Vervolgstappen na ontmanteling drugslab en hennepkwekerij in Lage Zwaluwe

22 okt 2018
Hennepteelt
Bij de locatie aan de Zwingel 6 en 6B in Lage Zwaluwe start 25 oktober een onderzoek naar de bodem-, grondwater- en luchtkwaliteit. Hier trof de politie vorige week zowel een hennepkwekerij als een drugslaboratorium aan. De vaten met chemicaliën zijn weggehaald en er is geen direct gevaar meer voor omwonenden. Om de veiligheid voor omwonenden en het milieu te waarborgen, gaat de gemeente de gevolgen voor de bodem, lucht en water rondom de locatie zorgvuldig onderzoeken. Dat geldt ook voor de bouwkundige staat van de betreffende loods. De procedure tot sluiting van de betreffende panden is inmiddels ingezet.

Onderzoeken

Op donderdag 25 oktober aanstaande start een bodem-,grondwater- en luchtonderzoek rondom de loods waar het laboratorium in is aangetroffen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Daarna beoordeelt een onafhankelijk extern constructeursbureau de bouwkundige staat van de loods. In tegenstelling tot berichtgeving in de pers, is na een eerste inspectie door de gemeentelijke toezichthouder, van sloop van het pand –vooralsnog- geen sprake.

Sluiting

De procedure om over te gaan tot sluiting van het tuinhuis (waarin de hennepkwekerij zat) en de loods door de burgemeester is inmiddels ingezet. Bij deze procedure is de gemeente gebonden aan wettelijke regels en termijnen. Definitieve sluiting laat vermoedelijk nog even op zich wachten. Dit geeft gemeente en de eigenaar van de panden de tijd om maatregelen te nemen, zodat de loods ook voor een lange periode op een veilige wijze gesloten kan worden.

Alert

Burgemeester Gert de Kok roept inwoners op om contact op te nemen met de gemeente of politie bij het waarnemen van verdachte activiteiten of situaties. Dit kan ook anoniem via meldmisdaadanoniem.nl (tel 0800-7000).