Verkeersmaatregelen gemeente Drimmelen 2018

19 jun 2018
De gemeente krijgt jaarlijks vele verzoeken om verkeerssituaties aan te passen. Deze volgen uit verkeerstellingen, dorpsschouwen en uit besprekingen met partijen zoals de basisscholen, WWZ, de bewonersgroepen en de buurtbusverenigingen. Elk jaar maakt ons college een keuze uit de lijst met mogelijke verkeersmaatregelen.

Voor 2018 heeft het college voor de volgende maatregelen gekozen:

 • Adelstraat Made tussen Middelmeede en Adellaan: invoeren 30 km-zone en ter ondersteuning daarvan twee versmallingen aanbrengen.
 • Thijssenweg Wagenberg: twee versmallingen aanbrengen.
 • Moerseweg Helkant: één fietsvriendelijke drempel aanbrengen.
 • Julianastraat Made (bij Lage Weide): een parkeerstrook aanleggen en het voetpad verleggen. Dit is het grootste project uit deze lijst, want wij hechten veel waarde aan veiligheid rondom scholen.
 • Zuideindsestraat Made (bij Albert Heijn): verleggen zebrapad.
 • Kerkdijk Hooge Zwaluwe: aanpassen bushalte.
 • In Hooge Zwaluwe inzet van de snelheidsmeterspaarpot van de provincie Noord-Brabant (in overleg met de bewonersgroep).
 • Helkantsedijk: één snelheidsdisplay plaatsen.
 • Sluizeweg Drimmelen: een dubbele doorgetrokken asstreep aanbrengen.
 • Plaatsen straatgraffiti op de Adelstraat, Loonsedijk en Moerdijkseweg.
 • Permanente route-aanduiding verkeersexamen plaatsen in Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe, Made en Terheijden.
 • Inzet buurtbegeleidingstraject van VVN in de Brouwerijstraat in Wagenberg.

Deze publicatie geldt als algemene mededeling. Wij gaan de komende tijd aan de slag met de voorbereiding van deze maatregelen. Hierbij hoort ook het informeren van de omwonenden. Zij ontvangen tegen die tijd een brief met verdere informatie.

“Naast bovenstaande maatregelen doen we uiteraard nog veel meer om de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren”, zegt wethouder Jan-Willem Stoop. Denk hierbij aan een e-bikecursus en een opfriscursus verkeersregels. Ook worden er nog maatregelen uitgevoerd die al eerder gepland waren (zoals de oversteek Bredaseweg en versmalling Moerdijkseweg).