal gesproken een wegbreedte van 4,80 meter. Vanwege het landbouwverkeer en groot transport is een wegbreedte van 6 meter nodig in de Drimmelenseweg – Sluizeweg. Hierdoor neemt de gemiddelde snelheid toe.

Snelheidsremmende maatregelen

Gelet op bovenstaande is het inpassen van snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk. De locaties van de maatregelen stemden we af met de bewoners. In de Sluizeweg worden drempels aangelegd op voldoende afstand van de woningen. In de Drimmelenseweg wordt de kruising met de Kalverstraat verhoogd. Ter hoogte van Drimmelenseweg 22 realiseren we een wegversmalling. Ter hoogte van Drimmelenseweg 30 versmallen we de rijbaan visueel door het aanbrengen van laag groen.

Fietssuggestiestroken

De huidige fietssuggestiestroken (fietsstroken met stippellijnen) zijn te smal. In het nieuwe ontwerp maken we de fietsstroken 2 meter breed. Dit geeft ook een visuele versmalling van de rijbaan. Dit werkt snelheidsremmend.

Communicatie

De bewoners van de Drimmelenseweg en de Sluizeweg zijn over de voortgang van dit project op de hoogte gesteld door informatiebrieven, bewonersavonden en digitale informatieavonden. Wij danken u voor uw inbreng!

BouwApp tijdens de uitvoering

Wij gebruiken als gemeente de BouwApp. Deze kunt u voor uw smartphone of tablet downloaden in de Appstore van Apple of de Google Play Store. U vindt het project Drimmelenseweg- Sluizeweg in deze BouwApp. De gemeente en aannemer plaatsen hierin tijdens de uitvoering regelmatig berichten om u op de hoogte te houden.

Planning

Aannemersbedrijf GJ infra uit Made voert de werkzaamheden uit. Door de langere levertijden van materialen starten we later met de werkzaamheden dan gepland. De aannemer verwacht het werk eind september 2022 op te leveren.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe inrichting van de Drimmelenseweg – Sluizeweg in Made? Neemt u dan gerust contact op met onze projectleider Wim Kapitein. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162.