Verscherpte regels voor modder op de weg en bootwrakken

15 mrt 2021


Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de gemeente verwaarloosde bootjes aanpakken en modder op de weg laten verwijderen door de veroorzaker, of dit op zijn kosten laten doen. Deze punten en de invoering van een verbod op lachgas en op ballonnen zijn enkele opvallende wijzigingen in de nieuwe APV, die 25 maart op de raadsagenda staat.

Ongewenste situaties

Met de bepaling over ‘vaartuigwrakken’ wil de gemeente bijvoorbeeld ook de dumping van afgeschreven boten en bootjes aan kunnen pakken. “We zijn een waterrijke gemeente met een groot buitengebied,” constateert burgemeester Gert de Kok. “Dan heb je soms specifieke instrumenten nodig om de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen bewaken. Met de nieuwe APV kunnen we doorpakken bij dit soort overlast en ongewenste situaties.”

Oogstseizoen

“We hebben veel smalle wegen en vooral tijdens het oogstseizoen levert modder regelmatig overlast en onveilige wegen op,” stelt De Kok. “Een vervuiler is op dit moment verplicht om de weg schoon te maken, terwijl hij ook verantwoordelijk is als er vanwege de gladheid door modder op de weg ongelukken gebeuren. Maar zover mag het natuurlijk nooit komen. Daarom willen we nu deze stok achter de deur hebben om vervuilers aan te kunnen spreken.”

Ballonnen en lachgas

Hoe feestelijk het oplaten van ballonnen ook is, ze leveren gevaar op voor plant en dier. Hierover is ook een verbodsbepaling opgenomen in de APV, net als voor wensballonnen vanwege brandgevaar. Ook komt er een verbodsbepaling voor het gebruik van lachgas. Burgemeester De Kok: “We constateren niet vaak dat lachgas gebruikt wordt, maar de APV geeft ons straks wel de mogelijkheid om in te grijpen als het nodig is.”

Geactualiseerd

Met het raadsvoorstel wordt de huidige APV, ingevoerd in 2018, geactualiseerd. Dit betreft een aantal grotere en kleinere aanpassingen vanwege nieuwe wetgeving, rechterlijke uitspraken en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten.