Verhoogde waterpeilen in Midden- en West-Brabant

11 feb 2020

Bericht Waterschap Brabantse Delta

Door een combinatie van wind, hoogtij en een hoogwatergolf van de Maas (en Rijn) hebben we te maken met hogere waterstanden dan normaal. Als waterschap houden we de situatie nauwlettend in de gaten.

Onze collega’s staan dag en nacht paraat. Zo worden de keersluizen bij Waspik en Lage Zwaluwe tijdelijk gesloten. Dit gebeurt om te voorkomen dat water uit de Bergsche Maas en Hollands Diep het gebied instroomt. Mogelijk lopen uiterwaarden vol of sloten over. Het waterschap stelt alles in het werk om het water tegen te houden en eventuele overlast te verhelpen.

Langs de dijk tussen Moerdijk en Drimmelen en langs de Amertak hebben we te maken met enkele wellen. Een wel is een bijzonder fenomeen. Het ontstaat als bij hoogwater water uit de rivier onder de dijk het achterland insijpelt. Dit water kan fijn zand meevoeren. Medewerkers van het waterschap voeren maandag 10 februari en dinsdag 11 februari kleine maatregelen uit om de wellen aan te pakken. 

Mocht u onregelmatigheden hebben gezien in de buurt van onze dijken? Neem dan contact met ons op.