Verbreding Hamseweg, tussen Ruilverkavelingsweg en Koekoeksweg

9 nov 2017
De verbreding van de Hamseweg komt voort uit de knelpuntennotitie van de ZLTO. De huidige Hamseweg is een belangrijke landbouwroute die nu te smal is voor het landbouwverkeer.

Start werkzaamheden en planning

Maandag 13 november start Landheer Infra aan de kant van de Koekoekweg met het opbreken van de bestaande verhardingen, het verbreden van de weg en het aanbrengen van de fundering van de nieuwe weg. Vervolgens wordt het asfalt aangebracht.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden  eind van dit jaar gereed.

Afsluiting en omleiding

Om al deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de Hamseweg af te sluiten voor al het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Koekoekweg en Ruilverkavelingsweg.

Het bestemmingsverkeer voor de woningen en bedrijven aan de Hamseweg kan deze panden wel bereiken. Deze bereikbaarheid wordt tijdens het werk wel beperkt. Gedurende het werk wordt u door de uitvoerder van Landheer Infra op de hoogte gehouden hoe en op welke wijze uw woning en/of bedrijf is te bereiken. De afvalcontainers  worden op vrijdag op gewoon gelegd.

Contact

Voor vragen met betrekking tot de uitvoering kunt u contact opnemen met dhr. R Schipperen van Landheer Infra. Zijn telefoonnummer is 0416-316692. Vanuit de gemeente wordt dit werk begeleid door de heer C. van Gils. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 140162 of per email op gemeente@drimmelen.nl