Verkoop bedrijfskavel voormalig Degaterrein Lage Zwaluwe

De gemeente Drimmelen biedt op het voormalig Degaterrein in Lage Zwaluwe een bedrijfskavel te koop aan voor de realisatie van watersport gerelateerde bedrijvigheid. De bedrijfskavel is gelegen aan de Kwistgeldweg, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nummer 4697 en heeft een oppervlakte van 1.044 m². De huur van een gedeelte van het aangrenzende water behoort tot de mogelijkheden.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Kavelinformatie

Het perceel wordt geleverd in bouwrijpe staat. Voor meer informatie over de bedrijfskavel verwijzen we naar de brochure “Verkoop bedrijfskavel in Lage Zwaluwe voor watersport gerelateerde bedrijvigheid” d.d. 2 februari 2023 met bijlagen die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Koopprijs

De koopprijs van de bedrijfskavel bedraagt € 275,00 per m² V.O.N. De totale verkoopprijs komt daarmee op € 287.100,00 V.O.N. Over de koopprijs is omzetbelasting verschuldigd, die in de koopprijs is inbegrepen.

Verkoopprocedure

Heeft u belangstelling? Inschrijven voor de bedrijfskavel kan tot en met 10 mei 2023.
Uw inschrijving dient u persoonlijk te overhandigen bij Van Meerwijk Netwerk Notarissen in Made. Dit kan op papier of op een USB-stick. Schetsontwerp en inrichtingsplan dienen op papier aangeleverd te worden. Bij deze notaris wordt tevens de notariële akte van levering van de bedrijfskavel gepasseerd.

Uw inschrijving dient te bestaan uit:

  1. De statutaire gegevens van uw onderneming, inclusief een verklaring van onvoorwaardelijke instemming met de koopovereenkomst en de door de gemeente vastgestelde verkoopprijs.
  2. Ondernemingsplan.
  3. Stedenbouwkundig visie/ontwerp.
  4. Inrichtingsplan voor invulling van de bedrijfskavel met toegepaste materialen.
  5. Duurzaamheidsplan.

Na afloop van de inschrijftermijn worden de ingediende plannen beoordeeld op diverse criteria. Meer informatie over de inschrijfvoorwaarden, de beoordeling van de ingediende plannen en de verdere procedure vindt u in de verkoopbrochure.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer H. van Steenoven van de afdeling Grondgebied, telefoonnummer 0162 - 690190 of per e-mail: hvansteenoven@drimmelen.nl.

Bijlagen