Verkoop gemeentelijke grond en vastgoed

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam-arrest) moeten overheidslichamen (dus ook gemeenten)  gelet op het gelijkheidsbeginsel, het voornemen om onroerende zaken te verkopen en/of te bezwaren met zakelijke rechten vooraf tijdig bekend maken om zo alle (potentiële) gegadigden een gelijke kans te bieden.

Voornemen tot verkoop of bezwaren met zakelijk recht

Daarom maakt de gemeente Drimmelen het voornemen om onroerende zaken te verkopen en/of te bezwaren met zakelijke rechten vooraf bekend door middel van een publicatie via de website www.officielebekendmakingen.nl. In de publicatie staat aangegeven hoe eventuele gegadigden op het voornemen kunnen reageren.

Actuele bekendmakingen

Verwijzingen naar de actuele bekendmakingen staan op deze pagina en blijven hier 20 dagen staan. Op de website www.officielebekendmakingen.nl blijven alle bekendmakingen voor onbepaalde tijd gepubliceerd staan. U kunt daar alle eerder gepubliceerde bekendmakingen terugvinden. De officiële bekendmakingen kunt u ook vinden via www.overheid.nl.

  • In verband met de benodigde uitbreiding van het energienetwerk is de gemeente Drimmelen voornemens een perceel grond ter grootte van circa 36 m2, gelegen binnen het project Sociaal Cultureel Dorpshart Made in Made, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie S, nummers 6138 (ged.) en 6141 (ged.), te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, voor het plaatsen van een elektriciteit station.
    (Publicatiedatum 27 maart 2023, vervaldatum 15 april 2023)